Curs de Desenvolupament d'Aplicacions Mòbils amb Apache Cordova, JQuey Mobile i Bootstrap

Curs
Presencial
25 hores
Consulteu el preu

Descripció

Amb les modernes propostes dels estàndards d'internet, s'imposa conèixer aquells "frameworks" de treball que faciliten la tasca, en forma de llibreries i components ben construïts que disposin del suficient suport empresarial i la necessària cobertura com per garantir la seva continuïtat i manteniment en el temps.
En aquest context, un dels problemes actuals de les empreses és que -per accedir als recursos de maquinari dels diferents dispositius (geo localització, acceleròmetres, càmera, etc.), es requereixen solucions de codi natiu, que, atès el nombre de plataformes existents, exigeix ??la creació de diferents equips de treball per poder distribuir la mateixa aplicació en iOS, Android, Windows Phone, etc.
Amb Apache / Cordova s'elimina aquesta necessitat, ja que un mateix conjunt d'API 's en JavaScript permet l'accés als diversos recursos de maquinari dels dispositius utilitzant com a llenguatges solament els recursos fonamentals del Web: HTML5, CSS3 i JavaScript.
Naturalment, el desenvolupament mòbil requereix del coneixement de les tècniques "Mobile First" i de -almenys- els fonaments del seu funcionament en CSS3 i els frameworks més populars que faciliten la seva implantació.
L'objectiu del curs és conèixer el funcionament de les API de CSS3 que permeten aquest tipus de projectes, dels fonaments dels 2 frameworks més populars que se solen utilitzar al costat de Apache / Cordova i del funcionament de les API que permeten que una sola experiència de desenvolupament sigui capaç d'implementar-se adequadament en les diverses plataformes disponibles avui dia.

Temari

1.Etiquetas estructurals en HTML5
1.1 Estructura de documents web
1.2 Aspectes semàntics
1.3 Elements amb API 's vinculades

2. Fonaments de CSS3.
2.1 Nous selectors
2.2 Maneig de Capes
2.3 Mitjana Queries
2.4 Mecanismes dinàmics: Transformacions, Transicions i animacions.
2.5 Optimització de recursos en CSS3

3. API s de JavaScript
3.1 Geolocalització
3.2 LocalStorage i SessionStorage
3.3 Maneig d'arxius
3.4 Drag & Drop
3.5 Web Sockets
3.6 Web Workers

4. Fonaments de jQuery Mobile
4.1 Estructura de documents
4.1.1 Pàgines físiques i lògiques
4.1.2 Navegació
4.2 Recursos operatius
4.3 Recursos visuals

5. Fonaments de Bootstrap
5.1 Arquitectura de documents manejats per Bootstrap
5.2 Estructura visual
5.3 Alguns recursos de presentació habituals.

6. Introducció a Apache / Cordova
6.1 Començar a funcionar
6.2 Accés a les capacitats natives del dispositiu
6.3 Estructuració del Codi font i maneig del SMC
6.4 La persistència de dades a nivell local
6.5 Construcció de formularis i comunicació amb servidors

7. Comunicacions en xarxa
7.1 La gestió de codi font i ajustos de la plataforma
7.2 L'ús de plug-ins
7.3 Treballar amb llistes de dades
 

Destinataris

Directors d'informàtica, directors de departaments tecnològics, Responsables de desenvolupament de programari o projectes tecnològics, Caps de projecte, Analistes amb responsabilitat sobre projectes i, en general, qualsevol persona que per les seves necessitats professionals, hagi de conèixer el funcionament d'aquesta eina.

 

Requisits

Els assistents han de tenir alguna experiència en projectes de desenvolupament de programari, i coneixements bàsics dels llenguatge d'Internet: HTML, CSS i JavaScript.


 

Metodologia

Curs presencial, actiu i participatiu. El docent introduirà els continguts fent ús del mètode demostratiu, els participants assimilaran els coneixements mitjançant les pràctiques d'aplicació real. Els materials són propis i adaptats a l'última versió existent.

Durada

Data d'inici a consultar

Objectius

En finalitzar aquest curs els alumnes podran:
  •     Comprendre i utilitzar les API d'HTML5 / CSS3 i JavaScript que permeten aquest tipus de desenvolupaments.
  •     Entendre els fonaments d'utilització de jQuery Mobile com a solució de presentació per a aplicacions mòbils.
  •     Entendre i manejar els fonaments de Bootstrap com "framework" de desenvolupament "Mobile First".
  •     Entendre els conceptes bàsics en què es fonamenta el marc de treball d'Apache / Cordova i la importància del desenvolupament "cross-platform".
  •     Integrar les llibreries necessàries d'Apache / Cordova en l'entorn de desenvolupament i utilitzar el ús automàtic de l'IDE.
  •     Definir arquitectures de desenvolupament que siguin actuals, potents i extensibles, alhora que de fàcil manteniment.
  •     Conèixer les eines de desenvolupament que donen suport natiu al llenguatge i els projectes desenvolupats amb ell.

Preu

Consulteu el preu
a consultar

Professorat

Curs de Desenvolupament d'Aplicacions Mòbils amb Apache Cordova, JQuey Mobile i Bootstrap
Bit formació informàtica
Campus i seus: Bit formació informàtica
Bit formación informática
C/Almogàvers, 119 2ª planta 08018 Barcelona
Cursos més populars
X