Curs de Desenvolupament d'Aplicacions Mòbils Multiplataforma amb Visual Studio amb (Xamarin)

Bit formació informàtica

Descripció

Amb la proliferació de "frameworks" per a internet, que utilitzen JavaScript com a llenguatge de treball, l'aparició de Xamarin permet als desenvolupadors utilitzar un llenguatge orientat a objectes i de gran implantació per crear aplicacions el rendiment és pràcticament igual al dels llenguatges nadius de cada plataforma.

Amb Xamarin, els programadors web poden utilitzar el llenguatge C #, i crear aplicacions que permeten accedir a les API natives de cada plataforma (Android, iOS o Windows Phone), sense necessitat de canviar de llenguatge podent disposar d'emuladors d'alt rendiment i generant codi optimitzable pels propis recursos de cada sistema.

D'aquí que l'objectiu del curs sigui aportar als alumnes una comprensió de l'arquitectura, recursos i model de programació d'aquesta plataforma de desenvolupament que s'ha crescut enormement en només dos anys. 
Veure més

Temari del curs

    Introducció al desenvolupament mòbil amb .NET i Xamarin
    El Cicle de vida d'una aplicació amb Xamarin
    els Activities
    Desenvolupament d'interfícies d'usuari
    Menús i interacció amb l'usuari
    Accés a dades
    API s de serveis a Internet
    Integració de les API de JavaScript maig
    Tipus de notificacions i el seu maneig
    Creació d'aplicacions responsive
    Utilització de recursos CSS3 en aplicacions Xamarin
    Interfícies per a mòbils i tablets
    Reutilització de codi entre Android, iOS i Windows Phone
    Aplicacions multi-idioma i localitzades
    Desplegament i proves de les aplicacions
    Deployment d'aplicacions en el marketplace.
 
Veure més

Destinataris

Directors d'informàtica, directors de departaments tecnològics, Responsables de desenvolupament de programari o projectes tecnològics, Caps de projecte, Analistes amb responsabilitat sobre projectes i, en general, qualsevol persona que per les seves necessitats professionals, hagi de conèixer el funcionament d'aquesta eina. Per l'assistència a aquest curs s'atorguen 16 PDUs de Project Management Institute.

 

Requisits

Els assistents han de tenir alguna experiència en projectes de desenvolupament de programari, i coneixements intermedis del llenguatge C #. També és desitjable un coneixement de V. Studio.

 

Metodologia

Curs presencial, actiu i participatiu. El docent introduirà els continguts fent ús del mètode demostratiu, els participants assimilaran els coneixements mitjançant les pràctiques d'aplicació real. Els materials són propis i adaptats a l'última versió existent.
Durada

Data d'inici a consultar
Objectius

En finalitzar aquest curs els alumnes podran:

  •      Entendre l'arquitectura de desenvolupament proposada per Xamarin.

  •      Comprendre les diferències i implicacions del maneig del codi únic a l'hora d'aplicar-lo a diverses plataformes.

  •      Provar interfícies d'usuari adaptables als diferents dispositius.

  •      Fer servir en entorn de programació que ofereix Visual Studio o Xamarin Studio.

  •      Aprendre a integrar les API pròpies de cada dispositiu.

  •      Gestionar i programar els cicles d'esdeveniments propis d'aquest model.

  •      Programar accés a dades mitjançant serveis web.

  •      Implantar aplicacions en cada dispositiu final.Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Desenvolupament d'Aplicacions Mòbils Multiplataforma amb Visual Studio amb (Xamarin)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs de Desenvolupament d'Aplicacions Mòbils Multiplataforma amb Visual Studio amb (Xamarin)