Curs de Desenvolupament d'Aplicacions Mòbils Multiplataforma amb Visual Studio amb (Xamarin)

Curs
Presencial
24 hores
Consulteu el preu

Descripció

Amb la proliferació de "frameworks" per a internet, que utilitzen JavaScript com a llenguatge de treball, l'aparició de Xamarin permet als desenvolupadors utilitzar un llenguatge orientat a objectes i de gran implantació per crear aplicacions el rendiment és pràcticament igual al dels llenguatges nadius de cada plataforma.
Amb Xamarin, els programadors web poden utilitzar el llenguatge C #, i crear aplicacions que permeten accedir a les API natives de cada plataforma (Android, iOS o Windows Phone), sense necessitat de canviar de llenguatge podent disposar d'emuladors d'alt rendiment i generant codi optimitzable pels propis recursos de cada sistema.
D'aquí que l'objectiu del curs sigui aportar als alumnes una comprensió de l'arquitectura, recursos i model de programació d'aquesta plataforma de desenvolupament que s'ha crescut enormement en només dos anys.

 

Temari

    Introducció al desenvolupament mòbil amb .NET i Xamarin
    El Cicle de vida d'una aplicació amb Xamarin
    els Activities
    Desenvolupament d'interfícies d'usuari
    Menús i interacció amb l'usuari
    Accés a dades
    API s de serveis a Internet
    Integració de les API de JavaScript maig
    Tipus de notificacions i el seu maneig
    Creació d'aplicacions responsive
    Utilització de recursos CSS3 en aplicacions Xamarin
    Interfícies per a mòbils i tablets
    Reutilització de codi entre Android, iOS i Windows Phone
    Aplicacions multi-idioma i localitzades
    Desplegament i proves de les aplicacions
    Deployment d'aplicacions en el marketplace.
 

Destinataris

Directors d'informàtica, directors de departaments tecnològics, Responsables de desenvolupament de programari o projectes tecnològics, Caps de projecte, Analistes amb responsabilitat sobre projectes i, en general, qualsevol persona que per les seves necessitats professionals, hagi de conèixer el funcionament d'aquesta eina. Per l'assistència a aquest curs s'atorguen 16 PDUs de Project Management Institute.
 

Requisits

Els assistents han de tenir alguna experiència en projectes de desenvolupament de programari, i coneixements intermedis del llenguatge C #. També és desitjable un coneixement de V. Studio.


 

Metodologia

Curs presencial, actiu i participatiu. El docent introduirà els continguts fent ús del mètode demostratiu, els participants assimilaran els coneixements mitjançant les pràctiques d'aplicació real. Els materials són propis i adaptats a l'última versió existent.

Durada

Data d'inici a consultar

Objectius

En finalitzar aquest curs els alumnes podran:
  •      Entendre l'arquitectura de desenvolupament proposada per Xamarin.
  •      Comprendre les diferències i implicacions del maneig del codi únic a l'hora d'aplicar-lo a diverses plataformes.
  •      Provar interfícies d'usuari adaptables als diferents dispositius.
  •      Fer servir en entorn de programació que ofereix Visual Studio o Xamarin Studio.
  •      Aprendre a integrar les API pròpies de cada dispositiu.
  •      Gestionar i programar els cicles d'esdeveniments propis d'aquest model.
  •      Programar accés a dades mitjançant serveis web.
  •      Implantar aplicacions en cada dispositiu final.

Preu

Consulteu el preu
a consultar

Professorat

Curs de Desenvolupament d'Aplicacions Mòbils Multiplataforma amb Visual Studio amb (Xamarin)
Bit formació informàtica
Campus i seus: Bit formació informàtica
Bit formación informática
C/Almogàvers, 119 2ª planta 08018 Barcelona
Cursos més populars
X