Foment Formació

Curs de Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web

Foment Formació

Curs
Presencial
590 Hores
 • Barcelona
590 €

Descripció

El Certificat de Professionalitat Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web que s'imparteix a Barcelona t'ensenyarà a desenvolupar documents i components programari que constitueixin aplicacions informàtiques en entorns distribuïts utilitzant tecnologies web, partint d'un disseny tècnic ja elaborat, realitzant a més, la verificació, documentació i implantació dels mateixos.


Temari del curs

PROGRAMACIÓ WEB EN L'ENTORN CLIENT

UF1841. Elaboració de documents web mitjançant llenguatges de marques
 • disseny web
 • Llenguatges de marcat generals
 • Llenguatges de marcat per a presentació de pàgines web
 • Fulles d'estil web
UF1842 Desenvolupament i reutilització de components programari i multimèdia mitjançant llenguatges de guió
 • Arquitectures d'aplicacions web
 • navegadors web
 • Creació de contingut web dinàmic
 • Llenguatges de guió d'ús general
 • continguts multimèdia
UF1843. Aplicació de tècniques d'usabilitat i accessibilitat a l'entorn client
 • accessibilitat Web
 • usabilitat web
MF0492_3. PROGRAMACIÓ WEB EN L'ENTORN SERVIDOR

UF1844. Desenvolupament d'aplicacions web en l'entorn servidor
 • El procés de desenvolupament de programari
 • L'orientació a objectes
 • arquitectures web
 • Llenguatges de programació d'aplicacions web al costat servidor
UF1845. Accés a dades en aplicacions web de l'entorn servidor
 • Models de dades
 • Sistemes de gestió de bases de dades (SGBD)
 • Llenguatges de gestió de bases de dades. L'estàndard SQL
 • Llenguatges de marques d'ús comú en el costat servidor
UF1846. Desenvolupament d'aplicacions web distribuïdes
 • Arquitectures distribuïdes orientades a serveis
 • Programació de serveis web en entorns distribuïts
MF0493_3. IMPLANTACIÓ D'APLICACIONS WEB EN ENTORNS INTERNET, INTRANET I EXTRANET
 • Internet
 • La World Wide Web
 • aplicacions web
 • Desenvolupament i desplegament d'aplicacions web
 • Verificació d'aplicacions web
 • Control de versions
 • Documentació d'aplicacions web
formació complementària

MP0391: MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS
Veure més

Destinataris

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment ..

 • Persones treballadores en situació d'atur

 • Persones que cotitzen per Règim General o AutònomRequisits

Atès que aquest curs és un Certificat de Professionalitat, a més l'alumne ha d'acreditar i demostrar algun dels següents requisits:

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent.

 • Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 3).

 • Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família.

 • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.

 • Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.Horari/Torn

De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00

Durada

A consultar propera convocatòria

Objetius


 • Desenvolupar elements programari en l'entorn client.

 • Desenvolupar elements programari en l'entorn servidor.

 • Implementar, verificar i documentar aplicacions web en entorns internet, intranet i extranet.Titulació obtinguda

Certificat de Professionalitat Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web

Promocions

Formació bonificada Fundació Tripartita.

Subvencionat


Preu

590 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web

També et recomanem aquests cursos

Curs de Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web