Escola Joviat

Desenvolupament d'Aplicacions Web

Escola Joviat

Cicle formatiu de grau superior
On-line
consultar preu

Descripció

Capaciten per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.Durada dels estudis2.000 hores - 2 cursos acadèmics

HorariDe 9.00 a 14.30Mòduls professionals• M1 · Sistemes informàtics

• M2 ·Bases de dades

• M3 · Programació

• M4 · Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació

• M5 · Entorns de desenvolupament

• M6 · Desenvolupament de webs en entorn de clients

• M7 · Desenvolupament de webs en entorn de servidors

• M8 · Desplegament d’aplicacions per a webs

• M9 · Disseny d’interfícies per a webs

• M10 · Projecte de desenvolupament d’aplicacions per a web

• M11 · Formació i orientació laboral

• M12 · Empresa i iniciativa emprenedora

• M13 · Formació en centres de treball

Accés al cicle• Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de

grau superior

• Títol de Batxillerat

• Títol de tècnic superior

• Formació Professional de 2n grau

• COUÀmbit professional i de treballEn empreses o entitats públiques o privades, per compte propi o d’altri, en l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques relacionades amb entorns per a webs (intranet, extranet i Internet).Sortides professionalsProgramador/a web i multimèdia i desenvolupador/a d’aplicacions en entorns web.Accés als estudis universitaris• Qualsevol estudi universitari oficial de grauA l'Escola Joviat tindràs l'oportunitat de:• Accedir a una borsa de treball que et permetrà entrar al món laboral des de la teva especialitat.

• Anar a l'estranger en la modalitat d'intercanvi o estada a l'empresa.

• Construir un itinerari que et permeti arribar a la Universitat des de qualsevol Cicle Formatiu de Grau Superior de la mateixa família professional.

• Seguir el teu procés formatiu un cop acabats els estudis amb l'oferta de cursos de Formació Continuada.

 


Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Desenvolupament d'Aplicacions Web

Desenvolupament d'Aplicacions Web