Desenvolupament d'Aplicacions Web

Cicle formatiu de grau superior
On-line
Consulteu el preu

Descripció

Capaciten per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Durada dels estudis

2.000 hores - 2 cursos acadèmics


Horari

De 9.00 a 14.30

Mòduls professionals

• M1 · Sistemes informàtics
• M2 ·Bases de dades
• M3 · Programació
• M4 · Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació
• M5 · Entorns de desenvolupament
• M6 · Desenvolupament de webs en entorn de clients
• M7 · Desenvolupament de webs en entorn de servidors
• M8 · Desplegament d’aplicacions per a webs
• M9 · Disseny d’interfícies per a webs
• M10 · Projecte de desenvolupament d’aplicacions per a web
• M11 · Formació i orientació laboral
• M12 · Empresa i iniciativa emprenedora
• M13 · Formació en centres de treball


Accés al cicle

• Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de
grau superior
• Títol de Batxillerat
• Títol de tècnic superior
• Formació Professional de 2n grau
• COU

Àmbit professional i de treball

En empreses o entitats públiques o privades, per compte propi o d’altri, en l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques relacionades amb entorns per a webs (intranet, extranet i Internet).

Sortides professionals

Programador/a web i multimèdia i desenvolupador/a d’aplicacions en entorns web.

Accés als estudis universitaris

• Qualsevol estudi universitari oficial de grau

A l'Escola Joviat tindràs l'oportunitat de:

• Accedir a una borsa de treball que et permetrà entrar al món laboral des de la teva especialitat.
• Anar a l'estranger en la modalitat d'intercanvi o estada a l'empresa.
• Construir un itinerari que et permeti arribar a la Universitat des de qualsevol Cicle Formatiu de Grau Superior de la mateixa família professional.
• Seguir el teu procés formatiu un cop acabats els estudis amb l'oferta de cursos de Formació Continuada.


 
Desenvolupament d'Aplicacions Web
Escola Joviat
Campus i seus: Escola Joviat
Escola Joviat
Folch i Torres, 5-13 08241 MANRESA (Barcelona)
Cursos més populars
X