Curs de Desenvolupament d'Apps per Android

Curs
Presencial
24 hores
Consulteu el preu

Descripció

L'objectiu del curs és aportar als alumnes els coneixements necessaris per dissenyar, desenvolupar i implementar Apps per Android amb Android Studio. El curs ensenya als estudiants l'arquitectura, les APIs i les tècniques per crear aplicacions per a dispositius Android atractives, robustes i amb un alt rendiment.

 

Temari

1 - Introducció a Android

    Què és Android?
    Ressenya històrica de la plataforma Android
    Android: fortaleses i debilitats
    Distribució de versions Android
    Android al mercat global

2 - Arquitectura Android

    Fonaments de l'arquitectura Android
    Introducció a l'Android stack (pila)
    El nucli d'Android
    Biblioteques i Android Runtime
    La màquina virtual de Dalvik (Dalvik VM)
    El Framework d'Aplicació d'Android

3 - L'entorn de desenvolupament: Android Studio

    Què necessitem per desenvolupar Apps?
    Diferents IDEs per a desenvolupament Android
    Android Studio: instal·lació
    L'entorn de desenvolupament Android Studio
    Android Studio: estructura d'un projecte
    Android Studio: emulador natiu i alternatiu (Genymotion)
    Learning by doing: creació d'un projecte, execució d'una aplicació i debugging

4 - Components d'una App: Activity

    Introducció
    Application i el seu cicle de vida
    Activity
Introducció i fonaments
El Activity back stack
Cicle de vida d'una Activity
Guardant l'estat d'una Activity
Gestió d'una Activity davant canvis de configuració
Coordinant Activity / s
Llançant i finalitzant Activity / s
Comunicació entre Activity / s
5 - Components d'una App: Service i Broadcast Receiver

    Service
introduction
Per què utilitzar Service / s?
Tipus de Service / s
Started Service
bound Service
Comparativa entre Service / s
IntentService: Un Service independent
Comunicació entre Service / s

    broadcast Receiver
Introducció
Broadcasts del sistema
Creant i registrant un Broadcast Receiver
Broadcasts d'usuari
Gestió de Broadcast locals: la classe LocalBroadcastManager
Modificant intent-filter / s en l'Android Manifest

    content Provider
Introducció
Esquema general d'un Content Provider
6 - Disseny bàsic de la interfície gràfica i Layout / s

    Introducció
    Layout / s
aspectes generals
Paràmetres de configuració
Tipus de Layout / Containers
LinearLayout
RelativeLayout
FrameLayout
TableLayout
GridLayout

    containers
ScrollView
ViewPager
GridView
ListView

    Widgets
Button
TextView
EditText
Spinner

    Styles i Themes
7 - Gestió de recursos i localització

    Introducció
    Proporcionant recursos a una App
    En accedir i utilitzar recursos
    Gestió de canvis en temps d'execució
    Recursos per a múltiples configuracions: Locale

8 - Intent / s, intentfilter / s i notificacions

    Intent / s
Introducció
Tipus de Intent / s
Construint un Intent
Rebent un Intent implícit (intentfilter)
La classe PendingIntent: 1 Intent a l'espera de ser llançat

    notificacions
Introducció
Creant una notificació
Gestionant notificacions (afegir, actualitzar i eliminar)
Millorant l'experiència d'usuari amb les notificacions
Ara es mostren
Notificacions amb Layout propi
9 - Menús i Application Bar

    menús
Introducció
Definició d'un menú en XML
Menú d'opcions
Gestió d'esdeveniments "clic"
Modificant menús en temps d'execució
menús Contextuals
menú flotant
Contextual Action Mode
popup menús
Creant menu groups
Elements "checkable" en un menú

    L'App Bar <Toolbar>
Introducció
Configurant l'App Bar
Afegint i gestionant Action / s
Afegint l'acció UP
10 - Emmagatzematge de dades

    Introducció
    Opcions en Android per emmagatzemar dades
Shared Preferences
emmagatzematge intern
Dipòsit extern
Bases de dades SQLite
Emmagatzematge a través de la xarxa
Emmagatzematge entre sessions: Shared Preferences
emmagatzematge intern
Guardar dades en la memòria cau
Altres mètodes d'interès
Dipòsit extern
permisos
Comprovant la disponibilitat de les dades
Dades públics i dades privades
Guardar dades externes a la memòria cau
Introducció a l'emmagatzematge en bases de dades
Debugging amb l'Android SD
11 - Programació Multimèdia
 
     Introducció
     Arxius d'àudio

Manipulant arxius d'àudio (gravar, reproduir, pausar i parar)
Arxius d'àudio procedent de recursos raw
Arxius d'àudio procedent d'un arxiu o d'una connexió de streaming
     Arxius de vídeo

Manipulant fitxers de vídeo
Reproduint arxius de vídeo
12 - Novetats en Android Lollipop (5.0)

 
     Introducció
     material Design
     Canvis en notificacions
     gràfics
     continguts Multimèdia
     Android "Job Scheduler"
     La interfície multitasca "Document Centric"
     Android TV i Wearables
     Android Studio

Destinataris

Desenvolupadors d'aplicacions mòbils


 

Requisits

Cal tenir coneixements bàsics de Programació amb Java. També cal posseir un coneixement bàsic de XML. 

Metodologia

Curs presencial, actiu i participatiu. El docent introduirà els continguts fent ús del mètode demostratiu, els participants assimilaran els coneixements mitjançant les pràctiques d'aplicació real.

Durada

Data d'inici a consultar

Objectius

En finalitzar aquest curs els alumnes podran:

     Conèixer l'arquitectura del sistema operatiu Android
     Conèixer el cicle de vida del desenvolupament d'aplicacions per Android amb Android Studio
     Dissenyar i desenvolupar aplicacions per Android atractives i robustes
     Utilitzar les APIs d'Android Application Framework
     Construir aplicacions que accedeixin a dades des d'arxius, xarxes i bases de dades SQL
     Crear aplicacions que utilitzin els serveis de segon pla i generin notificacions
     Utilitzar les APIs d'Android per a la gestió de continguts multimèdia

Preu

Consulteu el preu
a consultar

Professorat

Curs de Desenvolupament d'Apps per Android
Bit formació informàtica
Campus i seus: Bit formació informàtica
Bit formación informática
C/Almogàvers, 119 2ª planta 08018 Barcelona
Cursos més populars
X