Curs de Desenvolupament Avançat d'Apps per Android

Curs
Presencial
24 hores
Consulteu el preu

Descripció

L'objectiu del curs és aportar als alumnes els coneixements avançats per poder desenvolupar Apps per Android amb Android Studio. El curs ensenya als estudiants les tècniques i best practicesadecuadas per dur a terme el desenvolupament eficient d'Apps, dotant amb les funcionalitats i característiques actualment en voga a la comunitat Android.

 

Temari

1 - Introducció a Android
        Què és Android?
        Ressenya històrica de la plataforma Android
        Android: fortaleses i debilitats
        Distribució de versions Android
        Android al mercat global
2 - Fragments
        Introducció
        En creant un Fragment
        Afegint un Fragment a una Activity
        Gestió de Fragments
        Comunicació amb una Activity
        Maneig del cicle de vida d'un Fragment
        Coordinació amb el cicle de vida d'una Activity
3 - Adaptadors de dades
        Introducció
        El giny ListView
        Adapters i listeners
        Adapter per defecte
            ArrayAdapter
        adapters personalitzats
            Heretant de ArrayAdapter
            usant RecyclerViews
        ListActivity i ListFragment
        ListViews i rendiment
        Emmagatzemar la selecció en un ListView
        Contextual Action Mode ListViews
        Afegint headers and footers
4 - Disseny avançat GUI: Material Design
        Introducció
        De Holo a Material Design
        Principis de disseny amb Material Design
        Construcció d'una App per Material Design
5 - Components d'una App III - Content Provider
        Introducció
        En creant un Content Provider
        Implementació de la classe ContentProvider
        L'element <provider>
        El mètode onCreate ()
        El mètode query ()
        Disseny de content URI
        El Mètode insert ()
        El Mètode delete ()
        Accés a un provider des d'una altra App
6 - Gestió de tasques en background
        Introducció
        Repàs de IntentServices
        threads
        handlers
        AsyncTasks
        loaders
7 - Networking a Android
        Introducció
        Connexió a la xarxa
            Revisió de la connexió de xarxa
            Usant un Thread separat
        Connexió i descàrrega de dades
            Convertir un InputStream a ...
        Parseo de dades XML
            Introducció
            Anàlisi d'un feed
            Accés al feed i extracció de dades
            Consumint dades en XML
8 - programació Multimèdia
        Introducció
        Permisos a declarar al Manifest
        La classe MediaPlayer
        MediaPlayer funcionant en background
        Esdeveniments: el intent AUDIO_BECOMING_NOISY
9 - sensors
        Introducció
        Tipus de sensors suportats a Android
        El framework Sensor
        Disponibilitat de sensors
        Identificant sensors i les seves capacitats
        Monitorització d'esdeveniments de sensors
        Manejant diferents configuracions de sensors
        Best practices per a l'accés i l'ús de sensors
10 - Google API: Maps
        Introducció
        Creació d'un projecte per a Google Maps
        La classe MapFragment
        La interfície OnMapReadyCallback ()
        Markers
        Canviant la GoogleView
        Obtenció d'un API key per a Google Maps
        Connexió amb un dispositiu Android
        Habilitant Google APIs en l'emulador Genymotion
11 - Seguretat i permisos en Android
        Model de seguretat d'Android
        Signatura de l'aplicació per a distribuir
        Ofuscació amb Proguard
        Utilització i declaració de permisos

 

Destinataris

Enginyers i desenvolupadors d'Apps habituats a treballar amb el llenguatge de programació Java i la plataforma Android.
 

Requisits

Els alumnes han de conèixer les característiques del desenvolupament d'aplicacions per a la plataforma Android.


 

Metodologia

Curs presencial, actiu i participatiu. El docent introduirà els continguts fent ús del mètode demostratiu, els participants assimilaran els coneixements mitjançant les pràctiques d'aplicació real.

Durada

Data d'inici a consultar

Objectius

En finalitzar aquest curs els alumnes podran:

     Aprofundir de forma general en les APIs més potents d'Android.
     Obtenir el màxim partit de les APIs disponibles a la plataforma.
     Avançar en l'ús d'APIs conegudes, amb l'objectiu de fer Apps més sofisticades.
     Sentir-se còmodes en l'ús i aplicació d'APIs com Google Maps, gestures, ...
     Desenvolupar aplicacions RIA que siguin intuïtives i reduir el temps de desenvolupament.

Preu

Consulteu el preu
a consultar

Professorat

Curs de Desenvolupament Avançat d'Apps per Android
Bit formació informàtica
Campus i seus: Bit formació informàtica
Bit formación informática
C/Almogàvers, 119 2ª planta 08018 Barcelona
Cursos més populars
X