Curs de Desenvolupament Avançat d'Apps per Android

Bit formació informàtica

Curs
Presencial
24 Hores
  • Barcelona
consultar preu

Descripció

L'objectiu del curs és aportar als alumnes els coneixements avançats per poder desenvolupar Apps per Android amb Android Studio. El curs ensenya als estudiants les tècniques i best practicesadecuadas per dur a terme el desenvolupament eficient d'Apps, dotant amb les funcionalitats i característiques actualment en voga a la comunitat Android. 

Temari del curs

1 - Introducció a Android
        Què és Android?
        Ressenya històrica de la plataforma Android
        Android: fortaleses i debilitats
        Distribució de versions Android
        Android al mercat global
2 - Fragments
        Introducció
        En creant un Fragment
        Afegint un Fragment a una Activity
        Gestió de Fragments
        Comunicació amb una Activity
        Maneig del cicle de vida d'un Fragment
        Coordinació amb el cicle de vida d'una Activity
3 - Adaptadors de dades
        Introducció
        El giny ListView
        Adapters i listeners
        Adapter per defecte
            ArrayAdapter
        adapters personalitzats
            Heretant de ArrayAdapter
            usant RecyclerViews
        ListActivity i ListFragment
        ListViews i rendiment
        Emmagatzemar la selecció en un ListView
        Contextual Action Mode ListViews
        Afegint headers and footers
4 - Disseny avançat GUI: Material Design
        Introducció
        De Holo a Material Design
        Principis de disseny amb Material Design
        Construcció d'una App per Material Design
5 - Components d'una App III - Content Provider
        Introducció
        En creant un Content Provider
        Implementació de la classe ContentProvider
        L'element <provider>
        El mètode onCreate ()
        El mètode query ()
        Disseny de content URI
        El Mètode insert ()
        El Mètode delete ()
        Accés a un provider des d'una altra App
6 - Gestió de tasques en background
        Introducció
        Repàs de IntentServices
        threads
        handlers
        AsyncTasks
        loaders
7 - Networking a Android
        Introducció
        Connexió a la xarxa
            Revisió de la connexió de xarxa
            Usant un Thread separat
        Connexió i descàrrega de dades
            Convertir un InputStream a ...
        Parseo de dades XML
            Introducció
            Anàlisi d'un feed
            Accés al feed i extracció de dades
            Consumint dades en XML
8 - programació Multimèdia
        Introducció
        Permisos a declarar al Manifest
        La classe MediaPlayer
        MediaPlayer funcionant en background
        Esdeveniments: el intent AUDIO_BECOMING_NOISY
9 - sensors
        Introducció
        Tipus de sensors suportats a Android
        El framework Sensor
        Disponibilitat de sensors
        Identificant sensors i les seves capacitats
        Monitorització d'esdeveniments de sensors
        Manejant diferents configuracions de sensors
        Best practices per a l'accés i l'ús de sensors
10 - Google API: Maps
        Introducció
        Creació d'un projecte per a Google Maps
        La classe MapFragment
        La interfície OnMapReadyCallback ()
        Markers
        Canviant la GoogleView
        Obtenció d'un API key per a Google Maps
        Connexió amb un dispositiu Android
        Habilitant Google APIs en l'emulador Genymotion
11 - Seguretat i permisos en Android
        Model de seguretat d'Android
        Signatura de l'aplicació per a distribuir
        Ofuscació amb Proguard
        Utilització i declaració de permisos

 
Veure més

Destinataris

Enginyers i desenvolupadors d'Apps habituats a treballar amb el llenguatge de programació Java i la plataforma Android.

 

Requisits

Els alumnes han de conèixer les característiques del desenvolupament d'aplicacions per a la plataforma Android.

 

Metodologia

Curs presencial, actiu i participatiu. El docent introduirà els continguts fent ús del mètode demostratiu, els participants assimilaran els coneixements mitjançant les pràctiques d'aplicació real.
Durada

Data d'inici a consultar
Objetius

En finalitzar aquest curs els alumnes podran:     Aprofundir de forma general en les APIs més potents d'Android.

     Obtenir el màxim partit de les APIs disponibles a la plataforma.

     Avançar en l'ús d'APIs conegudes, amb l'objectiu de fer Apps més sofisticades.

     Sentir-se còmodes en l'ús i aplicació d'APIs com Google Maps, gestures, ...

     Desenvolupar aplicacions RIA que siguin intuïtives i reduir el temps de desenvolupament.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Desenvolupament Avançat d'Apps per Android

Curs de Desenvolupament Avançat d'Apps per Android