Curs de Desenvolupament de productes editorials multimèdia

Foment Formació

Descripció

El Certificat de Professionalitat ARGN0110 Desenvolupament de productes editorials multimèdia que s'imparteix a Barcelona t'ensenyarà a desenvolupar productes multimèdia a partir de projectes editorials, destinats a entorns web o a suports físics digitals; determinant els aspectes de funcionalitat, interacció i usabilitat, definint la seva arquitectura, realitzant el disseny dels elements gràfics i multimèdia necessaris per obtenir el producte, gestionant i controlant la qualitat del producte editorial multimèdia.

Temari

MF0935_3 PROJECTES DE PRODUCTES EDITORIALS MULTIMÈDIA
 • Indústria multimèdia editorial. Productes i mercats
 • Planificació de projectes editorials multimèdia.
Planificarem amb programes com Photoshop, Illustrator, ...
 • Aplicació d'estàndards de qualitat en productes editorials multimèdia
Usabilitat i menús amb Dreamweaver - HTML i CSS
 • Planificació de recursos tècnics i humans d'un producte editorial multimèdia.
Microsoft Excel per al càlcul de costos i diagrames
 • Anàlisi de la viabilitat de productes editorials multimèdia
Estadístiques en Excel
 • Llibres d'estil de productes editorials multimèdia
Photoshop per al tractat d'imatge i Illustrator maquetació vectorial
 • Aplicació de la normativa de seguretat, salut i protecció ambiental
MF0936_3 DISSENY DE PRODUCTES EDITORIALS MULTIMÈDIA

UF1583 Disseny gràfic de productes editorials multimèdia
 • Fonaments creatius del disseny gràfic de productes editorials multimèdia
 • Procés de Disseny de productes editorials multimèdia
 • Disseny gràfic de pantalles
 • Ús d'eines informàtiques de disseny gràfic multimèdia.
UF1584 Disseny funcional i de la interactivitat de productes multimèdia.
 • Arquitectures de productes editorials multimèdia
 • Descripció funcional d'un producte editorial multimèdia
 • Integració d'elements multimèdia a les pantalles
 • Desenvolupament d'esbossos / esquemes per a disseny multimèdia
 • Drets legals d'ús de continguts multimèdia
MF0937_3 IMPLEMENTACIÓ I PUBLICACIÓ DE PRODUCTES EDITORIALS MULTIMÈDIA

UF1585 Desenvolupament de prototips de productes editorials multimèdia
 • Arquitectures de productes editorials multimèdia
 • Valoració de la complexitat del prototip amb relació al projecte
 • Eines d'autor
 • Llenguatges de marcat, de presentació i de guions
 • Elaboració del prototip
 • Ús / Maneig d'eines informàtiques de recursos de disseny interactiu
 • Prototips per a pàgines web i per a dispositius mòbils.
UF1586 Integració de la funcionalitat en productes multimèdia
 • Elements de funcionalitat i d'interactivitat en productes editorials multimèdia
 • Desenvolupament de la interactivitat en productes multimèdia mitjançant eines d'autor
 • Desenvolupament de la interactivitat en productes multimèdia mitjançant llenguatges de marcat, de presentació i de guions
 • Ús i maneig d'eines informàtiques per a generació de productes editorials multimèdia.
 • Muntatge del producte editorial multimèdia
UF1587 Publicació de productes editorials multimèdia
 • Publicació de productes editorials multimèdia en web i per a dispositius mòbils
 • Publicació de productes editorials multimèdia en suport físic digital
 • Actualització de publicacions editorials multimèdia en diferents suports
MF0938_3 GESTIÓ DE LA QUALITAT DE PRODUCTES EDITORIALS MULTIMÈDIA.
 • Paràmetres de control de qualitat dels productes editorials multimèdia
 • Proves de qualitat sobre el prototip
 • Proves funcionals per a productes editorials multimèdia
 • Usabilitat de productes editorials multimèdia
 • Avaluació de la usabilitat de productes editorials multimèdia
 • Documentació de productes editorials multimèdia
FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS


 

Destinataris

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment ..
 • Persones treballadores en situació d'atur
 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom

Requisits

Atès que aquest curs és un Certificat de Professionalitat, a més l'alumne ha d'acreditar i demostrar algun dels següents requisits:
 • Estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent.
 • Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 3).
 • Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família.
 • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
 • Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.

Durada

Inici propera convocatòria a consultar.

Objectius

 • Determinar les característiques, les funcions i els processos implicats en el desenvolupament d'un producte editorial multimèdia definit, d'acord amb la tipologia del producte.
 • Elaborar el document d'especificacions recollint els aspectes gràfics, funcionals i de qualitat d'un producte editorial multimèdia.
 • Desenvolupar el llibre d'estil d'un producte editorial multimèdia a partir d'un encàrrec de producte editorial multimèdia.
 • Establir els estàndards de qualitat d'un producte editorial multimèdia d'acord amb unes especificacions inicials.
 • Planificar els diferents processos implicats en la realització d'un producte editorial multimèdia en funció de les necessitats de recursos humans i tecnològics de manera que es compleixin uns terminis de lliurament determinats i unes especificacions de qualitat definides.
 • Estudiar la viabilitat econòmica d'un projecte editorial multimèdia, valorant els aspectes gràfics i funcionals d'unes especificacions inicials, així com uns determinats estàndards de qualitat.
 • Desenvolupar els esbossos del disseny gràfic per a un producte editorial multimèdia a partir del seu document d'especificacions.
 • Determinar els principis de disseny gràfic aplicables als productes editorials multimèdia considerant les característiques específiques de cada un d'ells: pàgines web, e-book, cursos de formació on-line, recursos digitals educatius, aplicacions per a mòbils, o altres.
 • Definir l'estructura gràfica de les pantalles d'un producte editorial multimèdia d'acord amb l'esbós desenvolupat i el seu document d'especificacions.

Titulació obtinguda

Certificat de Professionalitat ARGN0110 Desenvolupament de productes editorials multimèdia

Pràctiques

Si

Promocions

Curs subvencionat per la Fundació Tripartita

Preu

Consulteu el preu
A consultar

Borsa de treball

Des de desembre de 2013 Foment Formació és Agència de Col·locació autoritzada pel Servei d'Ocupació de Catalunya amb número 0900000179.
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Curs de Desenvolupament de productes editorials multimèdia
També et recomanem aquests cursos
X