Curs de Desenvolupament de productes editorials multimèdia

Curs
Presencial
590 hores
Consulteu el preu

Descripció

El Certificat de Professionalitat ARGN0110 Desenvolupament de productes editorials multimèdia que s'imparteix a Barcelona t'ensenyarà a desenvolupar productes multimèdia a partir de projectes editorials, destinats a entorns web o a suports físics digitals; determinant els aspectes de funcionalitat, interacció i usabilitat, definint la seva arquitectura, realitzant el disseny dels elements gràfics i multimèdia necessaris per obtenir el producte, gestionant i controlant la qualitat del producte editorial multimèdia.

Temari

MF0935_3 PROJECTES DE PRODUCTES EDITORIALS MULTIMÈDIA
 • Indústria multimèdia editorial. Productes i mercats
 • Planificació de projectes editorials multimèdia.
Planificarem amb programes com Photoshop, Illustrator, ...
 • Aplicació d'estàndards de qualitat en productes editorials multimèdia
Usabilitat i menús amb Dreamweaver - HTML i CSS
 • Planificació de recursos tècnics i humans d'un producte editorial multimèdia.
Microsoft Excel per al càlcul de costos i diagrames
 • Anàlisi de la viabilitat de productes editorials multimèdia
Estadístiques en Excel
 • Llibres d'estil de productes editorials multimèdia
Photoshop per al tractat d'imatge i Illustrator maquetació vectorial
 • Aplicació de la normativa de seguretat, salut i protecció ambiental
MF0936_3 DISSENY DE PRODUCTES EDITORIALS MULTIMÈDIA

UF1583 Disseny gràfic de productes editorials multimèdia
 • Fonaments creatius del disseny gràfic de productes editorials multimèdia
 • Procés de Disseny de productes editorials multimèdia
 • Disseny gràfic de pantalles
 • Ús d'eines informàtiques de disseny gràfic multimèdia.
UF1584 Disseny funcional i de la interactivitat de productes multimèdia.
 • Arquitectures de productes editorials multimèdia
 • Descripció funcional d'un producte editorial multimèdia
 • Integració d'elements multimèdia a les pantalles
 • Desenvolupament d'esbossos / esquemes per a disseny multimèdia
 • Drets legals d'ús de continguts multimèdia
MF0937_3 IMPLEMENTACIÓ I PUBLICACIÓ DE PRODUCTES EDITORIALS MULTIMÈDIA

UF1585 Desenvolupament de prototips de productes editorials multimèdia
 • Arquitectures de productes editorials multimèdia
 • Valoració de la complexitat del prototip amb relació al projecte
 • Eines d'autor
 • Llenguatges de marcat, de presentació i de guions
 • Elaboració del prototip
 • Ús / Maneig d'eines informàtiques de recursos de disseny interactiu
 • Prototips per a pàgines web i per a dispositius mòbils.
UF1586 Integració de la funcionalitat en productes multimèdia
 • Elements de funcionalitat i d'interactivitat en productes editorials multimèdia
 • Desenvolupament de la interactivitat en productes multimèdia mitjançant eines d'autor
 • Desenvolupament de la interactivitat en productes multimèdia mitjançant llenguatges de marcat, de presentació i de guions
 • Ús i maneig d'eines informàtiques per a generació de productes editorials multimèdia.
 • Muntatge del producte editorial multimèdia
UF1587 Publicació de productes editorials multimèdia
 • Publicació de productes editorials multimèdia en web i per a dispositius mòbils
 • Publicació de productes editorials multimèdia en suport físic digital
 • Actualització de publicacions editorials multimèdia en diferents suports
MF0938_3 GESTIÓ DE LA QUALITAT DE PRODUCTES EDITORIALS MULTIMÈDIA.
 • Paràmetres de control de qualitat dels productes editorials multimèdia
 • Proves de qualitat sobre el prototip
 • Proves funcionals per a productes editorials multimèdia
 • Usabilitat de productes editorials multimèdia
 • Avaluació de la usabilitat de productes editorials multimèdia
 • Documentació de productes editorials multimèdia
FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS


 

Destinataris

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment ..
 • Persones treballadores en situació d'atur
 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom

Requisits

Atès que aquest curs és un Certificat de Professionalitat, a més l'alumne ha d'acreditar i demostrar algun dels següents requisits:
 • Estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent.
 • Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 3).
 • Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família.
 • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
 • Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.

Durada

Inici propera convocatòria a consultar.

Objectius

 • Determinar les característiques, les funcions i els processos implicats en el desenvolupament d'un producte editorial multimèdia definit, d'acord amb la tipologia del producte.
 • Elaborar el document d'especificacions recollint els aspectes gràfics, funcionals i de qualitat d'un producte editorial multimèdia.
 • Desenvolupar el llibre d'estil d'un producte editorial multimèdia a partir d'un encàrrec de producte editorial multimèdia.
 • Establir els estàndards de qualitat d'un producte editorial multimèdia d'acord amb unes especificacions inicials.
 • Planificar els diferents processos implicats en la realització d'un producte editorial multimèdia en funció de les necessitats de recursos humans i tecnològics de manera que es compleixin uns terminis de lliurament determinats i unes especificacions de qualitat definides.
 • Estudiar la viabilitat econòmica d'un projecte editorial multimèdia, valorant els aspectes gràfics i funcionals d'unes especificacions inicials, així com uns determinats estàndards de qualitat.
 • Desenvolupar els esbossos del disseny gràfic per a un producte editorial multimèdia a partir del seu document d'especificacions.
 • Determinar els principis de disseny gràfic aplicables als productes editorials multimèdia considerant les característiques específiques de cada un d'ells: pàgines web, e-book, cursos de formació on-line, recursos digitals educatius, aplicacions per a mòbils, o altres.
 • Definir l'estructura gràfica de les pantalles d'un producte editorial multimèdia d'acord amb l'esbós desenvolupat i el seu document d'especificacions.

Titulació obtinguda

Certificat de Professionalitat ARGN0110 Desenvolupament de productes editorials multimèdia

Pràctiques

Si

Promocions

Curs subvencionat per la Fundació Tripartita

Preu

Consulteu el preu
A consultar

Borsa de treball

Des de desembre de 2013 Foment Formació és Agència de Col·locació autoritzada pel Servei d'Ocupació de Catalunya amb número 0900000179.

Horari

De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00
Curs de Desenvolupament de productes editorials multimèdia
Foment Formació
Campus i seus: Foment Formació
Foment Formació
Avinguda Francesc Cambó, 10 08003 Barcelona
Cursos més populars
X