Curs de Desenvolupament Web amb Angular JS

Curs
Presencial
15 hores
entre 250 € i 500 €

Descripció

Amb les modernes propostes dels estàndards d'internet, s'imposa conèixer aquells "frameworks" de treball que faciliten la tasca, en forma de biblioteques i components ben construïts que disposin del suficient suport empresarial i la necessària cobertura com per garantir la seva continuïtat i manteniment en el temps.
Dins de les que han tingut una acceptació més popular, destaca AngularJS, tutelada per un equip de desenvolupament de Google, que ofereix tècniques modernes de desenvolupament d'aplicacions per a Internet, que inclouen els models MVC i SPA, i les tècniques més avançades com Dependency Injection , Inversion of Control, etc.
AngularJS és, en paraules dels seus creadors, "el que HTML hauria de ser si s'hagués pensat per fer aplicacions de negoci". Atès que la documentació "oficial" és una mica complexa la corba d'aprenentatge pot prolongar-se si no es fa una aproximació reglada, progressiva i avalada per bon nombre d'exemples.
D'aquí que l'objectiu del curs sigui aportar als alumnes aquestes normes, regles, principis, documentació i exemples suficients, com perquè -en poques hores- puguin incorporar aquesta tecnologia en els seus desenvolupaments.

Temari

1 - Fonaments de AngularJS
aplicacions Web
conceptes bàsics
El model MVC
data Binding
Injecció de dependències
Directives
Eines per treballar amb AngularJS
2 - Introducció a la programació amb AngularJS
Càrrega Inicial (Bootstrap)
Introducció ràpida als objectes fonamentals de AngularJS
controladors
Programació de mòduls
Mòduls i Routing
routing
serveis
filtres
3 - Creació de Projectes per AngularJS
Instal·lació i configuració d'eines
Estructura d'una aplicació
Personalització de llibreries per a un projecte
Edició: La pàgina inicial (Shell Page)
Creant el codi HTML de l'aplicació
Edició: les Vistes
Creació dels Controladors
Creant el codi JavaScript de l'Aplicació
4 - Directives i Plantilles (Vistes): Estenent el DOM
plantilles
elements alternatius
Directives i Binding
Directives incorporades
altres Directives
Directives i formularis de dades
Directives i la lògica de presentació
Creació de Directives
Directives: aspectes avançats
5 - Formularis i validacions
Comparativa amb formularis tradicionals
Directives relacionades amb l'element <input>
dades dinàmics
Més sobre el funcionament de ngModelController
Validacions
6 - Serveis a AngularJS
Serveis i Factories
Accés a Serveis Web
Diferències entre Serveis, Factories i Proveïdors
Serveis Asíncrons mitjançant Promises i el servei $ q
Serveis per manipulació del DOM
Serveis per al maneig d'animacions

Destinataris

Directors d'informàtica, Responsables de desenvolupament de programari, Caps de projecte, Analistes i desenvolupadors i, en general, qualsevol persona que per les seves necessitats professionals hagi de conèixer el funcionament d'aquest marc de treball.
 

Requisits

Els assistents han de tenir alguna experiència en projectes de desenvolupament de programari, coneixements bàsics dels llenguatges d'Internet: HTML, CSS, i haver treballat en els aspectes fonamentals del llenguatge JavaScript

 

Metodologia

Curs presencial, actiu i participatiu. El docent introduirà els continguts fent ús del mètode demostratiu, els participants assimilaran els coneixements mitjançant les pràctiques d'aplicació real.

Durada

Data d'inici a consultar

Objectius

En finalitzar aquest curs els alumnes podran:

    Entendre l'arquitectura de AngularJS i entorns similars.
    Integrar les llibreries necessàries de AngularJS en aplicacions noves i existents.
    Fer servir l'accés a serveis Web i peticions AJAX dins el context d'execució de AngularJS.
    Crear directives pròpies i utilitzar les existents per estendre la interfície del DOM segons les necessitats d'una aplicació.
     Crear i utilitzar serveis, factories i proveïdors injectables en qualsevol aplicació AngularJS.
    Estendre les interfícies d'usuari mitjançant serveis avançats d'animació.
    Utilitzar AngularJS en conjunció amb altres biblioteques populars de tercers com Bootstrap, jQuery, etc.
    Estendre la pròpia biblioteca amb les seves pròpies aportacions.

Preu

entre 250 € i 500 €
A consultar
Curs de Desenvolupament Web amb Angular JS
Bit formació informàtica
Campus i seus: Bit formació informàtica
Bit formación informática
C/Almogàvers, 119 2ª planta 08018 Barcelona
Cursos més populars
X