Curs de Desenvolupament Web avançat amb Angular 2

Bit formació informàtica

Curs
Presencial
15 Hores
  • Barcelona
consultar preu

Descripció

L'objectiu del curs és avançar en la creació d'aplicacions web amb Angular 2. Durant el curs es veuran els temes de components anidados, accés a serveis, vinculació de dades. Els alumnes tindran que tenir coneixements de TypeScript, Node.js i el seu gestor de paquets NPM

 

Temari del curs

1 - Data Binding i Pipes
Binding de propietats
Maneig d'esdeveniments amb "Event Binding"
Maneig d'entrades amb "Binding" bidireccional
Transformació de dades mitjançant "Pipes"
2 - Creació de components nividits
Components nividits
Construcció i utilització
Pas de dades a un component narritzat utilitzant @input
Emissió d'esdeveniments mitjançant @output
3 - Extensió de components
Interfícies i "typing sòlid"
Encapsulació d'estils en components
Ús de recursos del cicle de vida d'un component.
Definició de "canonades" personalitzades
4 - Creació i ús de serveis
Arquitectura de serveis a Angular 2
Construcció d'un servei
Registre de serveis
Declaració de Serveis per injecció de dependències.
5 - Accés a dades mitjançant HTTP
L'accés a dades des de l'angular 2
Observables extensions reactives I
Configuració de observables
Enviament de peticions HTTP
Subscripcions a col·leccions observables
6 - Rutes i Navegació
El sistema de rutes: arquitectura
Definició de les rutes
Registre i posada en marxa
Vinculació d'enllaços i rutes
Demo final
Veure més

Destinataris

Directors d'informàtica, Responsables de desenvolupament de programari, Caps de projecte, Analistes i desenvolupadors i, en general, qualsevol persona que per les seves necessitats professionals hagi de conèixer el funcionament d'aquest marc de treball.

Requisits

Els assistents han de tenir coneixements de:

TypeScript 2.0

JavaScript 5 i els seus API

js y NPM

 

Metodologia

Curs presencial, actiu i participatiu. El docent introduirà els continguts fent ús del mètode demostratiu, els participants assimilaran els coneixements mitjançant les pràctiques d'aplicació real.Durada

Data d'inici a consultar

Objetius

Al finalitzar aquest curs els alumnes podran:

Utilitzar les estratègies de vinculació de dades

Ampliar la funcionalitat dels components

Crear i utilitzar serveis

Acceder a dades utilitzant HTTP

Preu

A consultar

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Desenvolupament Web avançat amb Angular 2

Curs de Desenvolupament Web avançat amb Angular 2