Curs de Desenvolupament Web Avançat amb NODE.JS

Curs
Presencial
15 hores
Consulteu el preu

Descripció

Amb les modernes propostes dels estàndards d'internet, s'imposa conèixer aquells "frameworks" de treball que faciliten la tasca, en forma de llibreries i components ben construïts que disposin del suficient suport empresarial i la necessària cobertura com per garantir la seva continuïtat i manteniment en el temps.
Però, si alguna cosa tenen en comú aquests "frameworks" és el llenguatge subjacent: JavaScript. Ja fa 5 anys, Ryan Dhal va crear un marc de comunicacions escrit en C de tipus no bloquejant, que incorporava el motor V8 (Chrome) de JavaScript per permetre crear solucions web basades en aquest motor que utilitzessin el llenguatge bàsic de la Web per la seva configuració i programació.
D'aquí que l'objectiu del curs sigui aportar als alumnes una comprensió de l'arquitectura, recursos i model de programació amb aquest servidor que s'ha fet molt popular en els últims anys.

Temari

Introducció a NODE.JS
Característiques de NODE.JS i diferències entre Codi bloquejant i no bloquejant.
Lectura d'arxius i emissió de peticions.
Treball en temps real amb NODE.JS
Reptes a resoldre mitjançant aquesta tecnologia
Emissors d'esdeveniments, requests, i escoltes
Streams: Problemes a resoldre
Escriptura, lectura, Piping i solució de la concurrència
Exportació, instal·lació de NPM, dependències, i versions semàntiques.
Rutes, disposició visual, construcció d'URL i servidors exprés.
Socket.io: La llibreria de sockets
Escolta, emissió, resposta a peticions i emmagatzematge de dades del client.
Persistència d'informació
Redis, treball amb llistes, persistència, emissió, i altres aspectes.

Destinataris

Directors d'informàtica, directors de departaments tecnològics, Responsables de desenvolupament de programari o projectes tecnològics, Caps de projecte, Analistes amb responsabilitat sobre projectes i, en general, qualsevol persona que per les seves necessitats professionals, hagi de conèixer el funcionament d'aquesta eina.

Requisits

Els assistents han de tenir alguna experiència en projectes de desenvolupament de programari, i coneixements intermedis dels llenguatge d'Internet: HTML, CSS i una mica més avançats de JavaScript.

Metodologia

Durada

Data d'inici a consultar

Objectius

En finalitzar aquest curs els alumnes podran:
Entendre l'arquitectura de Node.Js.
Comprendre les diferències i implicacions del maneig de programari no -bloqueante.
Definir llocs basats en Node.
Aprendre a manejar les eines de configuració de Node, com NPM.
Fer servir dades d'entrada / sortida i els mecanismes de persistència de la informació.
Gestionar i programar els cicles d'esdeveniments en els quals es basa el funcionament de Node.
Aprendre a programar el encaminament de peticions al servidor.
Fer servir i implementar les llibreries de creació de "sockets"

Preu

Consulteu el preu
A consultar
Curs de Desenvolupament Web Avançat amb NODE.JS
Bit formació informàtica
Campus i seus: Bit formació informàtica
Bit formación informática
C/Almogàvers, 119 2ª planta 08018 Barcelona
Cursos més populars
X