Curs de Desenvolupament Web Avançat amb TypeScript

Curs
Presencial
15 hores
Consulteu el preu

Descripció

Amb les modernes propostes dels estàndards d'internet, s'imposa conèixer aquells "frameworks" de treball que faciliten la tasca, en forma de llibreries i components ben construïts que disposin del suficient suport empresarial i la necessària cobertura com per garantir la seva continuïtat i manteniment en el temps. Però, si alguna cosa tenen en comú aquests "frameworks" és el llenguatge subjacent: JavaScript. Una cosa que no va ser concebut per a la creació d'aplicacions de gran calat. Amb aquesta idea, l'equip de desenvolupament de C #, ha creat aquest llenguatge, que permet utilitzar els conceptes ben coneguts d'Orientació a Objectes en una sintaxi que "compila" a pur llenguatge JavaScript que funciona posteriorment en qualsevol dispositiu. L'anunci oficial de Google respecte a la utilització d'aquest llenguatge en les seves pròpies tecnologies (com Angular), fan, si cap, especialment important el coneixement d'aquest llenguatge per a desenvolupaments a Internet moderns. D'aquí que l'objectiu del curs sigui aportar als alumnes aquesta sintaxi, les seves regles, principis, documentació i exemples suficients, com perquè -en poques hores- puguin incorporar aquesta tecnologia en els seus desenvolupaments.

Temari

1. Per què utilitzar TypeScript?
1.1 Característiques de TypeScript
1.2 Sintaxi de TypeScript, paraules clau i codi jerarquia
1.3 Eines i opcions de l'IDE
1.4 Eines i opcions de l'IDE - Visual Studio
1.5 Eines i opcions de l'IDE - Web Essentials
1.6 Eines i opcions de l'IDE - Sublim Text
1.7 Eines i opcions de l'IDE - TypeScript del compilador
1.8 Eines i opcions de l'IDE - NodeJS
1.9 Hola món: exemple
2. Gramàtica, declaracions i anotacions
2.1 Inferència de tipus
2.2 Gramàtica
2.3 TypeScript Estàtic i dinàmic
2.4 Temps de compilació i temps d'execució
2.5 Declaracions d'àmbit i arxius de definició de tipus
2.6 Tipus Any i primitives
2.7 Aplicant els tipus.
2.8 Objectes
2.9 Funcions
2.10 Les funcions de fletxa (->) i depuració
2.11 Funcions i Interfícies
3. Classes i Interfícies
3.1 Introducció
3.2 Definició de classes
3.3 Demostració: Definició de classes
3.4 Demostració: Limitacions de les Propietats
3.5 Càsting i tipus d'arxius de definició
3.6 Demostració: Càsting i tipus d'arxius de definició
3.7 Estenent Tipus
3.8 Demostració: Herència per extensió de Tipus
3.9 Utilització de les interfícies
3.10 Demostració: Utilització de les interfícies
3.11 Ampliació d'un Interfície
3.12 Demostració: L'extensió d'una interfície
4. Mòduls
4.1 Visió de conjunt
4.2 La identificació d'un mòdul
4.3 Creació d'un mòdul intern
4.4 Accessibilitat Mòdul Intern i IIFE
4.5 Mòduls amb nom
4.6 L'extensió dels mòduls i Importació d'accessos directes
4.7 L'organització dels mòduls interns
4.8 La separació dels mòduls interns
4.9 Mòduls Externs i Resolució de Dependències
4.10 Dependències d'un mòdul
 

Destinataris

Directors d'informàtica, directors de departaments tecnològics, Responsables de desenvolupament de programari o projectes tecnològics, Caps de projecte, Analistes amb responsabilitat sobre projectes i, en general, qualsevol persona que per les seves necessitats professionals, hagi de conèixer el funcionament d'aquesta eina.

Requisits

Els assistents han de tenir alguna experiència en projectes de desenvolupament de programari, i coneixements bàsics dels llenguatge d'Internet: HTML, CSS i JavaScript.
 

Metodologia

Durada

Data d'inici a consultar

Objectius

En finalitzar aquest curs els alumnes podran:
Entendre els conceptes bàsics en què es fonamenta el marc de treball de TypeScript.
Integrar les llibreries necessàries de TypeScript en aplicacions noves i existents i en el propi IDE.
Definir arquitectures de desenvolupament que siguin actuals, potents i extensibles, alhora que de fàcil manteniment.
Conèixer les eines de desenvolupament que donen suport natiu al llenguatge i els projectes desenvolupats amb ell.
Comprendre com aplicar els coneixements previs de llenguatges com Java, C # o C ++, per codificar amb TypeScript.
Aprendre els mecanismes d'accés a dades mitjançant serveis web
Aprendre a manejar els processos asíncrons de qualsevol petició.
Entendre la relació de TypeScript amb JavaScript juny (ES6)

 

Preu

Consulteu el preu
A consultar
Curs de Desenvolupament Web Avançat amb TypeScript
Bit formació informàtica
Campus i seus: Bit formació informàtica
Bit formación informática
C/Almogàvers, 119 2ª planta 08018 Barcelona
Cursos més populars
X