Curs de Desenvolupament Web amb Bootstrap 3.0

Curs
Presencial
15 hores
entre 250 € i 500 €

Descripció

Amb les modernes propostes dels estàndards d'internet, s'imposa conèixer aquells "frameworks" de treball que faciliten la tasca, en forma de llibreries i components ben construïts que disposin del suficient suport empresarial i la necessària cobertura com per garantir la seva continuïtat i manteniment en el temps. En l'apartat de la presentació de continguts web, Bootstrap compleix perfectament amb aquests objectius, pel suport corporatiu de base (enginyers de desenvolupament de Twitter), l'ampli espectre de possibilitats que ofereix i el cada vegada més gran nombre de desenvolupadors que l'adopta. No obstant això, la documentació no és abundant i la corba d'aprenentatge pot prolongar-se si no es fa una aproximació reglada, progressiva i avalada per bon nombre d'exemples. D'aquí que l'objectiu del curs sigui aportar als alumnes aquestes normes, regles, principis, documentació i exemples suficients, com perquè -en poques hores- puguin incorporar aquesta tecnologia en els seus desenvolupaments
 

Temari

Implantacions i configuració
Guia de migració de la versió 2 -> 3
els fonaments
La Tipografia i els gràfics bàsics
Els contenidors ( "Layout")
Sistema de quadrícula
Opcions de quadrícula
El metallenguatge LESS
Bootstrap i la Interfície d'Usuari
Bootstrap i text
Opcions bàsiques amb el text
Classes de transformació
abreviatures
Direccions
Blocs de cites
llistes
codi
quadres
formularis
utilitats Responsive
menús desplegables
Grups de botons
botons Desplegables
Elements de navegació
paginadors
etiquetes
Jumbotron
Barres de progrés
objectes multimèdia
panells
Els "plugin" de JavaScript
Transicions i animacions
Apèndix A: Notes de la nova versió (3.x)
recursos
 

Destinataris

Directors d'informàtica, directors de departaments tecnològics, Responsables de desenvolupament de programari o projectes tecnològics, Caps de projecte, Analistes amb responsabilitat sobre projectes i, en general, qualsevol persona que per les seves necessitats professionals, hagi de conèixer el funcionament d'aquesta eina. Per l'assistència a aquest curs s'atorguen 16 PDUs de Project Management Institute.
 

Requisits

Els assistents han de tenir alguna experiència en projectes de desenvolupament de programari, i coneixements bàsics dels llenguatge d'Internet: HTML, CSS i JavaScript.


 

Metodologia

Curs presencial, actiu i participatiu. El docent introduirà els continguts fent ús del mètode demostratiu, els participants assimilaran els coneixements mitjançant les pràctiques d'aplicació real. Els materials són propis i adaptats a l'última versió existent.

Durada

Data d'inici a consultar

Objectius

En finalitzar aquest curs els alumnes podran:
Entendre els conceptes bàsics en què es fonamenta el marc de treball de Bootstrap.
Integrar les llibreries necessàries de Bootstrap en aplicacions noves i existents.
Utilitzar els mecanismes d'estructura visual per a qualsevol pàgina.
Adaptar els elements visuals a una imatge corporativa adequada a la necessitat de l'aplicació.
Utilitzar els recursos predeterminats de presentació: botons, menús, panells, etc.
Manejar taules de dades de forma coherent i visualment atractiva
Presentar informació en formularis estilitzats, amb control de les validacions de l'usuari
Estendre la pròpia llibreria amb les seves pròpies aportacions.
Utilitzar recursos de transicions i animacions en els seus desenvolupaments per a una interfície d'usuari més "responsive".

Preu

entre 250 € i 500 €
A consultar
Curs de Desenvolupament Web amb Bootstrap 3.0
Bit formació informàtica
Campus i seus: Bit formació informàtica
Bit formación informática
C/Almogàvers, 119 2ª planta 08018 Barcelona
Cursos més populars
X