Desenvolupament Web de Curso de Microsoft Front-End

Curs
Presencial
40 hores
Consulteu el preu

Descripció

L'objectiu del ProCamp és presentar als alumnes els coneixements necessaris per construir aplicacions web utilitzant les eines Microsoft. Durant el ProCamp s'utilitzarà un cas troncal sobre el que es construiran els diferents components fent ús d'ASP.NET MVC, la recomanació HTML5 (idioma, CSS3 i JavaScript) i jQuery utilitzant Visual Studio 2015 i Visual Studio Code com IDE i C # com llenguatge principal de desenvolupament.

Temari


1 - Gestió del cicle de vida d'aplicacions (ALM)

     Serveis de Team Studio de Visual Studio
     Control de versions

TFSVC
Git

     Plantilles de processos
     Seguiment de l'avenç del projecte

2 - MVC NET

     Arquitectura i components
     Versions

NET MVC 5
NET MVC 6
NET Core MVC
3 - Dissenyar aplicacions ASP.NET MVC

     Planificar el projecte en la fase de disseny
     Dissenyar models
     Dissenyar controladors
     Dissenyar vistes

4 - Desenvolupar models ASP.NET MVC

     Crear models MVC
     Treballar amb dades

5 - Desenvolupar controladors ASP.NET MVC

     Escriviu controladors
     Escriure accions
     Escriure filtres d'accions
6 - Desenvolupar visualitzacions ASP.NET MVC

    Crear vistas amb Razor
    Utilitzar Ajudants HTML
    Reutilitzar codi en visualitzacions

7 - Personalitzar la UI de les vistes ASP.NET MVC

    Plantilles MVC
Interfície d'usuari adaptable / receptiva
Bootstrap

    HTML5

Etiquetes principals
API disponible

    CSS3

Estils
Animacions
Fotogrames clau

    JavaScript

Característiques del llenguatge
Ús de les API disponibles en HTML5
8 - Gestió de les vistes amb jQuery

    Visió general de jQuery
    Versions - 1.9.x vs 2.x
    Selectores i funcions principals

9 - Proves i depuració d'aplicacions ASP.NET MVC

    Components de proves unitàries
    Implementar una estratègia de gestió d'excepcions

10 - Seguretat en aplicacions ASP.NET MVC

    Implementar autenticació i autorització
    Gestió de rols i de membres
    Desenvolupament de llocs segur
    Gestió de l'estat

11 - API web

    Desarrollar una API web
    Llamar a una API web des d'aplicacions mòbils i web

12 - Gestionar peticions en aplicacions ASP.NET MVC

    Mòduls HTTP
    Controladors HTTP
    Utilitzar Web Sockets
    Utilitzar treballadors web

13 - Desplegar aplicacions ASP.NET MVC

    Definició de compilacions i llançaments
    Proves unitàries i de càrrega
    Desplegar una aplicació web
    Desplegar una aplicació ASP.NET MVC
    Desplegament web
    Desplegar una aplicació a Azure
 

Destinataris

Perfil dels alumnes:
Desenvolupadors
Analistes
 

Requisits

Coneixements bàsics de .NET

Metodologia

Curs presencial, actiu i participatiu. El docent introduirà els continguts fent ús del mètode demostratiu, els participants assimilaran els coneixements mitjançant les pràctiques d'aplicació real.

Durada

Data d'inici a consultar

Objectius

Al finalitzar aquest curs els alumnes podran:

     Crear aplicacions ASP.NET MVC
     Crear components de les aplicacions ASP.NET MVC - Models, visites i controladors
     Personalitza la UI fent ús dels elements d'HTML5
     Personalitzar la IU utilitzant jQuery
     Desplegar l'aplicació Web a IIS i Azure

Preu

Consulteu el preu
A consultar

Professorat

Contamos amb un equipo d'instructors altamente qualificats que combinen l'activitat formativa amb el desenvolupament de la seva activitat professional com a experts en el camp de les TIC. Professionals capaços de transferir de forma amena i entenedora els conceptes tècnics més abstractes.
Desenvolupament Web de Curso de Microsoft Front-End
Bit formació informàtica
Campus i seus: Bit formació informàtica
Bit formación informática
C/Almogàvers, 119 2ª planta 08018 Barcelona
Cursos més populars
X