Curs de Desenvolupament Web amb Reacció

Bit formació informàtica

Descripció

Aquest curs permet als alumnes adquirir uns coneixements sòlids sobre Reacciona JS per integrar-lo com a marc en el desenvolupament de solucions web.

Temari

1. Introducció a React.js
1.1. Configurant React.js
1.2. El concepte de component
1.3. Creant components
1.4. El concepte de JSX
1.5. Components i anidament
1.6. Maneig d'propietats
1.7. Gestió d'estat
1.8. Propietats per defecte
1.9. Validacions
2. JSX

2.1. Usant JSX
2.2. Sense JSX
2.3. Just in Time JSX Transformer
2.4. Transformador de procés previ
2.5. Expressions d'atribut
2.6. Expresiones Hijas
2.7. HTML i atributs
3. Eventos
3.1. Gestió d'esdeveniments
3.2. Events DOM
3.3. Composició d'esdeveniments
3.4. Events Touch
4. Gestió de formularis
4.1. Components controlats
4.2. Components no controlats
4.3. Referències
4.4. Enrutado
5. React.js i Servidor
5.1. Reacciona i Ajax
5.2. Canviant l'estat
5.3. Gestió d'Estat

Requisits

Coneixements bàsics de Programació.

Metodologia

Durada

Data d'inici a consultar

Objectius

Adquirir els coneixements necessaris sobre React.js i entendre que es diferencia de marcs com Angular.js.

Preu

Consulteu el preu
A consultar
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Curs de Desenvolupament Web amb Reacció
També et recomanem aquests cursos
X