Curs d'Designing and Administering Cloud Solutions in Microsoft Azure

Curs
Oficial / homologat
Presencial
40 hores
Consulteu el preu

Descripció

L'objectiu del PROCAMP és presentar als alumnes els coneixements necessaris per dissenyar i administrar solucions Azure en nivells de capacitat, continuïtat, disponibilitat i seguretat que aportin valor i compleixin amb les necessitats del client. Durant el curs es veuran temes de protecció de recursos, estratègies d'administració i d'emmagatzematge, disseny d'infraestructures i plans de continuïtat dels serveis.

Temari

1. Disseny d'infraestructures i xarxes de Microsoft Azure
1.1 Centres de dades de Global Foundation Services (GFS)
1.2 Dissenyar xarxes virtuals, serveis de xarxa, DNS, DHCP i direccionament IP
1.3 Dissenyar processos d'Azure
1.4 Descriure la VPN d'Azure, la seva arquitectura i el disseny de ExpressRoute
1.5 Descriure els serveis d'Azure

2. Implementar i administrar xarxes Azure
2.1 Implementar i administrar xarxes virtuals Azure
2.2 Configura xarxes virtuals
2.3 Configura la connectivitat a xarxes virtuals: VPN, P2S, S2S
2.4 Comparar xarxes virtuals v1 i v2

3. Protecció de recursos
3.1 Mitjançant identitats administrades
3.2 Mitjançant identitats híbrides
3.3 Mitjançant proveïdors d'identitats (Microsoft, Google, Facebook)
3.4 Identificació d'una solució de seguretat de dades adequada
3.5 Disseny d'una estratègia de control d'accés basat en rols

4. Administrar rols, usuaris i permisos en Azure Active Directory
4.1 Estendre dominis Active Directory a Azure
4.2 Implementar sincronització de directori utilitzant Azure AD Connect
4.3 Implementar federació

5. Disseny d'una estratègia d'emmagatzematge i accés a dades en aplicacions
5.1 Emmagatzematge de dades
5.2 Aplicacions que utilitzen aplicacions mòbils
5.3 Aplicacions que utilitzen notificacions
5.4 Aplicacions que utilitzen WebAPI
5.5 Estratègia d'accés a dades per a aplicacions híbrides
5.6 Solució multimèdia

6. Planificar i implementar emmagatzematge
6.1 Configura Azure SQL Database
6.2 Administrar i monitoritzar Azure SQL Database
6.3 Implementar emmagatzematge amb Azure Storage
6.4 Blobs, Tables, Queues i Files a Azure Storage

7. Disseny d'una aplicació avançada
7.1 Creació d'aplicacions de procés intensiu
7.2 Creació d'aplicacions de llarga execució
7.3 Selecció de l'opció d'emmagatzematge adequada
7.4 Integració dels serveis d'Azure en una solució

8. Implementar màquines virtuals
8.1 Màquines virtuals v1 vs v2
8.2 Planificar màquines virtuals
8.3 Desplegar màquines virtuals
8.4 Crear plantilles de Azure Resource Manager (ARM)
8.5 Connectivitat amb xarxes virtuals

9. Disseny d'aplicacions web de Azure
9.1 Disseny d'aplicacions web de Azure per obtenir escalabilitat i rendiment
9.2 Implementar aplicacions web de Azure
9.3 Dissenyar aplicacions web de Azure per a la continuïtat de l'activitat empresarial

10. Disseny d'estratègia d'administració, supervisió i continuïtat empresarial
10.1 Arquitectures híbrides i allotjades en Azure per a la implementació de Microsoft System Center
10.2 Disseny d'una estratègia de control
10.3 Continuïtat empresarial d'Azure i recuperació davant desastres
10.4 Disseny de l'automatització d'Azure i dels fluxos de treball de PowerShell
10.5 Descriure els casos d'ús per a la configuració d'Automatització de Azure
10.5.1 Azure Automation
10.5.2 Xef
10.5.3 Puppet
10.5.4 PowerShell
10.5.5 DSC

11. Implementar administració i automatització Azure
11.1 Microsoft Operations Management Suite (OMS)
11.2 Implementar l'automatització de Azure
11.3 Implementar runbooks d'Azure
11.4 Administrar l'automatització de Azure amb DSC
11.4.1 Configuracions DSC
11.4.2 Nodes DSC
11.4.3 Aplicar DSC a màquines virtuals
11.5 Administrar l'automatització de Azure amb Puppet
11.5.1 Puppet Server
11.5.2 Puppet Agent
11.6 Administrar l'automatització de Azure amb PowerShell
11.6.1 Runbooks PowerShell
11.6.2 Scripts i mòduls d'Azure PowerShell

12. Protecció mitjançant backup i serveis de recuperació
12.1 Protegir recursos on-premissa i màquines virtuals
12.2 Implementar Azure Backup
12.3 Capacitats d'Azure Site Recovery
12.4 Planificar Azure Site Recovery
12.5 Implementar Azure Site Recovery

Destinataris

Professionals TI
Arquitectes
Analistes
Devops
 

Requisits

Coneixements bàsics sobre Azure
 

Metodologia

Curs presencial, actiu i participatiu. El docent introduirà els continguts fent ús del mètode demostratiu, els participants assimilaran els coneixements mitjançant les pràctiques d'aplicació real.

Durada

Data d'inici a consultar

Objectius

En finalitzar aquest curs els alumnes podran:

     Dissenyar una infraestructura de solució Azure
     assegurar recursos
     Dissenyar una estratègia d'emmagatzematge i d'accés a dades
     Dissenyar aplicacions web escalables
     Administrar grups de recursos, aplicacions, serveis i comptes d'emmagatzematge

Preu

Consulteu el preu
a consultar

Professorat

Curs d'Designing and Administering Cloud Solutions in Microsoft Azure
Bit formació informàtica
Campus i seus: Bit formació informàtica
Bit formación informática
C/Almogàvers, 119 2ª planta 08018 Barcelona
Cursos més populars
X