Curs d'Developing Cloud Solutions in Microsoft Azure

Curs
Presencial
40 hores
Consulteu el preu

Descripció

L'objectiu del PROCAMP és presentar als alumnes els coneixements necessaris per desenvolupar solucions Cloud en Azure incloent llocs web, serveis i aplicacions lògiques. Per a això s'utilitzaran Visual Studio i el portal d'administració de Azure de cara a connectar els diferents components amb comptes d'emmagatzematge, sistema de cues, Service Bus i dades SQL i NoSQL.
 

Temari

1. Visió general de la plataforma Microsoft Azure
1.1 Serveis
1.2 Portals
1.3 Integració de solucions
1.4 Posada en marxa de subscripció i configuració

2. Construir la infraestructura d'aplicacions en Azure
2.1 Construir màquines virtuals
2.2 Càrregues de treball
2.3 Migrar instàncies
2.4 Azure DevTest Labs
2.5 Visual Studio Team Services

3. Allotjar aplicacions web a la plataforma Azure
3.1 Azure Web Apps
3.2 Allotjar aplicacions web a Azure
3.3 Configura Azure Web Apps
3.4 Publicar una Azure Web App
3.5 Slots - Staging i Production
3.6 Integració amb repositoris de codi font - VSTS, Git, GitHub

4. Emmagatzemar dades SQL en Azure
4.1 Emmagatzemar dades SQL en Azure
4.2 Administrar SQL Databases a Azure
4.3 Eines de SQL Databases
4.4 Assegurar i recuperar instàncies de SQL Database
4.3 SQL Database vs SQL Server a Azure

5. Serveis i Cloud Services
5.1 Serveis Web XML
5.2 Serveis WCF
5.3 Serveis REST
5.4 WCF Data Services i ASP.NET Web API
5.5 Creació i desplegament a Microsoft Azure
5.6 Integració amb apps

6. Incloure resiliència en solucions Cloud
6.1 Millors pràctiques
6.2 Analítica d'aplicacions - Monitorització i Application Insights
6.3 Alt rendiment utilitzant ASP.NET
6.4 Patrons d'aplicacions Cloud
6.5 escorcollat ??de dades d'aplicació - Redis

7. Emmagatzemar dades tabulars
7.1 Azure Storage
7.2 Azure Storage Tables
7.3 Transaccions importants de taules
7.4 Integració amb LINQ

8. Emmagatzemar i consumir fitxers des Azure Storage
8.1 Storage Blocs
8.2 Controlar l'accés a blobs i contenidors
8.3 Configura comptes d'Azure Storage
8.4 Azure Files

9. Dissenyar una estratègia de comunicació mitjançant cues i Service Bus
9.1 Azure Storage Queues
9.2 Azure Service Bus
9.3 Azure Service Bus Queues
9.4 Azure Service Bus Relay
9.5 Azure Service Bus Notification Hubs

10. Automatitzar la integració amb recursos Azure
10.1 Biblioteques de client del SDK d'Azure
10.2 Scripting amb PowerShell
10.3 Interfície REST d'Azure
10.4 Azure Resource Manager

11. Assegurar aplicacions web
11.1 Azure Active Directory
11.2 Directoris Azure AD
11.3 multifactor
11.4 Directoris Azure AD B2B vs B2C
 

Destinataris

Desenvolupadors
Analistes

 

Requisits

Coneixements bàsics de Visual Studio i .NET
Es valoraran coneixements d'altres plataformes de desenvolupament (Java, PHP, Python)


 

Metodologia

Curs presencial, actiu i participatiu. El docent introduirà els continguts fent ús del mètode demostratiu, els participants assimilaran els coneixements mitjançant les pràctiques d'aplicació real.

Durada

Data d'inici a consultar

Objectius

En finalitzar aquest curs els alumnes podran:

     Configura i desplegar aplicacions web
     Crear Azure Web Apps
     Desplegar i monitoritzar Azure Web Apps
     Crear i configurar màquines virtuals
     Crear i administrar comptes d'emmagatzematge
     Administrar blobs i contenidors d'emmagatzematge
     Crear, configurar i connectar-se amb SQL Database
     Integrar Application Insights en aplicacions
     Crear, administrar i monitoritzar serveis i solucions Azure des Visual Studio

Preu

Consulteu el preu
a consultar

Professorat

Curs d'Developing Cloud Solutions in Microsoft Azure
Bit formació informàtica
Campus i seus: Bit formació informàtica
Bit formación informática
C/Almogàvers, 119 2ª planta 08018 Barcelona
Cursos més populars
X