CASAS FORMACIÓN

DIAGNOSI D'AVARIES

CASAS FORMACIÓN

Curs
Presencial
120 Hores
 • 4
  -
  • Barcelona
  • Barcelona
  • Tarragona
  • Tarragona
1.450 €

Descripció

Els sistemes de diagnosi, no només permeten fer un manteniment preventiu i faciliten la detecció d'avaries i la seva reparació, sinó que també permeten avaluar i introduir millores de cara als futurs dissenys. A més, la vertiginosa evolució de les tecnologies de la comunicació i la informació, fan preveure que la diagnosi del futur patirà una important evolució per tal d'aconseguir més prestacions en seguretat, disponibilitat, mantenibilitat i fiabilitat.En aquest curs s'aprofundirà en els sistemes auxiliars del motor, sistemes de seguretat i confortabilitat i en la seguretat en el manteniment del vehicle.Aquest curs es basa en l'estudi de tots els components que intervenen en la gestió d'injeccions de gasolina i dièsel: Motronic Injecció Directa de Benzina, Common Rail (dièsel) i anàlisi dels sistemes esmentats mitjançant màquina de diagnosi (BOSCH KTS570 i oscil · loscopi).

Veure més

Temari del curs

SISTEMA AUXILIAR del motor:

1. Sistemes d'alimentació i escapament: L'alimentació i l'evaporació. Sistema d'escapament dels gasos cremats.
2. Carburació. Fonaments: Combustible, correcció automàtica, economitzadors i enriquidors.
3. Característiques dels carburadors. Verificació i control: Carburadors de doble cos i carburadors amb difusor variable.
4. Sistema anticontaminació: antipolució, contaminació per gasos d'escapament, modificacions en els motors. Tractament dels gasos d'escapament.
5. Sistema d'encesa. Estructura i components: Sistema d'encesa en els motors d'explosió. Components del sistema i el seu funcionament.
6. Sistemes d'injecció de gasolina. Fonaments: La injecció de gasolina. Sistema d'injecció electrònica amb cabalímetre i per fil calent.
7. Sistemes d'injecció de gasolina. Variants: Sistemes combinats d'injecció i encesa electrònica. Sistemes combinats d'injecció Bosch Motronic i Renix. Sistema d'injecció monopunt. Sistema d'injecció amb comandament hidromecànic. Comandament electrònic d'encesa i injecció directa.
8. Sistemes d'injecció en els motors dièsel: La combustió en els motors dièsel, la injecció de combustible, bomba d'alimentació i filtrats. Bomba d'injecció en línia, injectors, dispositiu d'ajuda per arrencada.
9. Injecció dièsel amb gestió electrònica: Control electrònic de la injecció dièsel, bomba rotativa Bosch amb gestió electrònica i rotativa CAV. Sensors del sistema d'injecció electrònica, gestió electrònica del motor. Sistema de gestió directa a alta pressió, Injector bomba amb comandament electrònic.
10. Sobrealimentació dels motors. Turbocompressor: Sistemes de sobrealimentació i el turbocompressor. Adaptació entre el turbocompressor i el motor.

    
SISTEMES DE SEGURETAT I CONFORTABILITAT:

11. Sistemes de verificació i calefacció: Sistemes de ventilació, calefacció del vehicle, bloc climatitzat. Regulació electrònica de la calefacció i calefacció independent.
12. Sistemes de climatització i A / A: Funció que realitza, necessitat de l'A / A, tècnica de refrigeració. Circuit d'A / A i els seus components.
13. Sistemes de climatització. Característiques: Funcionament del sistema d'A / A, característiques, manteniment. Càrrega i descàrrega del circuit.
14. Sistemes de seguretat: La seguretat en l'automòbil, pretensor dels cinturons de seguretat. Dispositius de seguretat i d'alarma.
15. Sistemes elèctrics auxiliars: Sistema elèctric d'alçavidres, tancament centralitzat, seients regulables amb
comandament elèctric. Retrovisors amb comandament elèctric, sistema elèctric d'escalfament i exercit.
16. Equip de so: El autorràdio, l'antena, els altaveus. Instal · lació i emplaçaments de l'equip de so i sistema de antiparasitado.
17. Substitució de vidres i accessoris: Llunes enganxades, calçades, substitució de llunes enganxades, llunes laminades. Llunes de portes i accessoris de la carrosseria.

    
SEGURETAT AL MANTENIMENT DEL VEHICLE:

18. Organització preventiva per l'empresa: Organització preventiva per l'empresari i treballadors, servei de prevenció propi.
19. Requisits exigits per la normativa sobre prevenció de riscos laborals: Avaluació dels riscos laborals i planificació de l'acció preventiva. Plans d'emergència, formació dels treballadors, manteniment de les instal · lacions i de l'equip de treball, mitjans de protecció, senyalització de seguretat. Auditories del sistema de protecció.
20. Avaluació inicial de riscos: Riscos del lloc de xapista, de pintor, de mecànic. Riscos generals del taller, condicions, ordre, neteja, manteniment, il · luminació del lloc de treball. Serveis higiènics, locals de descans, material i locals de primers auxilis, equips de treball.
21. Equips de protecció individual al taller: Obligacions generals de l'empresari i treballadors. Tipus d'equips de protecció: ocular, facial, auditiva, guants, calçat, roba i protecció de vies respiratòries.
22. Pla d'emergència: Normativa bàsica, objectius, documentació.
23. Senyalització de seguretat en el taller: Concepte de senyalització de seguretat i criteris per al seu ús. Senyals de seguretat i requisits d'utilització.
24. Responsabilitats i sancions: Infraccions lleus, greus i molt greus.
25. La formació en prevenció de riscos laborals: Nivell bàsic, intermedi i superior.

PRÀCTIQUES
• SISTEMA AUXILIAR del motor:
1. Verificació i control del sistema d'encesa: Manteniment de la instal · lació d'encesa, verificació i posada a punt de l'encesa.
2. Diagnòstic d'avaries sobre motor: Localització d'avaries sobre el motor. Diagnòstic d'avaries amb l'analitzador de motors i vacuòmetre.
3. Verificació i ajust del sistema d'injecció: Comprovació del sistema d'injecció. Verificació del cabal de la bomba d'alimentació. Verificació de les pressions. Verificació del injector d'arrencada en fred, cabalímetre, captadors i sondes. Control d'aire addicional, actuador de ralentí, ajust de ralentí. Verificació de la sonda lambda i control del sistema d'encesa. Autodiagnosi i lector de codis.
• SISTEMES DE SEGURETAT I CONFORTABILITAT:
1. Sistemes de verificació i calefacció: Sistemes de ventilació, calefacció del vehicle, bloc climatitzat.
2. Sistemes d'aire condicionat, verificació i control: Funció que realitza, necessitat de l'aire condicionat, tècnica de refrigeració. Circuit d'aire condicionat i els seus components.
3. Sistemes de climatització, verificació i control: Funcionament del sistema d'aire condicionat, característiques, manteniment. Càrrega i descàrrega del circuit.
4. Sistemes de seguretat, verificació i control: La seguretat en l'automòbil, pretensor dels cinturons de seguretat.
5. Sistemes elèctrics auxiliars, verificació i control: Sistema elèctric d'alçavidres, tancament centralitzat, seients regulables amb comandament elèctric. Retrovisors amb comandament elèctric, sistema elèctric d'escalfament i exercit.
6. Equip de so: Instal · lació, emplaçaments de l'equip de so i sistema de antiparasitado.
7. Substitució de vidres i accessoris: Llunes de portes i accessoris de la carrosseria.
8. Verificació i control del sistema de direcció: Verificació del alineat de direcció.
9. Verificació i control del sistema de suspensió: Verificació de la suspensió.
10. Verificació i control del sistema de frens: Verificació dels frens.
Veure més

Destinataris

Aquest curs va dirigit a aquelles persones que tinguin coneixements de mecànica, electricitat i electrònica, i vulguin especialitzar-se en diagnosi de l'automòbil.

Requisits

No cal cap requisit per accedir al curs ni per a l'obtenció de la titulació final però sí tenir coneixements de mecànica, electricitat i electrònica per facilitar una bona dinàmica de curs.

Durada

Aproximadament entre 6 i 7 mesos.

Lloc on s'imparteix el curs

Centres de Barcelona i Tarragona.

Titulació obtinguda

Diploma o certificat.

Preu

1.450 €
El precio incluye: matrícula del curso, clases teóricas y prácticas, material del curso, tutorías, gestiones administrativas y coordinación de prácticas.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

DIAGNOSI D'AVARIES

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos