Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)

Diploma d'Especialització Universitària en Activitat Física i Salut Mental

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)

Descripció

 No hi ha cap dubte, a hores d'ara, de la necessitat de pràctica d'activitat per a la millora de la salut, tant física com mental. En els darrers anys cada cop es promocionen més els bons hàbits de salut física, si es té en compte, a més a més dels beneficis individuals directes, la càrrega econòmica que suposen les societats malaltes. Per tant, són necessàries persones professionals amb capacitat d'atendre les poblacions més específiques (i degradades) amb problemes de salut física, social, mental i intel·lectual concretes.

Al llarg de la història hi ha hagut pràctiques esportives, però la integració de l'activitat entesa com a moviment bàsic indispensable, programada en serveis de salut mental, és molt recent i depèn de plans pilots, com és el cas del PEAS del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El Pla d'educació a l'activitat (física, corporal, expressiva i esportiva) amb salut es desplega a partir de l'any 2009. A partir de l'experiència acumulada, proposem una formació holística eminentment pràctica, que permeti als professionals tenir les eines i les competències necessàries per crear moviment, desenvolupant i impartint activitats. A més a més, es pretén que el professional sàpiga encaminar els serveis cap a una transformació real, passant de models clàssics d'assistència molt estàtica a models més dinàmics.El programa combina una base de coneixements teòrics bàsics amb la pràctica d'activitats específiques, amb una metodologia concreta adreçada a ensenyar a ensenyar. Es completarà amb un pràcticum, amb població específica. Les sessions s'impartiran a les instal·lacions de la FPCEE Blanquerna (Barcelona), Complex Esportiu de l'Hospitalet Nord i xarxa del Parc Sanitari Sant Joan de Déu (principalment a Sant Boi de Llobregat).


Veure més

Temari del curs

Mòdul 1. Contextualització i conceptualització (1,5 ECTS)

Mòdul 2. Salut mental i discapacitat intel·lectual (2,5 ECTS)

 1. Salut mental i salut física
 2. Categorització diagnòstica en salut mental
 3. Fonaments clínics
 4. Infermeria i activitat física
 5. Medicació i activitat física
 6. Tipologia física de les persones amb trastorn mental i discapacitat intel·lectual

Mòdul 3. Fonaments de l'activitat física (2,5 ECTS)

 1. Condició física i condicionament físic
 2. Sistemes d'avaluació de la condició física
 3. Prescripció d'activitat
 4. Prevenció, seguretat i higiene durant les pràctiques d'activitats
 5. Salut mental i física de les dones
 6. Problemàtiques específiques

Mòdul 4. Eines i estratègies d'intervenció (1,5 ECTS)

Mòdul 5. Anàlisi de l'activitat pràctica (1 ECTS)

 1. Característiques, tipologia i dimensions de la persona i l'activitat
 2. Anàlisi i disseny de la pràctica

Mòdul 6. Activitats (14 ECTS)

 1. Activitats esportives col·lectives
 2. El cos com a element d'expressió i vehiculador d'emocions
 3. Motricitat bàsica: marxa i orientació
 4. Moviment de baixa intensitat (gent gran, persones amb dificultats motrius, etc.)
 5. Tècniques d'automassatge i osteopatia
 6. Tècniques de gestió mental: mindfulnes 
 7. Activitats en el medi natural: navegació, muntanya
 8. Activitat exterospectiva (expressió, espectacle, etc.)
 9. Activitats poliesportives: indoor i aquàtiques

Mòdul 7. Exemples de bona praxi (1 ECTS)

 1. Conferències de professionals experts convidats

Mòdul 8. Enginyeria de projectes (1 ECTS)

Mòdul 9. Practicum i treball de final de diploma d'especialització (5 ECTS)

Veure més

Destinataris

Perfil dels candidats:

- Professionals de la xarxa sanitària i graduats/llicenciats en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

- Professionals amb o sense titulació universitària que vulguin adquirir coneixements bàsics sobre salut i activitat física en l'àmbit de la salut mental, per aplicar-los en el seu àmbit professional o personal.

Durada

1 any

Objetius

Dissenyar, desenvolupar i avaluar els processos d'ensenyament i aprenentatge, relatius a l'activitat física i l'esport amb atenció a les característiques individuals i contextuals.
Aplicar els principis ja coneguts: fisiològics, biomecànics, comportamentals i socials, en els diferents camps de l'activitat física i l'esport adaptat.
Tenir coneixements per avaluar la condició i forma física i prescriure activitats orientades a la salut, especialment en persones que pateixen malalties mentals.
Planificar i desenvolupar programes d'activitat física, esportiva, corporal i expressiva, i específics en l'àmbit de la salut mental.
Conèixer i desenvolupar eines i estratègies d'intervenció docent.
Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat i afrontar l'estigmatització.
Aprendre a tenir iniciativa i proactivitat en les decisions, en la intervenció professional.
Saber ser-estar-fer en institucions sanitàries i esportives.

Preu

2.500 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Diploma d'Especialització Universitària en Activitat Física i Salut Mental

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Diploma d'Especialització Universitària en Activitat Física i Salut Mental