Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)

Diploma d'Especialització universitària en Gestió de Residències i altres Serveis per a Gent Gran

Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)

Descripció

Formació destinada a tots aquells professionals que volen orientar la seva carrera a la gestió de centres i serveis per a gent gran. L'objectiu és oferir eines per dirigir centres i coordinar equips de treballs en serveis per a gent gran i donar resposta a les actuals necessitats de la societat de l'envelliment. Els professionals desenvolupen contextos de direcció i coordinació gerontològica que permeten millorar la qualitat de vida i proporcionar un envelliment satisfactori.

Temari del curs

Mòdul 1.- DIRECCIÓ TÈCNICA DE CENTRES DE SERVEIS SOCIALS (5 ECTS)
 
Marc general de la política social i legislació de serveis socials
Normativa i reglaments en els serveis socials
Espais i equipaments dels centres
Drets dels usuaris. Característiques dels usuaris
Aspectes bioètics en l'atenció a les persones vulnerables
Programes d'intervenció. L'atenció integral centrada en la persona
Mòdul 2.- HABILITATS DIRECTIVES (4 ECTS)
 
Funcions i Responsabilitats del Director d'un centre i/o servei
Organització, missió i estratègia. Definir un model de centre
Procés de gestió: anàlisi, planificació, execució i avaluació
Planificació estratègica per objectius i desenvolupament d'un pla estratègic
Introducció al màrqueting dels serveis
Protecció de dades de caràcter personal
Comercialització del servei d'atenció
Mòdul 3.- SALUT LABORAL I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (1'5 ECTS)
 
Marc normatiu de la prevenció en riscos laborals
Salut i Seguretat laboral
Gestió de prevenció de riscos
Mòdul 4.- QUALITAT EN ELS SERVEIS (3 ECTS)
 
Models de gestió de la qualitat
Normes de referència dels sistemes de qualitat
Sistemes d'avaluació de la qualitat
Anàlisi d'instruments d'observació i valoració
Mòdul 5.-  ASSISTÈNCIA SOCIAL I DEPENDÈNCIA (4 ECTS)
 
Atenció socio-sanitària. Recursos de la llei de dependència
Els serveis socials en el territori (l'atenció al domicili, teleassistència,...)
Habilitats de relació d'ajuda a persones amb dependència. El Counselling
L'atenció i elaboració del dol.
Mòdul 6.- GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS (4 ECTS)
 
Disseny dels llocs de treball, funcions i quantificació, segons la legislació i segons el model de centre. La selecció del personal. L'organització d'horaris
El treball en equip: condicionants, conducció de reunions, resolució de conflictes, consens
Motivació del personal: participació, presa de decisions, responsabilització, direcció per objectius
Coordinació i circuits de funcionament. La formació del personal
Legislació laboral
Mòdul 7.- GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA (3'5 ECTS)
 
El pressupost: confecció, seguiment, liquidació i anàlisi de desviacions.
Comptabilitat. Pla general comptable i pla general comptable de centres de serveis socials.
Comptabilitat de costos, centres de cost i indicadors.
L'inventari. Control d'existències.
Gestió de compres.
Gestió de facturació i cobrament de serveis.
Anàlisi de la situació econòmica financera. Anàlisi i control de costos.
Dret financer i tributari.
Mòdul 8.- PROJECTE DE GESTIÓ (5 ECTS)
 
Elaboració d'un projecte de gestió i visites a centres i serveis
Mòdul 9 (Optatiu).- EQUIPS DE VALORACIÓ: VISITES DOMICILIÀRIES VALORATIVES (5 ECTS)
 
Analitzar les eines per la realització dels barems de la dependència com a persona valoradora
Aplicar les eines i adquirir habilitats d'avaluació a partir de les visites de valoració.
Veure més

Destinataris

Tota persona que tingui un títol universitari oficial (llicenciat/da, arquitecte/a, enginyer/a i també diplomat/a, mestre/a, enginyer/a tècnic/a i arquitecte/a tècnic/a o grau) pot demanar plaça. Tindran preferència els titulats en carreres de l'àmbit social i humanístic com pedagogia, psicologia, psicopedagogia, educació social i treball social.

Horari/Torn

Divendres de 17:00h a 21:00h i dissabtes de 9:30h a 13:30h (cada 15 dies a partir de febrer de 2014)

Lloc on s'imparteix el curs

Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés-Universidad Ramon Llull (Santaló, 37 Barcelona 08029)

Preu

2.984 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Diploma d'Especialització universitària en Gestió de Residències i altres Serveis per a Gent Gran

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Diploma d'Especialització universitària en Gestió de Residències i altres Serveis per a Gent Gran