Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna (URL)

Postgrau en Guió i Realització de Programes d'Humor per Ràdio i Televisió.

Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna (URL)

Descripció

El Diploma ofereix una formació tant en l'apartat de guió com en el de realització, la producció, la direcció o el disseny de projectes d'humor. Les classes tindran una vessant pràctica molt destacada, gràcies a la presència de professors, molts d'ells vinculats professionalment a Minoria Absoluta, una de les productores líders en el camp de l'humor, que imparteixen els coneixements que ells mateixos apliquen cada dia en els seus programes. El curs compta també amb professionals reconeguts i de prestigi en aquest àmbit, que explicaran la seva experiència i les seves influències en el món de l'entreteniment humorístic.

Temari del curs

MÒDUL 1: Guió. (8 ECTS)
De la idea a l'emissió.
El gag / sketch.
La sit-com i la sèrie humorística de format llarg.
Creació de personatges.
L'aportació de l'actor.
Humor d'actualitat.
La sàtira política.
El monòleg.
El xou d'humor.
Humor a la ràdio.
El treball de guió en equip.
MÒDUL 2: Realització i producció. (8 ECTS)
Posar en imatges un guió d'humor.
El ritme televisiu.
Realització de plató i realització d'exteriors en programes d'humor.
Realització multicàmera.
El treball conjunt realitzador-guionista.
La planificació de gravació.
Gravació no lineal.
El condicionament del temps.
Escenografia.
Caracterització.
Il·luminació.
Efectes especials.
Postproducció.
MÒDUL 3: Formats d'humor a la televisió. (4 ECTS)
Anàlisi de programes de diversos països.
Les últimes innovacions.
Els formats tradicionals.
Redacció de projectes de televisió.
MÒDUL 4: Pràctiques (5 ECTS)
Període de pràctiques en departaments de guió, realització o producció.
MÒDUL 5: Projecte professional. (5 ECTS)
Elaboració i enregistrament d'un sketch.
Treball realitzat en grup.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Capacitat per trobar la vessant humorística de qualsevol aspecte de la realitat i construir una història radiofònica o televisiva.
Coneixements de l'evolució dels formats de programes d'humor en els últims anys.
Habilitat per dissenyar esquetxos i programes d'humor, atenent a cada públic concret ia cada format requerit.
Coneixement tècnic per planificar i organitzar continguts humorístics en format audiovisual.

Destinataris

Aquest postgrau va dirigit a llicenciats en titulacions d'audiovisual i graduats en formació tècnica específica d'imatge i comunicació. També a totes aquelles persones que consideren el cinem com la seva vocació i la seva passió, joves directors, realitzadors, productors, guionistes que volen estructurar una idea de documental o ficció, i estan disposat a treballar durant un any per aconseguir la seva fita de desenvolupar el seu propi projecte i tenir l'oportunitat de presentar-lo a les productores.

Requisits

Per accedir als ensenyaments de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre país integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculti al país expedidor del títol per a l'accés al màster.

Així mateix, podran accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.
Veure més

Prova d'accés

Entrevista personal amb el coordinador del Postgrau.

Horari/Torn

Dimarts i dijous, de 18: 00h a 21: 30h.

Durada

Un curso académico.

Lloc on s'imparteix el curs

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna.
Plaça Joan Coromines, s / n Barcelona 08001

Objectius

Transmetre entre els futurs professionals de la comunicació el coneixement adquirit durant anys d'exercir humor en programes de televisió i ràdio. Formar especialistes en programes d'humor que puguin incorporar-se en aquest sector concret del món de la comunicació.

Els estudiants que superin el curs hauran obtingut les següents competències: - Capacitat per trobar la vessant humorística de qualsevol aspecte de la realitat i construir una història radiofònica o televisiva. - Coneixements de l'evolució dels formats de programes d'humor en els últims anys. - Habilitat per dissenyar esquetxos i programes d'humor, atenent a cada públic concret ia cada format requerit. - Coneixement tècnic per planificar i organitzar continguts humorístics en format audiovisual.

Perspectives laborals

Guionistes per programes de ràdio.
Guionistes per programes de televisió.
Realitzadors i directors de produccions audiovisuals.
Productors i creadors de continguts.

Preu

3.500 €
També et recomanem aquests cursos