Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)

Diploma d'especialització universitària en intervenció socioeducativa amb gent gran

Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)

Postgrau
On-line | Semi-presencial
1 Anys
  • Barcelona
2.984 €

Descripció

Formació destinada a tots aquells professionals que volen orientar la seva carrera a l'atenció centrada en la persona i la intervenció psicoestimulativa de persones grans. L'objectiu és oferir una atenció de qualitat i donar resposta a les actuals necessitats de la societat de l'envelliment. Els professionals desenvolupen contextos d'atenció geriàtrica i d'educació gerontològica que permeten millorar la qualitat de vida de les persones.

Temari del curs

Mòdul 1.- POLITIQUES SOCIALS I LEGISLACIÓ (3 ECTS)
 
Marc general de la política social i legislació d'atenció a la gent gran
Normativa i reglaments
Drets dels usuaris. Característiques dels usuaris
Mòdul 2.- L'ATENCIÓ INTEGRAL CENTRADA EN LA PERSONA (5 ECTS)
 
Definició de conceptes: entorn, persona, participació i interacció
Anàlisi dels aspectes interactius en la relació educativa i social
Tipologia d'intervenció educativa i social
Tipus d'equipaments per a gent gran
Mòdul 3.- PROGRAMES INTERGENERACIONALS(3 ECTS)
 
Conceptualització d'un programa intergeneracional. Fonaments teòrics
Fases i gestió d'un programa intergeneracional
La relació avi-nét
Exemples de centres intergeneracionals
Mòdul 4.- ACOMPANYAMENT EN EL SOFRIMENT I EL MORIR(3 ECTS)
 
Concepte i fonaments teòrics
Habilitats de relació d'ajuda a persones amb dependència. El Counselling
Pèrdua i dol
Cures pal•liatives
Mòdul 5.-  ACCIÓ SOCIAL I DEPENDÈNCIA (3 ECTS)
 
Atenció socio-sanitària. Recursos de la llei de dependència
Els serveis socials en el territori (l'atenció al domicili, teleassistència,...)
Maltractament a la gent gran
Educació per la salut
Mòdul 6.- TRASTORNS DE LA MEMÒRIA(3 ECTS)
 
Psicologia de l'envelliment
La memòria com a procés psicològic
Patologies de la memòria
Estimulació de la memòria. La Psicoestimulació.
Mòdul 7.- DINÀMIQUES D'INTERVENCIÓ (5 ECTS)
 
El Voluntariat
Els Grups de Conversa
La Reminiscència
L'Activitat física
Dinàmiques d'expressió
Tècniques d'orientació en la realitat
Els programes d'animació en residències
La Història de Vida
Musicoteràpia
Mòdul 8.- PROJECTE D'INTERVENCIÓ (5 ECTS)
 
Elaboració d'un projecte d'intervenció i visites a centres i serveis
Mòdul 9 (Optatiu).- EQUIPS DE VALORACIÓ: VISITES DOMICILIÀRIES VALORATIVES (5 ECTS)
 
Analitzar les eines per la realització dels barems de la dependència com a persona valoradora
Aplicar les eines i adquirir habilitats d'avaluació a partir de les visites de valoració.
Veure més

Destinataris

Tota persona que tingui un títol universitari oficial (llicenciat/da, arquitecte/a, enginyer/a i també diplomat/a, mestre/a, enginyer/a tècnic/a i arquitecte/a tècnic/a o grau) pot demanar plaça. Tindran preferència els titulats en carreres de l'àmbit social i humanístic com pedagogia, psicologia, psicopedagogia, educació social i treball social.

Preu

2.984 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Diploma d'especialització universitària en intervenció socioeducativa amb gent gran

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Diploma d'especialització universitària en intervenció socioeducativa amb gent gran