Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)

Diploma d'Especialització Universitària en Intervenció en Teràpia Psicomotriu

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)

Descripció

El curs està pensat essencialment per a la formació de professionals en aquest camp i vol proporcionar una formació que integri diferents formes de treball, a més de donar eines per poder arribar a una especificació de l'actuació psicomotriu.

Utilitzant els recursos, les estratègies i els elements teoricopràctics necessaris s'arribarà a un coneixement i a un aprofundiment del que és la psicomotricitat.Més enllà de la formació prèvia de cada professional, s'aportarà la competència necessària per desenvolupar els diferents vessants, tenint en compte els camps d'intervenció: educatiu, reeducatiu i terapèutic.


Temari del curs

Mòdul 1. Introductori: Fonaments de la intervenció d'ajuda psicomotriu (3 ECTS)

 1. Conceptes generals d'ajuda psicomotriu
 2. Elements específics del procés d'individuació en el nen, la construcció de la consciència de si mateix
 3. Les interaccions i transformacions en el període postnatal. Les interaccions recíproques. El fracàs en els processos de transformació
 4. Les angoixes arcaiques

Mòdul 2. Desenvolupament psicomotriu i les seves alteracions (3 ECTS)

 1. Desenvolupament psicològic del subjecte
 2. Desenvolupament neurològic. Importància de la plasticitat cerebral
 3. Intervenció amb famílies des del model relacional sistèmic/integrador

Mòdul 3. El procés d'exploració psicomotriu (2 ECTS)

 1. Exploració psicomotriu
 2. L'entrevista
 3. Proves complementàries: neurològiques, psicològiques, psicopedagògiques
 4. Hora de joc diagnòstica. Hora de joc terapèutica. El significat del joc: fer actiu allò passiu. La creació i la simbolització
 5. La interpretació i valoració del dibuix

Mòdul 4. La intervenció psicomotriu d'ajuda en diferents contextos (2 ECTS)

 1. Intervenció psicomotriu en nens amb dificultats educatives especials dins del marc educatiu
 2. Intervenció psicomotriu en centres d'educació especial
 3. Intervenció psicomotriu en dins d'atenció primerenca (CDIAP)
 4. Intervenció psicomotriu en geriatria

Mòdul 5. Les indicacions psicomotrius i el seu tractament (5 ECTS)

 1. Clasificació de les indicacions psicomotrius
 2. Trastorns tònicoemocionals
 3. Trastorns de l'eficiència motriu
 4. Trastorns de l'esquema corporal
 5. Abordatge psicomotriu en les dificultats d'aprenentatge
 6. Tractament psicomotriu en diverses discapacitats: discapacitat física, discapacitats sensorials, discapacitats mentals

Mòdul 6. Formació corporal específica (8 ECTS)

 1. Expressivitat psicomotriu i la seva anàlisi
 2. Sistema d'actituds i imatge corporal de l'alumne
 3. Tècniques corporals
 4. Manifestació espontània Sei Tai
 5. Dramatització, expressió corporal, posada en escena, psicodrama

Mòdul 7. Pràctiques externes (4 ECTS)

 1. Anàlisi de vídeos, estudi de casos pràctics, explicació d'experiències concretes
 2. Pràctiques d'observació i coparticipació en diferents centres públics i privats
 3. Pràctiques autònomes supervidades

Mòdul 8. Treball de fi de diploma d'especialització (3 ECTS)

 1. La recerca: aspectes epistemològics, metodològics i ètics
 2. La metodologia observacional
 3. Les recerques en el camp de la psicomotricitat
 4. Elaboració del treball de fi de diploma

Seminaris: Recursos per a l'elaboració i la redacció de projectes, memòries, informes i articles

Veure més

Destinataris

Els participants han d'estar en possessió de la llicenciatura o del títol de grau en Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia, Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, o bé de la diplomatura o grau en Magisteri, Infermeria o Fisioteràpia.

Durada

1 any

Objetius

La finalitat de la formació teòrica/pràctica és dotar al psicomotricista de competències per observar, comprendre, fer un seguiment i un projecte d'intervenció ajustat a necessitats del subjecte, acompanyant-lo en el seu procés de maduració i els seus bloquejos a través del moviment i del joc.
Donar a l'alumne recursos teòrics i pràctics per fer una intervenció en teràpia psicomotriu.
Qualificar l'alumne de recursos per elaborar, realitzar o assessorar un projecte d'ajuda psicomotriu en Educació Especial.
Reciclar coneixements i metodologies referides al camp psicomotriu.
Oferir recursos per possibilitar la investigació en psicomotricitat.
Aprofundir en el coneixement de sí mateix i dels altres potenciant l' expressivitat psicomotriu per accedir a un sistema d'actituds que faciliti la comunicació i la relació amb l'altre.

Preu

2.500 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Diploma d'Especialització Universitària en Intervenció en Teràpia Psicomotriu

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Diploma d'Especialització Universitària en Intervenció en Teràpia Psicomotriu