Diploma d'especialització universitària en Pedagogia Hospitalària en Neonatologia i Pediatria

Descripció

En conveni amb la UB i la REDLACEH, i amb l'aval de la Red UNITWIN-UNESCO en Pedagogia Hospitalària i del Grup de Recerca Pedagogia Hospitalària en Neonatologia i Pediatria.

Aquest curs ofereix una formació especialitzada adreçada als professionals o als equips professionals implicats, que afavoreix el desenvolupament de competències necessàries per donar resposta de manera adequada a les necessitats de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat per motius de salut (malaltia i convalescència) des de la pedagogia hospitalària.
Aquesta formació té com a finalitat impulsar una formació pedagògica de tercer cicle als professionals que fan una contribució a l'equitat, el benestar i la qualitat de vida per a la millora de la qualitats dels individus i les seves famílies.

 

Temari

Mòdul 1. Bases de la pedagogia hospitalària (5 ECTS)
1. Marc conceptual de la pedagogia hospitalària i aplicació des d'una visió holística en les diferents etapes de la vida
2. Humanització, drets i bioètica relatius a la salut i a l'educació
3. El procés de la malaltia: formes d'emmalaltir-se i les seves repercussions en la persona que la pateix i en la família:
3.1 Formes d'emmalaltir en neonatologia
3.2 Formes d'emmalaltir en pediatria
3.3 Formes d'emmalaltir en adults
3.4 Impacte de la malaltia i l'hospitalització
4. Processos psicològics implicats en el dol i la pedagogia del dol i la finitud

Mòdul 2. Perfil competencial del professional que intervé durant la malaltia i convalescència (5 ECTS)
1. Competències dels professionals en actiu des de les bases en pedagogia hospitalària
2. Competències específiques
2.1 Competència emocional
2.2 Competència de resiliència
2.3 Competència creativa
2.4 Competència col·laborativa i cooperativa
2.5 Competència digital
2.6 Competència comunicativa i de gestió de conflictes

Mòdul 3. Investigació en pedagogia hospitalària (5 ECTS)
1.  Bases d'investigació en ciències socials i de la salut
2.  Mètodes d'investigació en ciències socials i de la salut
2.1 Bases conceptuals
2.2 Metodologia observacional
2.3 Metodologia selectiva
2.4 Metodologia quasi experimental
3. De la investigació a la difusió del coneixement

Mòdul 4. Atenció integral en neonatologia des de la pedagogia hospitalària (6 ETCS)
1. Conceptes bàsics implicats en l'atenció integral en neonatologia
2. Atenció integral en neonatologia des de la pedagogia hospitalària:
2.1 Desenvolupament fetal. Teoria sintàctica
2.2 Necessitats del nadó
2.3 Impacte del naixement prematur o amb malaltia en els diferents sistemes
2.4 El vincle en les unitats de neonatologia
2.5 La família con a cuidador principal
2.6 Estratègies d'afrontament parental
3. Perspectiva dels professionals i social

Mòdul 5. Atenció integral en pediatria des de la pedagogia hospitalària (6 ECTS)
1. Conceptes bàsics implicats en l'atenció integral en pediatria. Acció de les fundacions i les associacions
2. El nen en diferents circumstàncies: amb malaltia mental, cremat, ingressat a la unitat de cures intensives pediàtriques (UCIP), amb requeriment d'atenció en Urgències Pediàtriques
3. Atenció integral en pediatria des de la Pedagogia Hospitalària
3.1. L'organització i la gestió de les aules hospitalàries
3.2. L'etapa d'educació infantil
3.3. L'etapa d'educació primària i secundària

Mòdul 6. Pràctiques i treball de final de postgrau (6 ECTS)
1. Pràctiques observacionals (2 crèdits)
1.1 Pràctiques en un context específic: neonatologia o pediatria
2. Treball de final de postgrau. Aplicació i integració dels coneixements desenvolupats en els mòduls del postgrau respecte a (4 crèdits):
2.1 Les bases de la pedagogia hospitalària
2.2 Les bases de la investigació en ciències socials i de la salut, i específicament en pedagogia hospitalària
2.3 Els fonaments teòrics i d'intervenció en l'atenció integral en neonatologia i pediatria
2.4 Elaboració d'un informe científic per a la difusió de coneixement

L'alumnat disposarà de tot el material en format llibre publicat per l'editorial Aljibe, escrit per 29 autors referents en els diferents temes. El curs es seguirà a través de la plataforma Moodle, on estaran disponibles altres materials: Powers Points dels temes de cada mòdul, vídeos en format tertúlies de contingut específic, links amb articles i llibres en format Open Access, activitats avaluatives de cada tema. L'alumne tindrà sessions virtuals a través de la plataforma skype per resoldre dubtes i debatre temàtiques proposades.
L'alumne podrà escollir el seguiment amb el tutor/a del Treball de Fi de Postgrau, de manera virtual o de manera presencial a la Universitat de Barcelona o a la Universitat Ramon Llull, en funció del tutor/a que se li assigni.
 

Destinataris

Diplomats, llicenciats i graduats, professionals de l'àmbit de la salut i de l'educació, i altres professionals interessats en la telemàtica.

Durada

D'octubre a juliol.

Objectius

  • Conèixer les bases conceptuals de la pedagogia hospitalària i els processos i elements implicats en els processos de la malaltia en les diferents etapes de la vida de la persona i de la seva família.
  • Desenvolupar capacitats i estratègies per normalitzar la vida del nen, mantenint la coordinació i el contacte amb els seus centres escolars i pal·liar la síndrome hospitalària.
  • Conèixer i aplicar les bases metodològiques (disseny, planificació, execució i avaluació) destinades a obtenir nous coneixements en l'àmbit de la pedagogia hospitalària.
  • Millorar el desenvolupament i la qualitat de vida del nen nascut prematurament o amb una malaltia.
  • Conèixer l'atenció integral a pediatria, així com les repercussions que es poden donar en la cura de la malaltia/hospitalització.
  • Dissenyar i elaborar un informe d'investigació en relació amb les bases en pedagogia hospitalària des d'un enfocament integral i un context determinat.

Titulació obtinguda

Diploma d'especialització universitària

Professorat

Dra. Verónica Violant (UB) pedagogiahospitalaria@ub.edu
Campus i seus: Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
Císter, 24 - 34 08022 Barcelona
Cursos més populars
X