Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)

Diploma d'Especialització Universitària en Psicologia i Neurociències en l'Àmbit Hospitalari i Sociosanitari

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)

Descripció

En els darrers anys s'està constatant una creixent necessitat de fomentar una integració de l'atenció psicològica i neuropsicològica a nivell hospitalari i sociosanitari, per tal de millorar la qualitat assistencial, tant en l'àmbit infanto juvenil, com d'adults i gent gran. L'adquisició de competències i l'especialització en l'abordatge terapèutic de problemàtiques que actualment tenen una gran demanda d'intervenció, com pot ser l'atenció a nens prematurs i les seves famílies, el tractament de cures pal·liatives o l'estimulació cognitiva en envelliment i demències, entre d'altres, requereix un desenvolupament professional especialitzat i actualitzat.Les competències professionals que es poden adquirir en aquest títol propi giren entron a tres grans eixos; prevenció, avaluació i intervenció centrats en l'atenció hospitalària i sociosanitària i focalitzats tant en pacients, com familiars, professionals i en la comunitat en general. En aquest sentit, la formació d'aquest títol propi pretén garantir que els professionals sorgits d'aquest curs tinguin les eines i les competències necessàries per desenvolupar la seva activitat professional en aquest àmbit, des d'una perspectiva integradora i interdisciplinària.
Veure més

Temari del curs

Mòdul 1. Psicologia i neurociències en l'àmbit hospitalari i sociosanitari (12 ECTS)

 1. Bases de Psicologia hospitalària
 2. Fonaments de Neuropsicologia
 3. Classificació dels principals trastorns:
  1. Trastorns psicosomàtics
  2. Trastorns mentals
  3. Malalties oncològiques
  4. Trastorns neurològics
  5. Envelliment i demències
  6. Malalties cròniques i hospitalisme
 4. Recursos assistencials
 5. Fonaments ètics 
 6. Estudi de casos

Mòdul 2. Avaluació i intervenció en psicologia hospitàlaria i neuropsicologia clínica (15 ECTS) 

 1. Psicologia hospitalària i Neuropsicologia clínica
 2. Prevenció i factors de risc
 3. Simptomatologia clínica i avaluació
 4. Procés diagnòstic i diagnòstic diferencial
 5. Intervenció psicològica, rehabilitació neuropsicològica i estimulació cognitiva
 6. Atenció a la família, comunitat i professionals
 7. Estudi de casos i recerca

Jornades d'actualització i seminaris monogràfics (3 ECTS)

Veure més

Destinataris

El curs està adreçat preferentment a graduats i llicenciats en Psicologia, Psicopedagogia, Pedagogia i Medicina, graduats i diplomats en Logopèdia, Infermeria, Fisioteràpia, Treball Social i Magisteri.

Durada

1 any

Objetius

Contribuir a la formació d'especialistes en l'àmbit hospitalari i sociosanitari amb una formació integrada per tal de millorar la qualitat assistencial.
Facilitar vies d'especialització i actualització a professionals en exercici.
Promoure la conceptualització de l'atenció hospitalària i sociosanitària integrada.
Promoure una concepció interdisciplinària en l'atenció hospitalària i sociosanitària des de la infància a les persones grans.
Contribuir a la integració de l'atenció psicològica i neuropsicològica en l'àmbit hospitalari i sociosanitari.
Afavorir les competències professionals en avaluació i intervenció psicològica i neuropsicològica de les diferents patologies que s'atenen en aquest àmbit.
Promoure la atenció integral de la persona, la seva família i la comunitat.
Proporcionar coneixements actualitzats, tant a nivell teòric com pràctic, per tal de facilitar l'adquisició de competències professionals en aquest àmbit.

Preu

2.500 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Diploma d'Especialització Universitària en Psicologia i Neurociències en l'Àmbit Hospitalari i Sociosanitari

Diploma d'Especialització Universitària en Psicologia i Neurociències en l'Àmbit Hospitalari i Sociosanitari