Descripció

En el Diploma de Postgrau en Desenvolupament de Producte s'incideix en aportar coneixements sòlids sobre les últimes tecnologies de fabricació que ofereix la indústria i els diferents materials disponibles al mercat, per desenvolupar el producte de la forma més senzilla, eficaç i econòmica possible.

Temari

Estructura

El programa s'estructura a partir dels següents blocs:

MÒDUL 1: MÒDUL TEÒRIC
(classes magistrals + seminaris)
 
El briefing del producte.

Etapes en el desenvolupament d'un producte. Punt de partida i fases de treball.
Materials. Selecció de materials.

 •     Reciclabilitat dels materials. Materials sostenibles.
 •     Selecció de materials. Criteris de selecció de materials en funció del disseny i la funcionalitat.

Unions i selecció de mecanismes.
Tecnologies de fabricació.

 •     Introducció a les tecnologies de fabricació: evolució, processos, selecció de processos de fabricació, materials i processos tecnològics.
 •     Tendències de les tecnologies avançades de producció.
 •     Obtenció ràpida de prototipus: Rapid Prototyping.
 •     Additive manufacturing.

Tecnologia de la injecció de plàstics.
Tecnologia del metall. Matrius.
Anàlisi i enginyeria de Valor.
Gestió del projecte. Pressupost.
Expressió i representació tècnica.

MÒDUL 2: MÒDUL INSTRUMENTAL
 
CAD bàsic: sòlids i conjunts.

 •     Creació de sòlids bàsics i assemblatge posterior.
 •     Creació de conjunts. Restriccions en l'assemblatge de peces.

CAD avançat: sòlids avançats i plànols.

 •     Tècniques de representació CAD avançades.
 •     Creació de sòlids amb formes complexes.
 •     Estratègies per al disseny de peces i conjunts complexos.

Anàlisi CAE.

 •     Simulació estructural de peces sòlides. Anàlisi i interpretació dels resultats
 •     Propietats mecàniques de materials. Criteris de fallada dels materials.
 •     Idealitzacions: shells, beams.
 •     Simulacions avançades: anàlisi de fatiga, materials compostos,....
 •     Redisseny de les peces. Optimització.

Animacions i mecanismes.

 •     Creació d'una seqüència animada.
 •     Descripció i criteris de selecció de mecanismes.
 •     Anàlisi de moviment i detecció de punts crítics.
 •     Interpretació de resultats.
MÒDUL 3: MÒDUL PROJECTES
Un dels punts claus del Postgrau en Desenvolupament de Producte és la relació amb les empreses que col·laboren en el Postgrau. Els briefings dels projectes proposats tenen un seguiment setmanal per part de les empreses col·laboradores. Els diferents professionals del postgrau, també col·laboren tutoritzant aquelles parts dels Projectes Finals en les que són experts.

Un altre aspecte destacat és que els grups de treball dels estudiants, estan formats per dissenyadors i enginyers. Aquest factor afavoreix l'experiència de treball en grup i potencia que l'intercanvi de coneixement entre els diferents professionals que intervenen en les fases del procés de disseny i desenvolupament de producte es realitzi de manera efectiva. Aquesta metodologia produeix projectes de desenvolupament de producte d'elevada qualitat, com ho demostra l'interès que mostren les empreses col?laboradores en els projectes finals del Postgrau. Convenis realitzats amb empreses SIMON, FIGUERAS, SANTA&COLE, PLAY.

MÒDUL 4: VISITES A EMPRESES
Coneixement de les diferents tecnologies de fabricació i dels nous materials, realitzant visites in situ a les diferents empreses, fundacions i centres tecnològics que col·laboren en el marc del màster. Aquestes visites permeten un contacte molt proper amb la realitat professional actual. Visites a: PLAY, LAMP, Fundació CIM, Centre Tecnològic ASCAMM, Centre de Materials MATER, etc.

Destinataris

 • Graduats superiors en Disseny.
 • Titulats universitaris en els camps de l'enginyeria, la tecnologia, la producció o el disseny.
 • Arquitectes.
 • Professors universitaris dels camps de l'enginyeria, la tecnologia, la producció o el disseny.
 • Perfils professionals amb experiència en aquest àmbit.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà

Durada

Anualment es realitza una edició de febrer a juliol

Objectius

Conèixer la situació actual de la pràctica professional del disseny de producte i les seves perspectives de futur, etc.

Titulació obtinguda

Diploma de Postgrau en Desenvolupament de Producte, títol expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ELISAVA Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona.

Preu

4650 €
Curs 2017-2018: 4.650? (més 475? en concepte de drets de matrícula).

Borsa de treball

En finalitzar els estudis, els estudiants disposen d'un servei de borsa de treball que compta amb vincles estables amb empreses nacionals i internacionals de gran rellevància.

Professorat

Xavier Riudor.
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Postgrau en Desenvolupament de Producte
També et recomanem aquests cursos
X