Postgrau en Ecohàbitat: Disseny de l'Habitatge Ecoeficient a Barcelona

Descripció

El Diploma de Postgrau en Ecohàbitat. Disseny de l'Habitatge Ecoeficient s'imparteix de març a juliol del 2014 i es pot cursar individualment o bé realitzar el Màster en Disseny i Hàbitat, que s'obté cursant els dos postgraus que el componen i té dues edicions:

7a edició. Octubre del 2013: el títol de Màster en Disseny i Hàbitat s'obté cursant el Diploma de Postgrau en Disseny de l'Hàbitat Estratègic: Mobilitat i Temporalitat, d'octubre del 2013 a febrer del 2014, i el Diploma de Postgrau en Ecohàbitat. Disseny de l'Habitatge Ecoeficient, de març a juliol del 2014.
 
8a edició. Març del 2014: el títol de Màster en Disseny i Hàbitat s'obté cursant el Diploma de Postgrau en Ecohàbitat. Disseny de l'Habitatge Ecoeficient, de març a juliol del 2014, i el Diploma de Postgrau en Disseny de l'Hàbitat Estratègic: Mobilitat i Temporalitat, d'octubre del 2014 a febrer del 2015.

Temari

Estructura

El programa es planteja segons els següents termes.

Les estratègies de sostenibilitat per a l'hàbitat com el Redisseny, la Rehabilitació, el Reciclatge, la Reutilització i la Revitalització són els pilars de la reducció de la demanda i les emissions del sistema barri, edifici i constructius, i tenen per objectiu potenciar la regeneració de la cohesió social i la millora de l'habitabilitat dels interiors dels habitatges i de l'espai urbà en els teixits urbans existents a l'entorn mediterrani com la ciutat de Barcelona.

Per tant, l'objectiu principal del Postgrau en Ecohàbitat serà donar a conèixer l'ampli ventall d'eines d'avaluació de la sostenibilitat urbana a partir de l'aproximació sistèmica des de l'escala del barri i l'espai urbà, fins als sistemes constructius, materials i fluxos dels edificis, tot passant per la redefinició tipològica de l'edifici, amb la complicitat i participació de l'usuari.

El curs està compost per 3 mòduls de 6 setmanes, amb una entrega avaluada per a cada mòdul. En el curses faran 3 workshops, 6 visites d'edificis i 10 cases studies. Les 3 sessions setmanals de 4 hores estan estructurades de la següent manera:

 • Sessió teòrica + sessió exercici aplicat
 • Sessió de taller
 • Sessió visita d'edifici o conferència  magistral amb ponent convidat

1. ECODISSENY BARRI

1.1. Sostenibilitat urbana

 • Agenda 21
 • Ecologia urbana
 • Resiliència urbana, Peak-oil, Post-Carbone cities
 • Ecodisseny i autosuficiència
 • Ecobarris
 • Acció Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya

1.2.    Cases Studies

 • Anàlisis de diferents barris a Europa com Freiburg, Barcelona, BedZed, Kronsberg

1.3.    Eines d'avaluació de la sostenibilitat urbana

 • VEA, eina d'anàlisis ambiental qualitativa
 • Indicadors Ecodisseny
 • Indicadors Agència Ecologia urbana
 • Indicadors Community Resilience

2.    ECODISSENY EDIFICI
2.1. Edifici sostenible

 • Bioclimatisme
 • Sistemes passius i actius
 • Passivhaus
 • Ecodisseny
 • Recursos endògens Aigua, Energia, materials i residus
 • Estratègies de reducció demanda i emissions, ecoeficiència, reciclatge
 • Solar Decathlon

2.2.    Cases Studies

 • Visites i anàlisis de diferents edificis d'habitatges sostenibles exemplars

2.3. Eines d'avaluació per a edificis sostenibles

 • Passivhaus
 • Certificació LEED
 • VERDE

3.    ECODISSENY REHABILITACIÓ
3.1. Rehabilitació energètica

 • Aïllament
 • Energies Renovables
 • Envolupant tèrmica
 • Concepte PLUS

3.2.Cases Studies

 • Visites i anàlisis de diferents edificis públics i privats amb rehabilitacions sostenibles exemplars

3.3. Eines d'avaluació per a edificis sostenibles

 • Label SQUARE
4.    TALLERS (WORKSHOPS)
4.1. Desenvolupar una proposta d'Ecobarri en un context urbà existent amb les eines d'avaluació i indicadors facilitats
4.2. Dissenyar un edifici pel reciclatge "Ecopunt verd de barri" d'acord amb el Briefing de l'Agència de Residus de Catalunya, per fomentar la sostenibilitat social i ambiental
4.3. Projectar el disseny tipològic i constructiu dels habitatges per a la Rehabilitació integral i energètica en base a diferents labels de certificació ambiental europeus

5.    PROJECTE TRONCAL
5.1. Redisseny d'un barri i d'un edifici d'habitatges plurifamiliars socials a Barcelona com els barris de Sagrera - Sant Andreu i el barri del 22@.

El treball final del postgrau permet facilitar als alumnes les eines necessàries per avaluar i aplicar les estratègies de sostenibilitat per portar a terme la revitalització i transformació d'un barri existent d'habitatges socials plurifamiliars des de l'escala urbana fins als sistemes constructius.

Destinataris

 • Graduats en Disseny Industrial, Enginyeria, Ciències Ambientals, etc.
 • Arquitectes, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació.
 • Llicenciats en Belles Arts.
 • Perfils professionals o acadèmics amb experiència acreditada en els diferents àmbits d'aquests estudis.

Requisits

Fer la preinscripció a través de la web d'ELISAVA

Idiomes en els quals s'imparteix

Grups en castellà i anglès.

Durada

Febrer a Juliol de 2015

Objectius

Aprofitar la ubicació del curs dins del context acadèmic per potenciar el rigor i, a la vegada, l'experimentació. Obrir camins per a la innovació y la recerca, etc.

Titulació obtinguda

Diploma de Postgrau en Ecohàbitat: Disseny de l'Habitatge Ecoeficient, títol expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ELISAVA Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona.

Pràctiques

ELISAVA disposa d'una Borsa de pràctiques per els alumnes i disposen d'un Servei de Borsa de treball per els estudiants antics.

Preu

4600 €
Els membres de l?Associació d?Antics Alumnes de l?Escola gaudiran d?un 15% de rebaixa.

Borsa de treball

Professorat

Direcció: Marc Binefa / Josep Linares.

Lloc on s'imparteix el curs

ELISAVA Escola Superior de Disseny e Enginyeria de Barcelona (La Rambla 30-32)

Horari

dimecres, dijous i divendres, de 17h a 21.15h
Postgrau en Ecohàbitat: Disseny de l'Habitatge Ecoeficient a Barcelona
Elisava Facultat de Disseny i Enginyeria de Barcelona
Campus i seus: Elisava Facultat de Disseny i Enginyeria de Barcelona
Elisava Facultat de Disseny i Enginyeria de Barcelona
La Rambla 30-32 08002 Barcelona
Cursos més populars
X