Diploma Universitari en Desenvolupament i Cooperació

Postgrau
Semi-presencial
30 crèdits
entre 2500 € i 5000 €

Descripció

Aquest postgrau et capacitarà per treballar en projectes de cooperació al desenvolupament a partir de la comprensió de les diferents visions sobre el desenvolupament, l'aprofundiment en els fonaments de l'acció humanitària, i el domini del sistema de cooperació internacional, del qual sabràs identificar els actors principals i les seves agendes.

Temari

MÒDUL II: DESENVOLUPAMENT I ACCIÓ HUMANITÀRIA: GÈNERE, MINORIES I MIGRACIONS (15 ECTS)
 • 2.1.- Conceptes bàsics, estratègies i medició del desenvolupament (3 ECTS)
 • 2.2.- Noves dimensions i visions sobre el desenvolupament: ecofeminisme, decreixement i postdesenvolupament (3 ECTS)
 • 2.3.- Gènere i desenvolupament (3 ECTS)
 • 2.4.- Codesenvolupament, migracions forçades i persones refugiades (3 ECTS)
 • 2.5.- Acció humanitària: ajut en situacions d'emergència (3 ECTS)
MÒDUL III: COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I TRANSFORMACIÓ GLOBAL: ACTORS I AGENDES, GESTIÓ DE PROJECTES I NOVES TECNOLOGIES (15 ECTS)
 • 3.1.- Actors i agendes de cooperació al desenvolupament (6 ECTS)
 • 3.2. El sistema de cooperació des de l'acció comunitària: aspectes psicosocials i participació (3 ECTS)
 • 3.3.- Identificació, planificació, seguiment i avaluació de projectes de cooperació al desenvolupament (3 ECTS)
 • 3.4.- Noves tecnologies com a instrument pel canvi social: de la bretxa digital als social media (3 ECTS)

Metodologia

Participació proactiva a les sessions presencials. Presentacions i dinàmiques proposades pel professorat, treballs en seminaris sobre cursos pràctics, lectures i material audiovisual de referència. El màster inclou la implicació d?experts reconeguts en l?àmbit de la cooperació al desenvolupament i l?acció comunitària, així com l?intercanvi d?experiències amb diferents organitzacions del camp per tractar sortides professionals en l'àmbit. També té una àmplia oferta de pràctiques a entitats de cooperació per al desenvolupament tant nacionals com a diversos països de l?estranger.

Durada

30 crèdits ECTS, 5 meses. Impartició: De gener a maig 2021. Matrícula: A partir del 2 de maig de 2020

Objectius

 • Fer una aproximació a les bases del desenvolupament i analitzar-ne tant els indicadors per mesurar-lo com les noves dimensions i visions crítiques sobre el desenvolupament.
 • Aprofundir en les relacions entre gènere i desenvolupament, així com entre migracions i desenvolupament; saber identificar els reptes de les migracions forçades i les persones refugiades.
 • Conèixer i identificar les principals característiques de l'acció humanitària.
 • Analitzar els principals actors, agendes i estratègies de desenvolupament, com ara a) la cooperació no governamental i el paper de les ONGD en el context de crisi; b) els organismes internacionals com les Nacions Unides i la Unió Europea, així com les seves agendes vinculades a la reducció de la pobresa i les desigualtats; c) els nous actors i dinàmiques en la cooperació al desenvolupament, com són la cooperació descentralitzada i la cooperació Sud-Sud i triangular, i d) el paper de les xarxes internacionals de solidaritat i els moviments socials globals amb la seva agenda de justícia global.
 • Aproximar-se a la cooperació des de l'acció comunitària, en tant que enfocament que parteix de la implicació de les pròpies comunitats en els processos de transformació social.
 • Abordar els processos de planificació de projectes de cooperació al desenvolupament des d'eines com l'Enfocament del Marc Lògic o la Teoria del Canvi.
 • Fer una aproximació a les noves tecnologies com a instrument pel canvi social i poder analitzar des les dificultats d'accés a les noves tecnologies i la seva incidència en el desenvolupament. 

Pràctiques

No hi ha pràctiques.

Perspectives laborals

Administracions públiques (ajuntaments, consells comarcals, etc.): Tècnics de cooperació Tècnics d?acció humanitària Gestors de projectes (avaluació, gestió, direcció) Organismes internacionals i multilaterals de desenvolupament: Consultors Tècnics de cooperació Tècnics d?acció humanitària ONGD i d?altres organitzacions de la societat civil: Gestors i personal de l?organització en organitzacions no lucratives especialitzades Interventors comunitaris Assessors en organitzacions com a experts temàtics Sector privat i àmbit de la consultoria: Gestors de projectes Instituts de recerca i àmbit universitari: Investigadors en l?àmbit de la cooperació al desenvolupament, migracions, diversitat cultural, drets humans, etc.

Promocions

 • Matrícula abans del 13/07/2020: 5% de descompte
 • Matrícula abans del 14/09/2020: 2,5% de descompte.

Aquests dos descomptes són acumulables amb:

 • Exalumnes en el primer any després de finalitzar estudis de grau: 25% de descompte.
 • Si ets alumni de la Facultat: 15% de descompte
 • Membres de la comunitat URL i col·legiats*: 10% de descompte.
 • Responsables de pràctiques: consulteu els descomptes.

Els postgraus són bonificables per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

*Consulteu els col·legis professionals amb conveni

Preu

entre 2500 € i 5000 €
125 euros / ECTS + 100 euros preinscripció + 90 euros taxes de matrícula

Professorat

Direcció: Aina Labèrnia Romagosa Quadre docent: Octavi de la Varga, Davinia de Ramon, Íñigo Macias, José Mansilla, Pere Mora Ticó, Txus Morata García, Ivan Navarro, Karlos Pérez, Abel Sampériz, Jesús Sanz, Encina Villanueva, Esther Vivas

Horari

Divendres tarda de 16 a 21 h. Dissabtes tot el dia de 9.30 a 14.30 h i de 15.30 a 20.30 h.
Diploma Universitari en Desenvolupament i Cooperació
Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)
Campus i seus: Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)
Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)
c/Santaló 37 08021 Barcelona
Cursos més populars
X