Diploma Universitari en Reptes Globals, Desenvolupament i Acció Comunitària

Postgrau
Semi-presencial
30 crèdits
entre 2500 € i 5000 €

Descripció

Aquest postgrau et permetrà construir una visió actualitzada de la complexitat de la realitat global actual perquè hi puguis contribuir a partir de l'anàlisi de les diferents visions sobre el desenvolupament, com també desenvoluparàs una perspectiva global i eines efectives sobre l'acció humanitària.

Temari

MÒDUL DE REPTES GLOBALS: GEOPOLÍTICA, DESIGUALTATS, MEDI AMBIENT, DRETS HUMANS I DIVERSITAT CULTURAL (15 ECTS)
 • 1.1.- Globalització i anàlisi geopolítica: Amèrica Llatina, Magreb, Orient Mitjà, Àfrica subsahariana, Àsia (3 ECTS)
 • 1.2.- Pobresa humana, desigualtats i conflicte social (3 ECTS)
 • 1.3.- Crisi ecològica i reptes mediambientals (3 ECTS)
 • 1.4.- Conflicte, pau, seguretat i drets humans (3 ECTS)
 • 1.5.- Multiculturalitat, interculturalitat, identitat i migracions (3 ECTS)
MÒDUL DE DESENVOLUPAMENT I ACCIÓ HUMANITÀRIA: GÈNERE, MINORIES I MIGRACIONS (15 ECTS)
 • 2.1.- Conceptes bàsics, estratègies i medició del desenvolupament (3 ECTS)
 • 2.2.- Noves dimensions i visions sobre el desenvolupament: ecofeminisme, decreixement i postdesenvolupament (3 ECTS)
 • 2.3.- Gènere i desenvolupament (3 ECTS)
 • 2.4.- Codesenvolupament, migracions forçades i persones refugiades (3 ECTS)
 • 2.5.- Acció humanitària: ajut en situacions d'emergència (3 ECTS)

Requisits

 • Per a realitzar aquest Postgrau cal tenir alguna de les titulacions següents:
  • Títol universitari oficial espanyol (diplomat, llicenciat, graduat)
  • Títol universitari d'una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació (EEES) que faculti al país d'origen per a l'accés als estudis de màster.
  • En el cas dels sistemes educatius aliens a l'EEES sense necessitat d'homologació del títol, la universitat comprovarà que el títol d'origen acrediti el nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculti al país d'origen l'accés als estudis de postgrau.
 • Es reserva un 20% de les places disponibles per a aquells participants que no estiguin en possessió de cap títol universitari oficial que d'accés a la formació. Sempre que superin els criteris d'avaluació estipulats, obtindran un Diploma d'Extensió Universitària acreditatiu d'assistència (màster i diploma d'especialització) o un Certificat d'Extensió Universitària (títol d'expert universitari).
 • Els tràmits administratius de matriculació seran els mateixos que per a la resta de participants.

Metodologia

Participació proactiva a les sessions presencials. Presentacions i dinàmiques proposades pel professorat, treballs en seminaris sobre cursos pràctics, lectures i material audiovisual de referència. El màster inclou la implicació d?experts reconeguts en l?àmbit de la cooperació al desenvolupament i l?acció comunitària, així com l?intercanvi d?experiències amb diferents organitzacions del camp per tractar sortides professionals en l'àmbit. També té una àmplia oferta de pràctiques a entitats de cooperació per al desenvolupament tant nacionals com a diversos països de l?estranger.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà

Durada

Matrícula: A partir del 2 de maig de 2020 Durada: Octubre 2020 a juny 2021 Crèdits ECTS: 30.

Objectius

 • Analitzar les causes i conseqüències dels principals problemes globals en l'actual context de globalització, especialment les noves dinàmiques de pobresa i desigualtats, la crisi ecològica i els reptes mediambientals, així com els desafiaments en relació amb la pau, a la seguretat i als drets humans, i els reptes vinculats a les societats multiculturals i les migracions.
 • Servir-se de l'anàlisi geopolítica per comprendre la situació en matèria de desenvolupament i els trets identitaris i culturals de l'Amèrica Llatina, el Magreb, l'Orient Mitjà, l'Àfrica subsahariana i l'Àsia a partir de casos pràctics.
 • Fer una aproximació a les bases del desenvolupament i analitzar-ne tant els indicadors per mesurar-lo com les noves dimensions i visions crítiques sobre el desenvolupament.
 • Aprofundir en les relacions entre gènere i desenvolupament, així com entre migracions i desenvolupament; saber identificar els reptes de les migracions forçades i les persones refugiades.
 • Conèixer i identificar les principals característiques de l'acció humanitària.

Titulació obtinguda

Diploma de Postgrau: Diploma Universitari en Reptes Globals, Desenvolupament i Acció Comunitària, expedit per la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL.

Pràctiques

No hi ha pràctiques.

Perspectives laborals

Administracions públiques: Assessors i gestors de la diversitat cultural i migracions, així com mediadors interculturals Tècnics de cooperació Tècnics d'acció humanitària Organismes internacionals i multilaterals de desenvolupament: Consultors Tècnics de cooperació Tècnics d'acció humanitària ONGD i altres organitzacions de la societat civil: Gestors i personal de l'organització en organitzacions no lucratives especialitzades Assessors en organitzacions com a experts temàtics Sector privat i àmbit de la consultoria: Assessors en l'àmbit de la interculturalitat i obertura de nous mercats en contextos culturalment distants Instituts de recerca i àmbit universitari: Investigadors en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, migracions, diversitat cultural, drets humans, etc. Neteja Ressalta les paraules desconegudes Utilitza les formes valencianes Tradueix mentre s'escriu Copia el text Permet l'ús del text de manera anònima per millorar el servei de t

Promocions

Descomptes

 • Matrícula abans del 13/07/2020: 5% de descompte
 • Matrícula abans del 14/09/2020: 2,5% de descompte.

Aquests dos descomptes són acumulables amb:

 • Exalumnes en el primer any després de finalitzar estudis de grau: 25% de descompte.
 • Si ets alumni de la Facultat: 15% de descompte
 • Membres de la comunitat URL i col·legiats*: 10% de descompte.
 • Responsables de pràctiques: consulteu els descomptes.

Els postgraus són bonificables per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

Preu

entre 2500 € i 5000 €
125 euros / ECTS + 100 euros preinscripció + 90 euros taxes de matrícula

Professorat

Direcció: Aina Labèrnia Romagosa. Professorat: Pedro José Gómez, José Mansilla, Karlos Pérez, Joan-Andreu Rocha Scarpetta, Jordi Sabater García, Jesús Sanz, Encina Villanueva, Esther Vivas.

Horari

Divendres tarda de 16 a 21 h. Dissabtes tot el dia de 9.30 a 14.30 h i de 15.30 a 20.30 h.
Diploma Universitari en Reptes Globals, Desenvolupament i Acció Comunitària
Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)
Campus i seus: Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)
Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)
c/Santaló 37 08021 Barcelona
Cursos més populars
X