Rambla Instituto

Direcció i gestió de residències geriàtriques

Rambla Instituto

Curs
Presencial
 • Barcelona
1.290 €

Descripció

Aquesta formació et capacita professionalment per gestionar eficientment organitzacions de serveis a la tercera edat.

Et dotarà de les habilitats i actituds necessàries per aconseguir una adequada administració dels recursos humans i materials disponibles, optimitzant l'organització amb la promoció social i sanitària dels beneficiaris.

Desempeñarás les teves funcions en residències geriàtriques, centres de la tercera edat, centres de dia, atenció social i centres d'atenció a la dependència.

Temari del curs

Tema 1. Contextualització
 • La salut i l'envelliment.
 • Aspectes psicològics de l'envelliment.
 • Aspectes socials.
Tema 2. Residències de gent gran i servei a la societat
 • Característiques de les residències.
 • Organització i Gestió.
Tema 3. Aspectes de la direcció i gestió
 • Lideratge directiu.
 • Habilitats de la persona.
 • Habilitats en la tasca.
Tema 4. Gestió laboral
 • Relacions Laborals.
 • El contracte.
 • Gestió Salarial.
 • Seguretat Social I (Gestió del personal).
 • Seguretat Social II (Gestió del personal).
Tema 5. Gestió econòmica-financera
 • El mètode comptable.
 • Exercici comptable.
 • Comptabilitat.
 • Gestió comptable, despeses i ingressos.
 • Gestió comptable d'immobilitzat, aplicació pràctica.
 • Gestió comptable d'operacions de trànsit.
 • Tema 6. Normativa bàsica
 • Introducció al dret tributari.
 • Impost sobre la renda de les persones físiques (I).
 • Impost sobre la renda de les persones físiques (II).
 • Impost sobre el valor afegit, i presentació de l'impost trimestral IVA.
 • Impost sobre societats.
Veure més

Metodologia

La nostra formació es compon d'una part teòrica i una altra pràctica en prestigioses empreses de cada sector perquè puguis introduir-te al món laboral.

Preu

1.290 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Direcció i gestió de residències geriàtriques

Direcció i gestió de residències geriàtriques