Disseny d'Interfícies i d'experiència d'usuari (UI / UX Design)

Màster
Presencial
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El Màster en Disseny d'Interfícies i d'Experiència d'Usuari (Màster UI/UX) es projecta com a fruit de la necessitat de formar personal professional qualificat en l'àmbit del disseny de sistemes d'informació per als diversos dispositius interactius que actualment es troben al mercat TIC. Actualment hi ha una gran demanda de professionals que puguin dissenyar productes més útils, més eficaços, més senzills, i que generin experiències enriquidores en els usuaris.

En una societat de la informació on la participació dels usuaris és cada vegada més rellevant, la interfície es converteix en l'element fonamental d'interacció entre les persones i els artefactes i, mitjançant ella, es possibiliten experiències en els usuaris que poden marcar el camí d'una empresa i, per extensió, del mercat: les empreses ja no només han de vendre els seus productes o serveis, sinó que a més han de crear experiències memorables en els seus consumidors.

Per això, obtenir coneixements relacionats amb la gestió i presentació d'informació que s'adapti als diversos dispositius i formats disponibles al mercat i per als diferents àmbits de la quotidianitat humana (entreteniment, formació, salut, economia, cultura, etc.) permetrà a l'alumne desenvolupar projectes altament competitius mitjançant l'enteniment de les necessitats associades a aquest tipus de problemàtiques i mitjançant la resolució tècnica efectiva que aquests projectes demanen.

Per tant, en el programa d'estudis del Màster en UI/UX s'inclouen les metodologies utilitzades actualment pel disseny i desenvolupament de serveis digitals en línia, des de la concepció fins a la seva producció i test amb usuaris finals, sobretot des del punt de vista del disseny, factor diferencial al moment de buscar i trobar la innovació que tota empresa vol.
 

Temari

L'estructura d'estudis del Màster en UI/UX proposa vuit assignatures de caràcter conceptual, tècnic i projectual, articulades al voltant de les competències considerades essencials per a les sortides professionals del seu àmbit. El programa complet compleix amb un total de 60 crèdits equivalents als crèdits oficials ECTS.

Les competències específiques associades al disseny d'interfícies i d'experiència d'usuari es concreten en 5 àrees :

a.- Requeriments de disseny i prototipat
Permet entendre els requeriments d'un projecte i la definició de l'estructura d'informació mitjançant contingut i experiència (primers prototips).

b.- Estructura de la informació
Capacitat d'interpretar la jerarquia de la informació i elements de UX en funció de l'entorn que dissenya, per després gestionar recursos gràfics per a la seva presentació.

c.- Disseny d'interfícies
Exercici de disseny un cop els requeriments, prototips i estructura estan validats. És imprescindible l'ús d'eines com Adobe Photoshop, així com el concepte estètic.

d.- Disseny adaptat al dispositiu
Les interfícies poden ser pantalles de rellotges, telèfons, tablets, PC o Televisors. Entendre els fonaments de la interacció i el camp de visió de l'usuari és fonamental per a un bon resultat.

e.- Anàlisi i auditoria
Capacitat d'analitzar i auditar un projecte existent per valorar les seves debilitats i àrees de millora basant-se analítiques d'ús i fluxos de navegació.

En base a aquestes competències, s'ha configurat un pla d'estudis amb les següents assignatures:

Disseny centrat en l'usuari (6 crèdits)
Disseny d'interacció i interfícies (6 crèdits)
Recerca en HCI (4 crèdits)
Maquetació web (html, css, javascript, jQuery) (6 crèdits)
Usabilitat (6 crèdits)
Gestió de projectes i metodologies àgils (6 crèdits)
Estratègies d'avaluació i analítiques digitals (4 crèdits)
Projectes UI/UX (8 crèdits)
Seminaris i master classes (2 crèdits)
Projecte final de màster (PFM) (12 crèdits)

Destinataris

El màster UI/UX és especialment idoni per a qui posseeix experiència o formació en disseny, disseny gràfic, disseny audiovisual, comunicació audiovisual, informàtica, produccions multimèdia, ciències de la comunicació, gestió del disseny o altres disciplines afins.
 

Requisits

Per sol·licitar l'admissió al màster, l'estudiant interessat ha de presentar la següent documentació:

- Formulari de preinscripció específic del Màster.
- Curriculum vitae.
- Carta de motivació i orientació respecte al màster.
- Certificat dels últims estudis cursats.

Per a l'accés via experiència laboral a l'alumne, a més de la documentació esmentada anteriorment, haurà d'enviar un enllaç web al seu portfolio online, amb l'objectiu d'avaluar la seva trajectòria professional.

Objectius

- Formar dissenyadors capaços d'entendre, d'una banda, els objectius de l'empresa que ofereix serveis d'informació per a dispositius interactius i, de l'altra, les característiques i necessitats dels usuaris d'aquests serveis. D'aquesta manera, el dissenyador pot proposar una interacció fluïda entre la persona i el sistema d'informació, generant gràcies a això experiències positives en la gent.
- Formar professionals especialitzats des d'una perspectiva àmplia de competències transversals en disseny i desenvolupament digital per a diversos suports i dispositius, eines, aplicacions, creació d'interfícies, organització i gestió de continguts multimèdia, així com el coneixement de conceptes com e-services, metodologies àgils, usabilitat, investigació en human-computer interaction i interactivitat.
- Instruir en les tècniques i metodologies per a l'elaboració de projectes complexos amb solucions professionals, potenciant les relacions inter-humanes i el treball en equip.

Titulació obtinguda

Un cop finalitzat el Màster en Disseny UI/UX, aquells alumnes que tinguin un títol universitari propi o oficial espanyol, o titulacions estrangeres equivalents, podran sol·licitar el títol del Màster expedit per MECAD/ESDi. Els alumnes que no posseeixen una titulació universitària obtindran el títol de Diploma d'Extensió Universitària expedit per MECAD/ESDi.

Pràctiques

Les pràctiques en empreses no són obligatòries en el màster UI/UX. No obstant això, es facilita la gestió de les mateixes en empreses i organitzacions vinculades als diferents sectors del disseny digi

Preu

Consulteu el preu
A consultar
Disseny d'Interfícies i d'experiència d'usuari (UI / UX Design)
ESDi Escola Superior de Disseny
Campus i seus: ESDi Escola Superior de Disseny
ESDi Escola Superior de Disseny (Barcelona)
Passeig de Gràcia, 114 pral 08008 Barcelona
ESDi Escola Superior de Disseny
C/ Marquès de Comillas, 81-83 08202 Sabadell (Barcelona)
Cursos més populars
X