Curs de disseny de productes gràfics

Formació ocupacional
Presencial
620 hores
Gratuït

Descripció

Desenvolupar projectes gràfics a partir de les especificacions inicials del producte; elaborant esbossos, seleccionant i adequant color, imatges i fonts tipogràfiques; creant elements gràfics, maquetes i arts finals; utilitzant eines informàtiques; realitzant pressupostos en funció de les característiques del projecte i verificant la qualitat del producte acabat.

Temari

- PREPARACIÓ DE PROJECTES DE DISSENY GRÀFIC
    Elaborar pressupostos de projectes gràfics, degudament caracteritzats, realitzant la planificació, valorant costos i temps.
- DESENVOLUPAMENT DE ESBOSSOS DE PROJECTES GRÀFICS
    Desenvolupar esbossos per a la realització d'un projecte gràfic a partir d'unes suposades instruccions, mitjançant procediments informàtics i / o manuals aptes per a la seva reproducció
- OBTENCIÓ D'IMATGES PER A PROJECTES GRÀFICS
    Capturar i editar imatges seleccionades, ajustant paràmetres tècnics i mantenint unes condicions de calibratge i perfils de color donats per a la creació.
- RETOC DIGITAL D'IMATGES
    Retocar digitalment les imatges, tenint en compte les especificacions tècniques del sistema posterior impressió o de sortida.
- CREACIÓ D'ELEMENTS GRÀFICS
    Realitzar il·lustracions d'acord a les especificacions tècniques i del projecte utilitzant programes de dibuix vectorial i tauleta gràfica.
- COMPOSICIÓ DE TEXTOS EN PRODUCTES GRÀFICS
    Crear pàgines mestres, ordenant i classificant els espais, seguint les indicacions d'un esbós donat i utilitzant un programa informàtic de maquetació.
- MAQUETACIÓ DE PRODUCTES EDITORIALS
    Elaborar maqueta definitiva de productes editorials
- ELABORACIÓ DE L'ART FINAL
    Elaborar l'art final i el prototip d'un producte gràfic donat, adjuntant les indicacions, arxius i materials necessaris per a la correcta reproducció.
- ART FINAL MULTIMEDIA I E-BOOK
    Adaptar un art final donat, preparant-lo per la seva distribució en suport digital «off-line», «on-line» i e-book.
- QUALITAT DEL PRODUCTE GRÀFIC
    Controlar la qualitat d'un producte gràfic, comprovant i verificant la seva correspondència amb les dades d'un suposat informe registre.
- INSERCIÓ LABORAL, SENSIBILITZACIÓ MEDIAMBIENTAL I IGUALTAT DE GÈNERE
- MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS

Destinataris

Aquest curs està adreçat a qualsevol persona desocupada que estigui inscrita al SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya).

Requisits

Batxillerat o haver superat prova d'accés a Cicles Formatius de grau superior

Metodologia

Presencial

Titulació obtinguda

Certificat de Professionalitat

Promocions

Les accions formatives seran gratuïtes, i poden sol·licitar els alumnes, si escau, les ajudes establides per a l'assistència.
Campus i seus: Salesians de Sarrià (EPSS)
Salesians de Sarrià (EPSS)
Passeig de Sant Joan Bosco, 42 08017 Barcelona
Cursos més populars
X