Doble Diplomatura en Ciències Empresarials i Relacions Laborals

Descripció

La Universitat Pompeu Fabra ofereix des del curs 2001-2002 la possibilitat d'estudiar conjuntament les diplomatures en Ciències Empresarials i en Relacions Laborals, de manera que en 4 anys un nombre limitat de 30 estudiants podrà obtenir els dos títols oficials.  
Coordinant les matèries d'aquestes dues carreres universitàries que ja s'imparteixen separadament, l'esforç que es demana als estudiants d'aquest programa d'estudi conjunt no és superior al que han de fer els que estudien una llicenciatura.  
La virtut d'aquest programa, i al mateix temps una petita dificultat addicional, és l'aprenentatge simultani de matèries que tradicionalment s'han impartit en estudis diferents, però que el món professional confirma que són necessàries i útils en molts llocs de treball.A més, suposa un altre avantatge: en reduir de 6 a 4 anys el temps necessari per cursar dues carreres, els estudiants i les seves famílies obtenen un estalvi important, ja que fem possible una més ràpida incorporació a l'activitat professional.  

Objectius docents  
L'objectiu d'aquests estudis és la formació de tècnics capacitats per a la direcció, el treball en equip i l'assessorament a organitzacions empresarials i sindicals.  

Sortides professionals  
Assessorament en la direcció en qualsevol àrea de l'empresa, sigui privada o de l'administració pública, i especialment en les àrees de gestió comptable, tècniques comercials, gestió de recursos humans, auditoria, prevenció de riscos laborals, gestoria jurídico-laboral.

Temari

Des del primer curs hi ha assignatures de tipus econòmic, així com de l'àmbit jurídic i social.En el tercer i quart curs l'estudiant ha d'escollir un mínim de nou assignatures optatives a triar entre més de cinquanta, a part dels crèdits de lliure configuració.  
L'últim trimestre de quart curs el dedicaran a fer pràctiques externes en empreses i organitzacions públiques, amb les quals es subscriu el corresponent conveni per completar la formació dels estudiants en la pràctica de la gestió i l'assessorament empresarial i jurídic-laboral.  

Destinataris

Capacitats  
- Capacitat per a l'estudi, la síntesi i l'abstracció.  
- Capacitat per a la comprensió i l'aplicació de tècniques quantitatives.  
- Comunicació oral i escrita.  
- Interès per la problemàtica social i laboral.  
- Treball en equip.  

Coneixements bàsics previs  
Els propis del batxillerat.
Doble Diplomatura en Ciències Empresarials i Relacions Laborals
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales (UPF)
Campus i seus: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales (UPF)
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales (UPF)
Ramon Trias Fargas, 27 08005 Barcelona
Cursos més populars
X