Doble Grado en Arqueología e Historia

Grau
Presencial
381 crèdits
entre 2500 € i 5000 €

Descripció

Amb la doble titulació es donaran a conèixer els conceptes bàsics de les dues disciplines, l'evolució d'aquests conceptes i els processos històrics més rellevants. Es veu la necessitat d'iniciar en els mètodes, tècniques i instruments d'anàlisi de materials i documents per aconseguir un coneixement profund de la metodologia de les dues disciplines que, en molts casos, tenen punts en comú.

Temari

1er Curs
 • Art i Història
 • Antropologia i Història
 • Teoria i Pensament Arqueològic
 • metodologia Arqueològica
 • Prehistòria
 • història Antiga
 • llatí
 • Geografia i Història
2n Curs
 • Història Medieval
 • Història Moderna
 • Epigrafia i Numismàtica
 • Metodologia Arqueològica II
 • Arqueologia de l'Gènere
 • Paleografia i Diplomàtica
 • Història Contemporània
 • Fonts Escrites i Documentals
 • Metodologia Arqueològica III
3er Curs
 • Arqueologia Prehistòria i protohistòrica
 • Prehistòria de la Península Ibèrica
 • Geoarqueologia, Arqueologia de l'Territori i de l'Paisatge
 • Història d'Amèrica
 • món Actual
 • Arqueologia Clàssica i Antiguitat
 • Hispània Antiga
4t Curs
 • Història de l'Àfrica
 • Dibuix de Materials i Imatge en Arqueologia
 • Història de la cultura i de les institucions europees
 • Topografia Arqueològica i Dibuix de Camp
 • Història Medieval d'Espanya
 • Història Medieval de Catalunya
 • Arqueometria i Mètodes Quantitatius
 • Treball de Camp I
5è Curs
 • Arqueologia Medieval i postmedieval
 • Bioarqueologia, Antropologia Biològica i Forense
 • Història Moderna d'Espanya
 • Història Moderna de Catalunya
 • optativa
 • Arqueologia i Exercici de la Professió
 • Gestió de l'Patrimoni Arqueològic
 • optatives
 • Treball de Camp II
6è Curs
 • Història Contemporània d'Espanya
 • Història Contemporània de Catalunya
 • Optativa
 • Història de l'Àsia: Imperis i Nacions
 • Optativa
 • Treball Final de Grau

Requisits

 • Bon nivell d'expressió oral i escrita.
 • Comprensió lectora i actitud analítica.
 • Coneixement d'una llengua estrangera per llegir bibliografia i poder seguir les possibles ofertes formatives en una altra llengua.
 • Familiaritat amb una llengua antiga, especialment el llatí.
 • Coneixements bàsics d'informàtica de manera imprescindible.

Metodologia

Presencial

Titulació obtinguda

Doble Grau en Arqueología i Historia

Perspectives laborals

Patrimoni històric-arqueològic: documentació, conservació, museologia, difusió. Excavacions i estudis arqueològics o patrimonials. Recerca en centres especialitzats: universitat, museus, centres d'investigació. Institucions i empreses de serveis culturals. Administracions estatals, autonòmiques i locals com a gestor patrimonial. Docència i investigació.
Campus i seus: Universitat de Barcelona
Universitat de Barcelona
08007 Barcelona
Cursos més populars
X