UDIMA-Universitat a Distància de Madrid

Doble Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Administració i Direcció d'Empreses

UDIMA-Universitat a Distància de Madrid

Descripció

Aquest programa conjunt organitzat per l'Escola de Ciències Tècniques i Enginyeria i la Facultat de CC. Econòmiques i Empresarials permet als estudiants simultaniejar els graus en Enginyeria d'Organització Industrial i Administració i Direcció d'Empreses mitjançant una ordenació temporal de les diferents assignatures a cursar a partir dels dos plans d'estudis oficials. El pla d'estudis es troba estructurat perquè en quatre anys es pugui obtenir el títol de Grau en Enginyeria d'Organització Industrial i en tres quadrimestres més el títol de Grau en Administració i Direcció d'Empreses.

El títol de «Grau en Enginyeria d'Organització Industrial» capacita l'egressat per a la gestió i direcció d'empreses industrials i de serveis, així com d'institucions de diferent índole (tant públiques com privades; administració pública, Universitat, empreses consultores, etc.) , en totes les àrees funcionals: producció, logística, qualitat, manteniment, compres, comercial, productes, processos, costos, finances, medi ambient, gestió de la innovació, gestió de projectes, recursos humans, prevenció de riscos laborals i responsabilitat social empresarial .

El títol de «Grau en Administració i Direcció d'Empreses» capacita el egressat per dirigir i administrar unitats econòmiques, i especialment empreses, tant en l'àmbit global de l'organització com en qualsevol de les seves àrees funcionals: producció, recursos humans, finançament, comercialització, inversió, administració o comptabilitat.

Veure més

Temari del curs

El pla d'estudis que es proposa consta de les següents assignatures:
• Expressió Gràfica
• Fonaments Matemàtics
• Fonaments Físics
• Introducció a l'Economia de l'Empresa
• Tecnologies de la Informació i de la Comunicació
• Introducció a l'Economia
• Química
• Ampliació de Fonaments Matemàtics
• Microeconomia
• Gestió de la Informació i del Coneixement
• Màrqueting i Globalització
• Fonaments d'Estadística
• Matemàtica Discreta
• Bases de Dades
• Fonaments d'Electricitat i Electrònica
• Prevenció de Riscos Laborals
• Operacions Financeres
• Enginyeria de Materials i Fabricació
• Sistemes de Gestió de Qualitat
• Organització de la Producció
• Tecnologia Mecànica
• Fonaments de Termodinàmica i Mecànica de Fluids
• Introducció al Dret
• Automatització Industrial
• Investigació Operativa
• Oficina Tècnica. projectes
• Processos i Enginyeria de Fabricació
• Tecnologia Elèctrica
• Dret Mercantil
• Tecnologia Energètica, Medi Ambient i Energies Renovables
• Tècniques d'Optimització de Sistemes Industrials
• Filosofies i Metodologies Industrials
• Logística
• Sistemes Integrats d'Informació Industrial
• Introducció a la Comptabilitat
• Gestió de Projectes en Enginyeria
• Introducció a l'Organització d'Empreses
• Anglès
• Direcció Estratègica de l'Empresa
• Normativa Comptable Espanyola
• Introducció al Dret Tributari
• Anàlisi d'Estats Financers
• Direcció Comercial
• Habilitats Professionals
• Comptabilitat de Societats
• Treball de Fi de Grau - IOI
• Història Econòmica Espanyola i Mundial
• Economia Espanyola i Mundial
• Finances Empresarials I
• Auditoria d'Estats Financers
• Dret del Treball
• Comptabilitat de Costos
• Direcció i Gestió del Personal
• Direcció Financera
• Creació i Gestió d'Empreses
• Investigació de Mercats
• Control de Gestió
• Finances Empresarials II
• Responsabilitat Social Corporativa i Deontologia Professional
• Gestió Internacional de l'Empresa
• Fiscalitat de les Persones Físiques
• Fiscalitat de les Persones Jurídiques
• Consolidació d'Estats Financers
• Treball Fi de Grau - ADE
Veure més

Destinataris

Aquest doble grau va dirigit a aquelles persones que estiguin interessades en la resolució de problemes en l'àmbit cientificotècnic de la indústria, però que alhora tinguin interès en l'economia i la gestió de les organitzacions.

Especialment va dirigit a aquells que estan interessats en:

Aprofundir en l'organització i gestió de les empreses.

El desenvolupament i implantació de plans estratègics

La millora dels sistemes productius i organitzatius, així com el disseny i gestió de sistemes de qualitat, productius, logístics i administratius.

Integrar-se en qualsevol àrea funcional d'una empresa o organització i exercir amb facilitat qualsevol tasca de gestió (comptable, financera, fiscal, econòmica, etc.) que s'hi encomani.

Veure més

Requisits

Podran accedir als estudis universitaris oficials de Grau en la Universitat a Distància de Madrid (UDIMA), que compleixin alguna de les següents vies d'accés:

• Accés des del Batxillerat, COU i altres Títols de secundària del sistema educatiu espanyol.

• Accés des de la prova d'accés per a majors de 25 anys.

• Accés mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.

• Accés des de la prova d'accés per a majors de 45 anys.

• Accés des d'un Títol de Formació Professional.

• Accés des d'un Títol universitari oficial corresponent a l'anterior ordenació dels ensenyaments universitaris o títol equivalent.

• Accés des d'un Títol universitari oficial de Grau, Màster o títol equivalent.

• Accés a través de l'acreditació d'estudis i títols professionals que donin accés a estudis universitaris espanyols, segons la legislació vigent.

• Accés per trasllat. Art 29 del RD 412/2014.

• Accés per estudis estrangers no universitaris.

• Accés des d'estudis estrangers universitaris.

Veure més

Metodologia

La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement.
Les bases pedagògiques en què es fonamenta la nostra Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre.
El sistema d'ensenyament de UDIMA està estretament vinculat a la Societat del Coneixement. Un sistema d'avaluació contínua i la utilització d'eines tecnològic-pedagògiques ens permeten desenvolupar una metodologia activa que ajuda als nostres estudiants a "aprendre fent".

El procés ensenyament-aprenentatge es desenvolupa a través de les Aules Virtuals de la Universitat.

Durada

Inici: febrer 2021.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Doble Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Administració i Direcció d'Empreses

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Doble Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Administració i Direcció d'Empreses