Doble en Grau en Tecnologies Marines i Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval

Grau
Oficial / homologat
Presencial
entre 2500 € i 5000 €

Descripció

Doble en Grau en Tecnologies Marines i Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval.

Temari

Quadrimestre 1
Assignatura
 • Fonaments de matemàtiques 
 • Física
 • Expressió gràfica
 • Informàtica
Quadrimestre 2
Assignatura
 • Fonaments de matemàtiques II
 • Gestió empresarial i organització d'empreses
 • química
 • Tecnologia naval i mecànica (Veure nota explicativa 1)
 • Ciència i tecnologia dels materials (Veure nota explicativa 1)
Quadrimestre 3
 • Mètodes matemàtics per a l'enginyeria
 • Termodinàmica aplicada i termotècnia
 • Electricitat i electrotècnia
 • Medicina marítima
 • Mecànica aplicada a l'enginyeria naval (Veure nota explicativa 1)
Quadrimestre 4
 • Anglès tècnic marítim (Veure nota explicativa 1)
 • Teoria de l'Vaixell
 • Mecànica de fluids
 • construcció Naval
 • Electrònica naval
 • Planta elèctrica de l'Vaixell
 • Equips navals
Quadrimestre 5
 • Seguretat i protecció marítima
 • Prevenció de la contaminació i sostenibilitat
 • Control i regulació automàtica
 • legislació marítima
 • Estructures aplicades a l'enginyeria naval
 • Instal·lacions frigorífiques i de climatització
Quadrimestre 6
 • Turbomàquines marines i generadors de vapor
 • Motors de combustió interna
 • Operació i manteniment de màquines i sistemes marins
 • Materials a la indústria naval
 • Càlcul numèric d'estructures navals
Quadrimestre 7
 • Transports especials
 • Instal·lacions i manteniment
 • Inspecció i ands
 • propulsors
 • Organització de la producció i gestió de projectes
 • Projecte de l'vaixell i artefactes navals
 • Itinerari A - Menció 1
 • Projectes de sistemes navals
 • Pràctiques externes
Itinerari B - Menció 2
 • Operació i manteniment de sistemes elèctrics d'alta tensió
 • Sistemes de control automàtic i xarxes informàtiques de l'vaixell
 • Manteniment i reparació d'equips i sistemes elèctrics de l'vaixell
 • Manteniment i reparació d'equips i sistemes electrònics
 • Manteniment i reparació d'equips de radionavegació i sistemes de radiocomunicacions
 • Projectes de sistemes navals
 • Treball Fi de Grau

Requisits

 • L'estudiant haurà d'accedir primer, mitjançant preinscripció universitària o les altres vies definides pel Reial Decret 1892/2008, a una de les titulacions que vol obtenir, d'acord a l'itinerari curricular dissenyat per obtenir la doble titulació. En aquest cas, l'estudiant haurà d'accedir o bé a l'Grau en Tecnologies Marines o bé a el Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval.
 • Per accedir a la segona titulació la nota d'accés de l'estudiant a la universitat haurà de superar la nota de tall que va tenir aquesta segona titulació en l'any que l'estudiant va accedir a la universitat. Per poder accedir a la segona titulació, cal que l'estudiant hagi superat la fase inicial dels estudis amb els quals ha accedit a la Facultat de Nàutica de Barcelona.

Metodologia

Presencial

Titulació obtinguda

Doble en Grau en Tecnologies Marines i Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval
Doble en Grau en Tecnologies Marines i Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval
Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB - UPC)
Campus i seus: Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB - UPC)
Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB - UPC)
Pl. de Palau, 18 08003 Barcelona
Cursos més populars
X