Doble títol oficial de Tècnic Superior de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma + Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
On-line
3000 hores
Consulteu el preu

Descripció

Et presentem el doble grau superior de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (DAM) i Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIR) que oferim en exclusiva. Amb aquest cicle, t'endinsaràs en el món de la tecnologia actual des de la base, aprenent a configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, i formant-te en ciberseguretat, per garantir la funcionalitat, la integritat i seguretat dels recursos i serveis dels sistemes informàtics en xarxa. A més, adquiriràs els coneixements per a la programació i el desenvolupament en diferents plataformes i dispositius, el disseny d'interfícies d'usuaris, programació de serveis i processos, i creació d'aplicacions per a telèfons mòbils, jocs d'entreteniment ...
T'oferim una visió integral d'un dels sectors més avançats i amb més sortides professionals, que abasta des del manteniment, el control i la ciberseguretat de l'àrea de sistemes d'una empresa, per exemple, fins a la seva programació, independentment dels dispositius que la configurin: una formació global i única que només pots trobar en un únic curs, i amb una metodologia basada en l'aprenentatge mitjançant la realització permanent de projectes.
Si estàs interessat en estudiar el grau universitari d'Enginyeria Informàtica o el de Multimèdia (tots dos impartits per la UOC), la doble titulació oficial de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (DAM) i de Tècnic en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIR) t'aportarà una base per la universitat.

Competències per a les quals et prepara el curs

Creixement professional: Enfocat a desplegar el teu propi talent i el teu potencial real per tenir èxit en el teu treball i en la consecució de les teves funcions. Amb això t'adaptes a la filosofia de moltes empreses que pensen que quan el professional creix, l'empresa creix. D'aquesta manera, si tu apostes per tu, l'empresa apostarà per tu. Els seminaris s'organitzen amb un enfocament tant de creixement professional com personal. Habilitats digitals (TIC): Et donem un certificat mitjà (nivell II) de l'Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ACTIC). Comunicació efectiva: Per desenvolupar la teva creativitat i potenciar les teves habilitats de recerca i gestió de la informació. Avui en dies és fonamental aplicar el pensament crític i analític, així com millorar les capacitats de comprendre, argumentar, exposar les teves idees i defensar els teus projectes.

Requisits

Per poder accedir al doble cicle hauràs de complir algun dels següents requisits:
Tenir el títol de batxillerat (LOGSE).
Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
Estar en possessió del títol del curs d'orientació universitària.
Haver aprovat la prova d'accés a grau superior específica (es requereix tenir almenys 19 anys en El mateix any que es realitza la prova o 18 anys en cas de posseir el títol de tècnic).
Tenir algun altre títol de tècnic o tècnica superior o especialista, o alguna titulació universitària equivalent a efectes acadèmics.
Haver aprovat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent.

Metodologia

Formació per projectes. Formació en línia i flexible. La nostra metodologia innovadora: Els estudiants treballaran activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d'acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d'ensenyament. S'aposta, doncs, per un tipus d'aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho faran possible.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

3.000 hores en 3 anys.

Objectius

Dissenyar i desenvolupar projectes, plans, programes i eines de seguretat que donen suport o automatitzen part de les tasques a realitzar.
Supervisar sistemes de gestió de la seguretat en la informació, i dur a terme les accions coherents amb l'estratègia definida per l'oficial de seguretat.
Gestionar la connexió dels sistemes informàtics a xarxes locals i xarxes extenses.
Configurar i explotar sistemes informàtics, i gestionar bases de dades i entorns de desenvolupament.
Implementar i facilitar la utilització de paquets informàtics de propòsit general i aplicacions específiques.
Proposar i coordinar canvis per millorar l'explotació dels sistemes i les aplicacions.
Supervisar la gestió de ciberseguretat: anàlisi de vulnerabilitats, disseny de solucions i eines, de mecanismes d'autenticació, i d'autorització, encriptació de dispositius d'emmagatzematge massiu i de dispositius mòbils.
Seleccionar sistemes de protecció i recuperació per a posar en marxa solucions d'alta disponibilitat (ciberseguretat)
Aplicar tècniques sobre ciberseguretat de protecció contra amenaces externes, tipificant i avaluant per assegurar el sistema.
Aplicar tècniques de protecció contra pèrdues d'informació per assegurar les dades (ciberseguretat).

Titulació obtinguda

Doble títol oficial de tècnic superior de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma i Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa.

Pràctiques

634 hores pràctiques en empreses de prestigi.

Perspectives laborals

Podràs trobar feina com a administrador i gestor de sistemes informàtics amb amplis coneixements de bases de dades i ciberseguretat, i com a programador multiplataforma i Multidispositius. De què podràs treballar: Tècnic en manteniment de sistemes informàtics en entorns monousuari i multiusuari Consultor de seguretat de sistemes de la informació i bases de dades Administrador de xarxes d'àrea local supervisor de plans per salvaguardar arxius informàtics Desenvolupador d'aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial, de negoci i d'aplicacions de propòsit general Desenvolupador d'aplicacions en l'àmbit de l'entreteniment i la informàtica mòbil Gestor de la informació emmagatzemada en sistemes ERP-CRM garantint la seva integritat Cap d'explotació de sistemes informàtics en pimes Assessor de sistemes informàtics Especialista de seguretat en xarxes i sistemes i supervisor de plans per salvaguardar arxius informàtics.

Avantatges del curs

Assegurança gratuïta de Cobertura de Pagament. - Garantia d'Atur involuntari per a empleats per compte d'altri que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència. - Garantia d'Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si patissin un accident o malaltia durant la docència. - L'anglès és l'idioma més demandat i avui dia és un requisit per a gairebé qualsevol lloc de treball. És per això que el treballem en un seminari de 60 hores, i també de forma transversal en tots els projectes. Aprendràs anglès tècnic aplicat a situacions professionals reals

Borsa de treball

Borsa de treball de la UOC.
Campus i seus: FP Jesuïtes, amb la Col·laboració de la UOC
FP Jesuïtes UOC
C/Tuset, 3 08006 Barcelona
Cursos més populars
X