La Salle - URL

Doble titulació Enginyeria Telemàtica + Grau en Enginyeria Informàtica

La Salle - URL

Grau
Presencial
Oficial / Homologat
308 Crèdits
 • Barcelona
consultar preu

Descripció

La Salle Campus Barcelona t'ofereix 5 dobles titulacions en l'àmbit de l'Enginyeria TIC. Els dobles graus permeten als alumnes finalitzar els estudis universitaris, en 5 anys acadèmics, amb dos títols oficials de grau.

EL disseny d'aquestes dobles titulacions permet als alumnes cursar dues titulacions que es complementen i, per tant, aporten a l'estudiant un enfocament global i interdisciplinari que els obre moltes oportunitats professionals: les pròpies de cada un del graus cursats i les especials de perfils que tenen un coneixement mixt de les dues àrees.

Veure més

Temari del curs

Primer curs
 • Business and engineering
 • Àlgebra
 • Càlcul
 • Metodologia i tecnologia de la programació
 • Electrònica bàsica
 • Disseny i usabilitat I
 • Introducció als ordinadors
Segon curs
 • Value chain and financial economics
 • Estadística i anàlisi matemàtica
 • Senyals i sistemes de transmissió
 • Disseny i programació orientats a objectes
 • Electrònica analògica
 • Xarxes d'àrea local
 • Sistemes digitals i microprocessadors
 • Física
 • Programació avançada i estructura de dades
Tercer curs
 • Project management
 • Organizational management
 • Sistemes operatius
 • Tecnologies en perifèrics
 • Interconnexió xarxes dades
 • TV digital I
 • Processament digital del senyal
 • Projectes web
 • Comunicacions digitals
 • Infraestructures elèctriques i de telecomunicacions
 • Tecnologies de xarxes d'ordinadors
 • Laboratori de Telemàtica
 • Seguretat en les TIC (Avenços en informàtica)
 • Projectes de programació
Quart curs
 • Entrepreneurship and innovation
 • Corporate social responsibility
 • Tendències tecnològiques
 • Propagació electromagnètica
 • Administració i disseny de sistemes
 • Mercat i serveis de telecomunicacions
 • Comunicacions òptiques
 • Xarxes wireless i de radiolocalització
 • Sistemes de comunicacions mòbils
 • Gestió i planificació de xarxes
 • Xarxes de banda ampla de nova generació
 • Bases de dades
 • Pràctiques externes
 • Treball final de grau Telemàtica
Cinquè curs
 • Gràfics I
 • Projectes client/Servidor
 • Sistemes basats en el coneixement
 • Sistemes operatius avançats
 • Llenguatges de programació
 • Metodología del software
 • Mineria de dades
 • Projectes en arquitectura distribuïda
 • Arquitectura de computadors
 • Treball final de grau Informàtica
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

L'enginyer o enginyera informàtica és capaç de dissenyar, implantar i mantenir sistemes informàtics que donen solucions als problemes plantejats per les empreses. És doncs, un professional que treballa amb les darreres tecnologies i nous productes i que desenvolupa les seves funcions en tots els sectors de l´activitat econòmica.

Requisits

Pots accedir a aquest Grau:

 • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).

 • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).

 • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.

 • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.

 • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.

 • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED.

 • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva

 • universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.


Si compleixes algun d'aquests requisits, pots iniciar el procés d'admissió de La Salle, propi per a cada grau.
Veure més

Horari/Torn

De dilluns a divendres.

Durada

Data d'inici: 04/09/2017.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona

Objetius

Forma enginyers amb capacitat per entendre les diferents àrees empresarials i les realitats del mercat, i per comprendre totes les parts que interactuen en el procés per a resoldre, de forma eficient, les necessitats reals de l'entorn empresarial i de la societat.

Professionals que gestionaran àrees d'Enginyeries de les TIC, ocupant una posició única en la indústria. Enginyers que combinen el seu coneixement en management amb el d'enginyeria per liderar projectes i equips d'especialistes.

És un programa internacional, innovador i emprenedor que incorporarà, de forma transversal, coneixements de sostenibilitat, responsabilitat social i ètica; i amb un elevat percentatge d'assignatures en anglès. Una formació innovadora i un modern model d'educació per preparar professionals que vulguin integrar les avantatges de les noves tecnologies a una gestió innovadora en un context global.

Titulació obtinguda

Grau Universitari Oficial de La Salle-Universitat Ramon Llull.

Perspectives laborals

Com a enginyer informàtic podràs treballar en projectes per a internet (cercadors, comunitats virtuals, gestió de continguts, ...), oci (videojocs, jocs online, ..), televisió digital interactiva, medicina, entitats financeres i banca, administració pública, empreses de programari, automoció, aeronàutica, sector energètic, sector farmacèutic, etc.

Avantatges del curs

Pel prestigi i la tradició. La Salle va ser la 1ª Escola de Telecomunicacions que es va crear a Catalunya i la 1a en iniciar una Enginyeria en Imatge i So.
En Enginyeria Informàtica ens avalen més de 18 anys de formació dels nostres titulats, tant a nivell estatal com internacional.
Perquè incorpora les últimes tendències tecnològiques i incideix especialment en l'alt contingut pràctic de les assignatures.
Pel Parc d'Innovació Tecnològica i Empresarial de La Salle que fomenta l'esperit creatiu i d'innovació.
Per les múltiples sortides laborals que ofereix el Grau en Enginyeria Informàtica. Actualment, el 100% dels titulats treballen un cop finalitzats els estudis i un 60% dels nostres alumnes acaben contractats en les empreses on han realitzat les seves pràctiques.
A La Salle s'imparteixen 7 titulacions diferents d'Enginyeria i el 1r curs és comú per a totes.
Podràs desenvolupar la plataforma robòtica LS Maker que es lliurarà a l'inici del curs.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Doble titulació Enginyeria Telemàtica + Grau en Enginyeria Informàtica

També et recomanem aquests cursos

Doble titulació Enginyeria Telemàtica + Grau en Enginyeria Informàtica