La Salle - URL

Doble titulació Grau en Enginyeria electrònica de Telecomunicació + Grau en Enginyeria en l'Organització de les TIC

La Salle - URL

Grau
Presencial
Oficial / Homologat
327 Crèdits

Descripció

La Salle Campus Barcelona t'ofereix 5 dobles titulacions en l'àmbit de l'Enginyeria TIC. Els dobles graus permeten als alumnes finalitzar els estudis universitaris, en 5 anys acadèmics, amb dos títols oficials de grau.

El disseny d'aquestes dobles titulacions permet als alumnes cursar dos titulacions que es complementen i, per tant, aporten a l'estudiant un enfocament global i interdisciplinari que els obre moltes oportunitats professionals: les pròpies de cadascun del graus cursats i les especials de perfils que tenen un coneixement mixt de les dos àrees.

L'electrònica té un paper clau en el desenvolupament i el progrés tecnològic de la societat. És la principal tecnologia de suport per les comunicacions, el control i el tractament de la informació. A més a més, La Salle ofereix el primer i únic grau oficial en Tecnologia i Gestió de tota Espanya. Un grau oficial, innovador i emprenedor que prepara professionals que vulguin integrar les aventatges de les noves tecnologies a una gestió innovadora, en un context global i tecnològic d'Espanya. 
Veure més

Temari del curs

Primer curs
 • Business and engineering
 • Àlgebra
 • Càlcul
 • Metodologia i tecnologia de la programació
 • Electrònica bàsica
 • Disseny i usabilitat
 • Introducció als ordinadors
Segun curs
 • Value chain and financial economics
 • Estadística i anàlisi matemàtica
 • Senyals i sistemes de transmissió
 • Disseny i programació orientats a objectes
 • Electrònica analògica
 • Sistemes digitals i microprocessadors
 • Física
 • TV digital I
 • Teoria de circuits
 • Microeconomia
 • Màrqueting
Tercer curs
 • Project management
 • Organizational management
 • Xarxes d'àrea local
 • Processament digital del senyal
 • Laboratori de mesures electròniques
 • Sistemes operatius
 • Tecnologies en perifèrics
 • Propagació electromagnètica
 • Tecnologies de radiofreqüència
 • Infraestructures elèctriques i de telecomunicacions
 • Electromedicina
 • Sistemes electrònics configurables
 • Control i robòtica
 • Macroeconomia
 • Desenvolupament de nous productes
 • Mètodes i eines de decisió
Quart curs
 • Entrepreneurship and innovation
 • Corporate social responsibility
 • Tendències tecnològiques
 • Interconnexió xarxes dades
 • Mercat i serveis de telecomunicacions
 • Compatibilitat electromagnètica
 • Automàtica i domòtica
 • Sensors
 • Electrònica de potència
 • Microelectrònica
 • Distribució i Comercialització
 • Comptabilitat
 • Pràctiques externes
 • Treball final de grau Electrònica
Cinquè curs
 • Producció de vídeo i àudio
 • Producció multimèdia I
 • Laboratori de Telemàtica
 • Direcció de projectes
 • Vendes
 • Finances
 • Sistemes d'informació
 • Negoci internacional
 • Empresa i tecnologia. Gestió del canvi
 • Gestió de Màrqueting
 • Estratègia de negocis
 • Treball final de grau EOTIC
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Proporciona les eines que han proporcionat al disseny electrònic el prestigi assolit en l'actualitat, desenvolupant coneixements d'electrònica analògica i digital, de microprocessadors, de electrotècnica, de sistemes de control, de robòtica, de domòtica, d'instrumentació, de electromedicina i d'àrees comunes de telecomunicacions.
Ofereix un gran ventall de sortides professionals especialment en la creació de nous productes i serveis en l'equipament electrònic: instruments, computadors, equips de control i comunicació, etc. i la investigació en laboratoris de R + D de les empreses.
Forma enginyers amb capacitat per a entendre les diferents àrees empresarials i realitats del mercat, i per poder comprendre totes les parts que interactuen en el procés per resoldre, de forma eficient, les necessitats reals de l'entorn empresarial i social.
Enginyers que combinen el seu coneixement en management amb el d'enginyeria per liderar projectes i equips.

Requisits

Pots accedir a aquest Grau:

 • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat.

 • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).

 • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.

 • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.

 • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.

 • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED.

 • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva

 • universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.  


Si compleixes algun d'aquests requisits, pots iniciar el procés d'admissió de La Salle, propi per a cada grau.
Veure més

Horari/Torn

De dilluns a divendres.

Durada

Data d'inici: 04/09/2017.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona

Titulació obtinguda

Grau Universitari Oficial de La Salle-Universitat Ramon Llull.

Avantatges del curs

Comptem amb l'experiència de ser la primera Escola en impartir l'especialitat de sistemes electrònics a Catalunya i amb un claustre de professors d'àmplia experiència docent i professional, que et donaran suport personalitzat durant la carrera.
Un Pla d'estudis adaptat anualment a les necessitats del mercat laboral i les noves tecnologies.
Podràs participar en projectes de transferència de tecnologia o d'investigació amb empreses líders del sector.
Pels més de 30 laboratoris tecnològics a disposició dels alumnes per realitzar pràctiques.
Pels grups reduïts i la metodologia pràctica i participativa.
Podràs desenvolupar la plataforma robòtica "LS Maker" que s'entregarà a l'inici del curs acadèmic a tots els alumnes de primer curs dels diferents Graus d'Enginyeria.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Doble titulació Grau en Enginyeria electrònica de Telecomunicació + Grau en Enginyeria en l'Organització de les TIC

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Doble titulació Grau en Enginyeria electrònica de Telecomunicació + Grau en Enginyeria en l'Organització de les TIC