La Salle - URL

Doble titulació Grau en Enginyeria electrònica de Telecomunicació + Grau en Enginyeria en l'Organització de les TIC

La Salle - URL

Grau
Presencial
Oficial / Homologat
327 Crèdits
 • Barcelona
consultar preu

Descripció

La Salle Campus Barcelona t'ofereix 5 dobles titulacions en l'àmbit de l'Enginyeria TIC. Els dobles graus permeten als alumnes finalitzar els estudis universitaris, en 5 anys acadèmics, amb dos títols oficials de grau.

El disseny d'aquestes dobles titulacions permet als alumnes cursar dos titulacions que es complementen i, per tant, aporten a l'estudiant un enfocament global i interdisciplinari que els obre moltes oportunitats professionals: les pròpies de cadascun del graus cursats i les especials de perfils que tenen un coneixement mixt de les dos àrees.

L'electrònica té un paper clau en el desenvolupament i el progrés tecnològic de la societat. És la principal tecnologia de suport per les comunicacions, el control i el tractament de la informació. A més a més, La Salle ofereix el primer i únic grau oficial en Tecnologia i Gestió de tota Espanya. Un grau oficial, innovador i emprenedor que prepara professionals que vulguin integrar les aventatges de les noves tecnologies a una gestió innovadora, en un context global i tecnològic d'Espanya. 
Veure més

Temari del curs

Primer curs
 • Business and engineering
 • Àlgebra
 • Càlcul
 • Metodologia i tecnologia de la programació
 • Electrònica bàsica
 • Disseny i usabilitat
 • Introducció als ordinadors
Segun curs
 • Value chain and financial economics
 • Estadística i anàlisi matemàtica
 • Senyals i sistemes de transmissió
 • Disseny i programació orientats a objectes
 • Electrònica analògica
 • Sistemes digitals i microprocessadors
 • Física
 • TV digital I
 • Teoria de circuits
 • Microeconomia
 • Màrqueting
Tercer curs
 • Project management
 • Organizational management
 • Xarxes d'àrea local
 • Processament digital del senyal
 • Laboratori de mesures electròniques
 • Sistemes operatius
 • Tecnologies en perifèrics
 • Propagació electromagnètica
 • Tecnologies de radiofreqüència
 • Infraestructures elèctriques i de telecomunicacions
 • Electromedicina
 • Sistemes electrònics configurables
 • Control i robòtica
 • Macroeconomia
 • Desenvolupament de nous productes
 • Mètodes i eines de decisió
Quart curs
 • Entrepreneurship and innovation
 • Corporate social responsibility
 • Tendències tecnològiques
 • Interconnexió xarxes dades
 • Mercat i serveis de telecomunicacions
 • Compatibilitat electromagnètica
 • Automàtica i domòtica
 • Sensors
 • Electrònica de potència
 • Microelectrònica
 • Distribució i Comercialització
 • Comptabilitat
 • Pràctiques externes
 • Treball final de grau Electrònica
Cinquè curs
 • Producció de vídeo i àudio
 • Producció multimèdia I
 • Laboratori de Telemàtica
 • Direcció de projectes
 • Vendes
 • Finances
 • Sistemes d'informació
 • Negoci internacional
 • Empresa i tecnologia. Gestió del canvi
 • Gestió de Màrqueting
 • Estratègia de negocis
 • Treball final de grau EOTIC
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Proporciona les eines que han proporcionat al disseny electrònic el prestigi assolit en l'actualitat, desenvolupant coneixements d'electrònica analògica i digital, de microprocessadors, de electrotècnica, de sistemes de control, de robòtica, de domòtica, d'instrumentació, de electromedicina i d'àrees comunes de telecomunicacions.
Ofereix un gran ventall de sortides professionals especialment en la creació de nous productes i serveis en l'equipament electrònic: instruments, computadors, equips de control i comunicació, etc. i la investigació en laboratoris de R + D de les empreses.
Forma enginyers amb capacitat per a entendre les diferents àrees empresarials i realitats del mercat, i per poder comprendre totes les parts que interactuen en el procés per resoldre, de forma eficient, les necessitats reals de l'entorn empresarial i social.
Enginyers que combinen el seu coneixement en management amb el d'enginyeria per liderar projectes i equips.

Requisits

Pots accedir a aquest Grau:

 • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat.

 • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).

 • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.

 • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.

 • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.

 • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED.

 • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva

 • universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.  


Si compleixes algun d'aquests requisits, pots iniciar el procés d'admissió de La Salle, propi per a cada grau.
Veure més

Horari/Torn

De dilluns a divendres.

Durada

Data d'inici: 04/09/2017.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona

Titulació obtinguda

Grau Universitari Oficial de La Salle-Universitat Ramon Llull.

Avantatges del curs

Comptem amb l'experiència de ser la primera Escola en impartir l'especialitat de sistemes electrònics a Catalunya i amb un claustre de professors d'àmplia experiència docent i professional, que et donaran suport personalitzat durant la carrera.
Un Pla d'estudis adaptat anualment a les necessitats del mercat laboral i les noves tecnologies.
Podràs participar en projectes de transferència de tecnologia o d'investigació amb empreses líders del sector.
Pels més de 30 laboratoris tecnològics a disposició dels alumnes per realitzar pràctiques.
Pels grups reduïts i la metodologia pràctica i participativa.
Podràs desenvolupar la plataforma robòtica "LS Maker" que s'entregarà a l'inici del curs acadèmic a tots els alumnes de primer curs dels diferents Graus d'Enginyeria.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Doble titulació Grau en Enginyeria electrònica de Telecomunicació + Grau en Enginyeria en l'Organització de les TIC

També et recomanem aquests cursos

Doble titulació Grau en Enginyeria electrònica de Telecomunicació + Grau en Enginyeria en l'Organització de les TIC