Doctorat en Ciències de l'Educació i de l'Esport

Descripció

El Programa de Doctorat en Ciències de l'Educació i l'Esport (RD 99/2011) és un programa interdepartamental adscrit als departaments de Ciències de l'Educació, Educació Social, Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i Fisioteràpia de tres facultats de la URL: la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport, la Facultat de Ciències de la Salut i la Facultat de Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.

Temari

El Programa de Doctorat en Ciències de l'Educació i de l'Esport està organitzat a partir de dos grans àmbits d'activitats:

a) D'una banda, les activitats de formació en recerca, que es desenvolupen amb l'objectiu que els estudiants adquireixin les competències específiques i generals que s'han assenyalat en el programa. Aquestes activitats poden ser teòriques, metodològiques i aplicades.

b) De l'altra, les activitats dirigides a l'elaboració d'un treball d'investigació original per a l'obtenció del títol de doctor. Totes les activitats formatives dutes a terme pels doctorands seran recollides en el Document d'activitats del doctorand (DAD).

El Programa de Doctorat en Ciències de l'Educació i de l'Esport de la URL compta amb la participació de cinc grups de recerca.

Grups de recerca consolidats (SGR 2013-2016):


Grup de Recerca en Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (PSITIC)
Grup de Recerca i Innovació sobre Esport i Societat (GRIES)
Grup de Recerca en Salut, Activitat Física i Esport (SAFE)

Altres:

Grup de Recerca en Competència Interlingüística i Intercultural en l'Ensenyament i l'Aprenentatge de les Llengües (CILCEAL)
Grup de Recerca en Identitat i Diàleg Intercultural (IDI)

Aquests grups de recerca desenvolupen projectes que s'emmarquen en diverses línies de recerca i ofereixen diversos serveis, en funció  dels seus àmbits de treball.

A més a més, també està adherit al programa un grup de recerca de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés: Grup de recerca Innovació i anàlisi social (GIAS).

Competències per a les quals et prepara el curs

1. Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes d'investigació relacionats amb aquest camp. 2. Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació. 3. Capacitat de contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una investigació original. 4. Capacitat de dur a terme una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes. 5. Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els àmbits de coneixement corresponents en les formes i idiomes d'ús habitual en aquests contextos. 6. Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Durada

3 anys (TC) / 5 anys (TP).

Objectius

1. Formar investigadors qualificats en el camp científic de l'educació i de l'esport, així com professionals competitius. 2. Oferir un programa de doctorat de qualitat, basat en principis de coherència epistemològica, conceptual i metodològica, orientat al coneixement i a la investigació en els processos educatius en contextos i escenaris diversos, així com en la interacció entre educació, esport i societat. 3. Potenciar la difusió dels treballs d'investigació i tesis en desenvolupament a través de la participació en congressos, fòrums científics i publicacions rellevants de l'àmbit d'estudi. 4. Impulsar la mobilitat i la internacionalització dels investigadors en formació del programa, així com la seva participació en xarxes d'investigació. 5. Generar estudis de la màxima competència en les línies d'investigació impulsades des dels grups de recerca dels departaments de Ciències de l'Educació i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de la URL.
Campus i seus: Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
Císter, 24 - 34 08022 Barcelona
Cursos més populars
X