Doctorat en Educació. Universitat Internacional Iberoamericana (UNINI Mèxic)

Doctorat
On-line | Distància
Consulteu el preu

Descripció

Titulat per la Universitat Internacional Iberoamericana (UNINI). El programa de Doctorat en Educació està orientat a la investigació professional i compta amb un excel·lent nivell acadèmic. Així mateix, destaca per oferir un disseny curricular flexible ia mida que permet als doctorands obtenir la preparació adequada.

Característiques:

- Assessorament:
Una altra característica destacable del curs és el suport i assessorament continuat que ofereixen els tutors. En aquest sentit, les actuacions pedagògic-discents s'orienten a que en tot moment l'alumne se senti recolzat en el procés d'aprenentatge, tant pels tutors com pels seus companys. Es considera que en l'aprenentatge en col·laboració està la base de tot progrés acadèmic i, en aquest cas, també professional. En aquesta mateixa línia, també animem als alumnes a que formin grups de treball.
Encara que el contacte entre alumnes i tutors es manté principalment a través del campus virtual, si es considera necessari, també es pot contactar amb els tutors a través del telèfon.

- Tutories:
L'alumne rep assessorament personal i manté contacte tant amb el Coordinador acadèmic del Doctorat com amb l'equip de tutors que l'integren.
Cadascuna de les assignatures disposa d'un període de tutories durant el qual es duen a terme diferents activitats acadèmiques relacionades amb el contingut de la matèria (debats, xats, etc.). Durant aquest període l'alumne ha d'estudiar els continguts de l'assignatura i llegir la bibliografia pertinent. Així mateix, els tutors proporcionen ajuda per resoldre qualsevol dubte o consulta acadèmica sobre els materials d'estudi. Aquest ajut es pot obtenir a través del correu electrònic del campus virtual.

Temari

Fase I: Tutorització (3 mesos)
Fase II: Docència (1 any).
Aquesta fase té la finalitat d'adquirir el coneixement i les competències necessàries per contribuir des de l'àmbit científic en el camp d'especialització del doctorand. Les assignatures són:
Metodologia de la investigació científica
Seminari de Recerca
Teories d'aprenentatge i bases metodològiques de la formació
Disseny curriculuar i programació
Factors d'aprenentatge
Creació, adaptació i avaluació de materials
Desenvolupament de competències
Fonaments de l'educació especial
Orientació Educativa i tutoria
didàctica aplicada
Activitat Física aplicada a l'educació, salut i rendiment
Les TIC en l'educació i les teories d'aprenentatge
Organització i gestió de centres educatius
Fase III: Investigació (durada 1 any). Aquesta fase té la finalitat d'elaborar el projecte de tesi doctoral.
Fase IV: Realització de la Tesi: Durada 12 mesos. Té com a finalitat redactar el treball de tesi doctoral.

Requisits

Política Admissió: l'alumne ha de tenir finalitzats estudis de Grau o Llicenciatura finalitzats i un programa de Màster.

Metodologia

A distància i amb campus virtual.

Durada

La durada del Doctorat en Educació pot variar entre quatre i set anys.

Objectius

L'objectiu principal del programa és formar doctors que des de l'àmbit de l'educació contribueixin al desenvolupament humà, científic i tecnològic de la societat. Per a això, ofereix línies de recerca en diversos camps professionals i disciplines científiques. A continuació es recullen les principals: Cultura, Didàctica, TIC, Música, Lingüística Aplicada, Psicopedagogia, Educació Física, Orientació i tutoria, Organització de Centres, Educació Especial, Salut i Metodologia Investigació Educacional.
Doctorat en Educació. Universitat Internacional Iberoamericana (UNINI Mèxic)
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Campus i seus: Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Paseo Garcia Faria 29 08005 Barcelona
Cursos més populars
X