Doctorat en Nutrició. Universitat Internacional Iberoamericana (UNINI Mèxic)

Doctorat
On-line | Distància
Consulteu el preu

Descripció

Titulat per la Universitat Internacional Iberoamericana (UNINI). El programa de Doctorat en Nutrició té com a finalitat formar investigadors líders en el camp de la nutrició que de forma independent siguin capaços de contribuir a la generació i la disseminació de coneixements, tecnologies i metodologies estratègiques.
La tasca del docent serà promoure la salut i el desenvolupament del capital humà, tant a nivell nacional com internacional, desenvolupant, difonent i transferint recerca d'alt nivell en l'àrea de nutrició, fent èmfasi en el camp del disseny experimental en temes com l'obesitat , la nutrició comunitària i els aliments funcionals, els nutracèutics i la nutrigenètica.
La fase docent del doctorat es basa en la investigació científica d'excel·lència preparant al doctorand en l'adquisició dels coneixements que enriqueixen el seu procés formatiu, aprofundint de manera col·laborativa en el desenvolupament i la innovació de la línia d'investigació que triï.

Assessorament
Una altra característica destacable del curs és el suport i assessorament continuat que ofereixen els tutors. En aquest sentit, les actuacions pedagògic-discents s'orienten a que en tot moment l'alumne se senti recolzat en el procés d'aprenentatge, tant pels tutors com pels seus companys. Es considera que en l'aprenentatge en col·laboració està la base de tot progrés acadèmic i, en aquest cas, també professional. En aquesta mateixa línia, també animem als alumnes a que formin grups de treball.
Encara que el contacte entre alumnes i tutors es manté principalment a través del campus virtual, si es considera necessari, també es pot contactar amb els tutors a través del telèfon.

Tutories
L'alumne rep assessorament personal i manté contacte tant amb el Coordinador acadèmic del Doctorat com amb l'equip de tutors que l'integren.
Cadascuna de les assignatures disposa d'un període de tutories durant el qual es duen a terme diferents activitats acadèmiques relacionades amb el contingut de la matèria (debats, xats, etc.). Durant aquest període l'alumne ha d'estudiar els continguts de l'assignatura i llegir la bibliografia pertinent. Així mateix, els tutors proporcionen ajuda per resoldre qualsevol dubte o consulta acadèmica sobre els materials d'estudi. Aquest ajut es pot obtenir a través del correu electrònic del campus virtual.

Temari

El Doctorat en Nutrició consta de les següents fases:

Fase d'Iniciació
Durant aquest primer període, es pretén sensibilitzar l'alumne amb el maneig del Campus Virtual i les seves eines, a més d'informar sobre el programa acadèmic i les dates d'estudi.
A més, en aquesta fase s'inicia l'estudi de la primera assignatura: Metodologia de la Investigació Científica.
FASE I - Docència: Cursos Generals
• Noves Tendències de Consum Alimentari
• Bases Moleculars del Càncer i Anticancerígens Potencials
• Inflamació i Nutrició
• Ritmes circadians, homeòstasi energètica i integració metabòlica
• Informàtica Aplicada a la Investigació en Nutrició
• Seminari Recerca I
FASE II - Docència: Mòdul optatiu (el doctorand cursa el que hagi escollit)
• Obesitat i síndrome metabòlica
o Disseny Experimental en Nutrició
o Obesitat i Regulació Metabòlica
o Seminari Investigació II
• Estratègies en nutrició comunitària
o Disseny Experimental en Nutrició Comunitària
o Disseny i Estratègies de Publicitat i Comunicació en Nutrició Comunitària
o Seminari Investigació II
• Aliments funcionals, Nutracèutics i Nutrigenètica
o Compostos Bioactius de la Dieta
o Nutrigenètica i Nutracèutics
o Seminari Investigació II
FASE III - De Recerca
• Treball de recerca I
• Treball de recerca II
• Proposta de Tesi
• El programa de doctorat en Nutrició ofereix línies de recerca en diversos camps professionals i disciplines científiques. Entre altres, el doctorand pot seguir estudis a: Estratègies en Nutrició Comunitària; Nutrició en Etapes de la vida; Nutrició i Activitat Física; Nutrició Clínica; Obesitat síndrome Metabòlic; Aliments Funcionals, Nutracèutics i Nutrigenètica.
FASE IV - De Realització de Tesi Doctoral
• Elaboració de la Tesi
• Dissertació de Tesi

Requisits

L'alumne ha de tenir finalitzats estudis de Grau o Llicenciatura finalitzats i un programa de Màster.

Metodologia

A distància i amb campus virtual.

Durada

La durada del Doctorat en Projectes pot variar quatre i set anys.

Objectius

? Formar persones amb un alt sentit social buscant solucions sostenibles en tot sentit a les persones i les seves organitzacions. ? Formar capital humà amb capacitat d'idear, dissenyar, avaluar i gestionar solucions que impactin positivament en el desenvolupament i la qualitat de vida de les persones i de la societat impulsant el desenvolupament i creixement econòmic. ? Formar investigadores i investigadors que contribueixin al creixement intel·lectual de la societat des de la seva línia d'especialització.

Promocions

BEQUES
La Fundació Universitària Iberoamericana (FUNIBER) ha creat el programa: BEQUES DOCTORAT dirigit a persones que tinguin un excel·lent expedient acadèmic. A aquest programa de BEQUES s'han unit altres fundacions, institucions i universitats.
Doctorat en Nutrició. Universitat Internacional Iberoamericana (UNINI Mèxic)
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Campus i seus: Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Paseo Garcia Faria 29 08005 Barcelona
Cursos més populars
X