Doctorat en Projectes. Universitat Internacional Iberoamericana (UNINI Mèxic)

Doctorat
On-line | Distància
Consulteu el preu

Descripció

Titulat per la Universitat Internacional Iberoamericana (UNINI). El programa de Doctorat en Projectes està orientat a la investigació professional i compta amb un excel·lent nivell acadèmic. Així mateix, destaca per oferir un disseny curricular flexible ia mida que permet als doctorands obtenir la preparació adequada.

L'objectiu de la fase docent en Projectes és posar la base per donar resposta a la complexa realitat de la resolució de problemes des d'un nivell de doctorat.
La societat moderna necessita resoldre diversos i variats problemes. Això requereix coneixements extensos, diversos i emergents del propi procés de resolució i una persona aïllada no pot fer-ho sense un alt consum de temps i energia.

El programa de doctorat s'enfronta al doctorand o doctoranda a aquesta realitat i el sotmet a una exercici de treball col·laboratiu-cooperatiu per resoldre un problema de la temàtica de la seva línia de recerca o àrea de coneixement doctoral en base a 3 eixos:

• (a) generació de coneixement,
• (b) producció i ús de metodologies d'investigació científic-professional, i
• (c) producció de solucions a través de xarxes d'actors.

Cada eix es desenvolupa a través del treball global en equips internacionals i multidisciplinaris on les persones cooperen i col·laboren.
Això prepara al doctorand / a per a realitzar una investigació doctoral coherent i adequada a la realitat present de la investigació mundial.

Assessorament
Una altra característica destacable del curs és el suport i assessorament continuat que ofereixen els tutors. En aquest sentit, les actuacions pedagògic-discents s'orienten a que en tot moment l'alumne se senti recolzat en el procés d'aprenentatge, tant pels tutors com pels seus companys. Es considera que en l'aprenentatge en col·laboració està la base de tot progrés acadèmic i, en aquest cas, també professional. En aquesta mateixa línia, també animem als alumnes a que formin grups de treball.
Encara que el contacte entre alumnes i tutors es manté principalment a través del campus virtual, si es considera necessari, també es pot contactar amb els tutors a través del telèfon.

Tutories
L'alumne rep assessorament personal i manté contacte tant amb el Coordinador acadèmic del Doctorat com amb l'equip de tutors que l'integren.
Cadascuna de les assignatures disposa d'un període de tutories durant el qual es duen a terme diferents activitats acadèmiques relacionades amb el contingut de la matèria (debats, xats, etc.). Durant aquest període l'alumne ha d'estudiar els continguts de l'assignatura i llegir la bibliografia pertinent. Així mateix, els tutors proporcionen ajuda per resoldre qualsevol dubte o consulta acadèmica sobre els materials d'estudi. Aquest ajut es pot obtenir a través del correu electrònic del campus virtual.

Temari

Estructura del Programa
• La Gestió de Projectes
• Planificació i Programació de Projectes
• El Control del Projecte
• Metodologia de la Investigació Científica
• Seminari de Recerca
• Entorns Virtuals de Treball Col·laboratiu
• Introducció al Disseny de Projectes
• Projecte: del Conflicte a Problema
• Disseny de Sistemes-Solució a Projectes
• Servei Desitjat i les Condicions de Prestació
• El Sistema Solució: Anàlisi Funcional en el Projecte
• Els Rols de les Persones en el Projecte
• Fiabilitat en el Projecte
• La Viabilitat Mediambiental del Projecte
• Fiabilitat en el Projecte
• La Proposta del Projecte: Especificacions
• L'Avantprojecte i la seva Presentació

Línies d'investigació
Les línies de recerca del Doctorat en Projectes són les següents:
• Gestió Empresarial
• Projectes Integrats
• Medi ambient i sostenibilitat
• Arquitectura, Construcció i Urbanisme
• Turisme
• Qualitat
• Tecnologies de la informació i comunicació (TIC)
• Comunicació a Projectes
• Organització i Tecnologia industrial
• Energia
• Seguretat
• Projectes de Salut

PLA D'ESTUDIS
Fase I, Tutorització: durada 3 mesos
Finalitat: orientar en la definició del tema de la tesi, objectius, hipòtesis i metodologia
Fase II, Docència; durada: 1 any. Finalitat: Adquirir el coneixement i les competències necessàries per aportar solucions que contribueixin al desenvolupament humà, científic i tecnològic en el camp d'especialització del doctorand.
Fase III, Recerca: Durada 1 any. Finalitat: elaborar el projecte de tesi doctoral
Fase IV, Realització de la tesi: Durada 1-2 anys. Finalitat: Redactar el treball de tesi doctoral.

Requisits

L'alumne ha de tenir finalitzats estudis de Grau o Llicenciatura finalitzats i un programa de Màster. Per les característiques del programa, el candidat ha de tenir el grau de Màster / Mestratge.

Metodologia

A distància i amb campus virtual.

Durada

La durada del Doctorat en Projectes pot variar entre quatre i set anys.

Promocions

BEQUES
La Fundació Universitària Iberoamericana (FUNIBER) ha creat el programa: BEQUES DOCTORAT dirigit a persones que tinguin un excel·lent expedient acadèmic. A aquest programa de BEQUES s'han unit altres fundacions, institucions i universitats.
Doctorat en Projectes. Universitat Internacional Iberoamericana (UNINI Mèxic)
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Campus i seus: Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Paseo Garcia Faria 29 08005 Barcelona
Cursos més populars
X