Descripció

L'objectiu dels estudis de doctorat és la formació avançada de l'estudiant en tècniques d'investigació mitjançant l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral que consisteix en un treball original d'investigació.La superació d'aquests estudis donarà dret a l'obtenció del títol de doctor/a, que representa el nivell més elevat en educació superior.


Temari del curs

Pla d'estudis dels programes de doctorat:


Mòdul 1. Projecte de tesi (30 ECTS)


La matrícula es formalitza el primer quadrimestre dels estudis de doctorat. Dóna dret a participar en un seminari tutoritzat de periodicitat quinzenal de seguiment dels projectes de tesi individuals.
En acabar el Seminari, l'estudiant haurà de pertànyer a un grup de recerca de la FPCEE i tenir un director que avali la presentació del seu projecte de tesi. Els directors de tesi hauran de ser doctors acreditats o doctors adscrits a un grup de recerca que codirigeixen el treball conjuntament amb un doctor acreditat. Per superar els crèdits caldrà:

    Superar el Seminari.
    Superar el taller de tesi.
    Defensar el projecte de tesi.
    Presentar el Compromís de publicació conjunta.

El projecte s'haurà de presentar i discutir davant un mínim de tres professors pertanyents al programa de doctorat i del grup de companys del Seminari. Aquests professors, constituïts en Comissió d'Avaluació, avaluaran el projecte presentat. El projecte de tesi es podrà escriure en català o en castellà, si bé la Comissió de Doctorat pot autoritzar que es presenti en una altra llengua, prèvia sol·licitud per escrit del director. En aquest cas, caldrà un resum del projecte en català o castellà.

Els 30 ECTS del Seminari de projecte de tesi s'han de superar com a màxim en dos cursos acadèmics.

Mòdul 2. Tutorització de tesi (30 ECTS)

Aquest mòdul no es pot matricular sense haver aprovat el Mòdul 1. La matrícula dóna dret a la tutorització del treball d'investigació que du a terme un investigador acreditat adscrit a un dels grups de recerca de la FPCEE i a participar en les sessions de doctorat que es programaran semestralment.

Per superar els crèdits caldrà lliurar un informe de progrés a la Comissió de Doctorat de la FPCEE, signat pel director, en el qual es detalli el treball desenvolupat en la recerca i també la participació del doctorand en els projectes d'investigació del grup de recerca en el qual està adscrit.

Mòdul 3. Comunicació científica (30 ECTS)

La matrícula d'aquest mòdul dóna dret a la tutorització avançada del treball d'investigació que du a terme un investigador acreditat adscrit a un dels grups de recerca de la FPCEE, així com als seminaris del programa (com a mínim cal assistir a un d'aquests seminaris).

Per superar els crèdits caldrà acreditar la presentació del treball en curs en un seminari, jornada o congrés científic que tingui un procés d'avaluació d'experts (peer review). La presentació pot ser una ponència, una presentació oral o un pòster del qual el director i el doctorand siguin els autors; s'hi haurà de fer constar la filiació a la URL i a la FPCEE.

Mòdul 4. Publicació indexada i mobilitat (30 ECTS)

La matrícula dóna dret a la tutorització avançada del treball d'investigació que du a terme un investigador acreditat adscrit a un dels grups de recerca de la FPCEE i al suport per tramitar la mobilitat a un centre de recerca o universitat.

Per superar els crèdits caldrà publicar o presentar l'acceptació d'una publicació científica (article, llibre o capítol) signada pel doctorand i el seu director. La publicació haurà d'estar reconeguda per la Comissió de Publicacions de l'EGA de màsters i doctorat; s'hi haurà de fer constar la filiació a la URL i a la FPCEE. Es demanarà al director de la tesi un informe sobre la mobilitat de l'estudiant.
Veure més

Objetius


Formar investigadors qualificats en el camp científic de la Psicologia així com professionals competitius.
Oferir un programa de doctorat de qualitat, basat en principis de coherència epistemològica, conceptual i metodològica, orientat al coneixement i la investigació en els processos educatius en contextos i escenaris diversos.
Potenciar la difusió dels treballs d?investigació i tesis en desenvolupament a través de la participació en congressos, fòrums científics i publicacions rellevants de l?àmbit d?estudi.
Generar estudis de competència màxima en les línies d?investigació impulsades des dels grups d?investigació dels departaments de Psicologia i potenciar l?elaboració de publicacions científiques vinculades a les tesis defensades.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Doctorat en Psicologia (pla en extinció)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Doctorat en Psicologia (pla en extinció)