Doctorat en Relacions Internacionals i Integració Europea

Doctorat
Oficial / homologat
Presencial
32 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

L'objectiu del programa és la formació interdisciplinar, teòrica i pràctica, en l'àmbit de les relacions internacionals i / o la integració europea.El programa està dirigit a aquelles persones interessades en la dimensió investigadora dels problemes internacionals i de la integració europea, però també a aquelles que desitgen desenvolupar-se professionalment en l'àmbit internacional i europeu de l'empresa privada o de la funció pública.  

El doctorat està estructurat de manera que els estudiants puguin aprofundir els seus coneixements tant en l'àmbit de les relacions internacionals com en l'àmbit de la integració europea oferint al mateix temps la possibilitat d'especialitzar-se en una d'aquestes grans àrees de recerca.  

Pel que fa a l'opció Relacions Internacionals, els cursos proposats han de permetre als alumnes un coneixement avançat i rigorós dels aspectes més importants del sistema internacional, basats en la seva estructura, dinàmica i actors.  

Pel que fa a l'opció Integració Europea, cal esmentar que els antics cursos corresponents a aquesta opció s'han traslladat al nou Màster Oficial en Integració Europea de la UAB (la informació del qual es pot trobar a Educaweb), el qual ha cursar prèvia i obligatòriament.

Temari

Confecció del currículum del Doctorat: 32 crèdits  
a) Docència: 20 crèdits (5 dels quals poden ser d'assignatures pertanyents a altres doctorats)  
b) Elaboració i defensa pública d'un treball de recerca: 12 crèdits  
c) Prova de Suficiència Investigadora  
d) Realització de tesi doctoral  

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES  

- Teoria i mètode de les Relacions Internacionals  
- Anàlisi del sistema internacional  
- La regulació del comerç en el nou context internacional  

METODOLÒGIQUES OBLIGATÒRIES  

- Taller metodològic  
- Problemes contemporanis  

ASSIGNATURES OPTATIVES.  

- La política internacional del medi ambient  
- Estudis regionals: Àsia Central  
- Poder i conflictes a l'Orient Mitjà  
- Amèrica Llatina en les Relacions Internacionals  
- Problemes econòmics mundials  
- Temes actuals de Relacions Internacionals i Integració Europea  
- Polítiques d'immigració (aquesta assignatura pertany al Doctorat en Sociologia)

Destinataris

Llicenciats en Ciència Política i de l'Administració, Ciències Econòmiques, Història i Dret o altres llicenciatures del camp de les Humanitats i de les Ciències Socials, prèvia acceptació per part dels responsables del programa.
Doctorat en Relacions Internacionals i Integració Europea
Institut Universitari d'Estudis Europeus (IUEE)
Campus i seus: Institut Universitari d'Estudis Europeus (IUEE)
Institut Universitari d'Estudis Europeus (IUEE)
Edifici E-1, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 08193 Bellaterra (Barcelona) (Barcelona)
Cursos més populars
X