TeachersPro®

Curs d'Educació emocional

TeachersPro®

Curs
On-line
75 €

Descripció

Mitjançant aquest Desafiament, aprendràs a treballar la intel·ligència emocional de manera transversal, aprofitant les activitats i propostes relacionades amb algun contingut curricular concret, per a realitzar activitats clarament enfocades a treballar aquest tipus d'habilitats emocionals (a més d'aprofitar per treballar, a través d'elles, altres tipus de contingut).

Alguns exemples de tipologies d'activitats que aprendràs a treballar són: Activitats d'identificació, activitats que fomenten les habilitats socials, activitats que fomentin l'escolta activa, activitats d'expressió de sentiments i activitats que fomentin la resolució pacífica de conflictes.

La intel·ligència emocional és un terme creat per Peter Salovey i John Mayer (psicòlegs de la Universitat de Yale) i difosa pel psicòleg, filòsof i periodista Daniel Goleman que es podria definir, de manera molt resumida, com la capacitat de sentir, entendre, controlar i modificar els estats d'ànim propis i dels altres.

Així doncs, segons Daniel Goleman, la intel·ligència emocional ens permet prendre consciència de les nostres emocions, comprendre els sentiments dels altres, tolerar les pressions i frustracions que suportem, accentuar la nostra capacitat de treballar en equip, adoptar una actitud empàtica i social i participar, deliberar i conviure en un ambient harmònic.

Per tractar de conceptualitzar la intel·ligència emocional podem fixar-nos també en la teoria de les intel·ligències múltiples de Howard Gardner, en què s'esmenten les intel·ligències interpersonal i intrapersonal. Mitjançant el foment i el desenvolupament d'aquestes dues intel·ligències podem dotar els alumnes d'habilitats com l'empatia, l'assertivitat, l'autocontrol, etc ... que formen part de la intel·ligència emocional.

La intel·ligència emocional es materialitza en cinc habilitats pràctiques:

 • Autoconsciència.

 • Control Emocional.

 • Automotivació (i capacitat de motivar els altres).

 • Empatia.

 • Habilitats socials.Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Desenvolupament de les següents habilitats:

Empatia i comunicació eficaç: Establir relacions properes entre el docent i els estudiants, creant un clima de confiança i de comunicació interpersonal efectiva per generar un ambient d'aula que afavoreixi l'aprenentatge.
Autoestima i autoconcepte: Planificar, en el procés d'aprenentatge, situacions i activitats relacionades amb els aprenentatges que contribueixen al reforç de l'autoestima i la construcció d'un autoconcepte positiu entre l'alumnat.

Destinataris

La plataforma de Teachers Pro es dirigeix principalment a docents i professionals de l'educació.

Durada

Temps aproximat a la Plataforma: 10h.
Temps aproximat en la Pràctica: 10h.

Objectius

És important, durant la fase de disseny de les seqüències i propostes didàctiques, tenir en compte afegir alguns objectius relacionats amb la intel·ligència emocional, com ara:

 • Facilitar el sentiment de lliure expressió.

 • Establir relacions equilibrades, solidàries i constructives entre l'alumnat.

 • Afavorir el desenvolupament de les habilitats de comunicació: escolta activa, expressió de sentiments i assertivitat.

 • Col·laborar en la planificació i realització d'activitats de grup.

 • Valorar el propi esforç i constància.

 • Identificar i controlar les emocions.Preu

75 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Educació emocional

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs d'Educació emocional