Implika Barcelona

Curs d'Educació infantil especialista en intel·ligència emocional

Implika Barcelona

Descripció

Amb el Curs d'Educació Infantil podràs preparar-te per exercir la teva carrera professional en el món de la l'educació i l'aprenentatge dels nens en la franja d'edat de zero a sis anys i, a més, especialitzar-te en Intel·ligència emocional aplicada a aquesta àrea educacional.

Si la teva vocació és educar i contribuir al desenvolupament de la infància en aquesta rellevant franja d'edat, en Implika podràs formar-te i especialitzar-te.

Temari del curs

El joc infantil i la seva metodologia
• El joc en la intervenció educativa
• Planificació de projectes d'intervenció lúdic-recreatius
• Planificació d'activitats lúdiques
• Recursos lúdics: La joguina
• Implementació d'activitats lúdiques
• Activitats lúdiques en l'educació no formal
• Joc i integració social
• El joc i la transmissió de valors i rols
• Avaluació de l'activitat lúdica

Desenvolupament sensorial, motor i cognitiu
• El desenvolupament humà
• Desenvolupament sensorial
• Alteracions i intervenció en el desenvolupament sensorial
• Desenvolupament motor
• Alteracions i intervenció en el desenvolupament motor
• Desenvolupament cognitiu
• Alteracions i intervenció en el desenvolupament cognitiu
• Avaluació del desenvolupament sensorial, motor i cognitiu
• Psicomotricitat
• Activitats per potenciar el desenvolupament sensorial, motor i cognitiu
• Intervenció psicomotriu
Autonomia personal i salut infantil
• El creixement i el desenvolupament físic infantil
• L'alimentació infantil
• La higiene
• Activitat i descans
• L'autonomia personal
• Seguretat i prevenció
• Ajudes tècniques per als nens amb discapacitats
• Avaluació de programes d'adquisició d'hàbits i atenció a les necessitats bàsiques
desenvolupament socioafectiu
• Educació socioafectiva
• Desenvolupament afectiu
• Desenvolupament social
• Desenvolupament moral
• Desenvolupament sexual
• Avaluació del desenvolupament socioafectiu
habilitats socials
• Habilitats socials
• Millora de les habilitats socials I: Entrenament en habilitats socials
• Millora de les habilitats socials II: La comunicació
• Millora de les habilitats socials III: Autoestima, escolta activa i empatia
• Millora de les habilitats socials IV: Assertivitat i control i expressió d'emocions
• Psicologia de grups
• Intervenció en grups
• Tècniques de discussió i direcció de reunions. Resolució de conflictes i presa de decisions
Didàctica de l'educació infantil
• Anàlisi del context de la intervenció educativa
• Disseny de la intervenció educativa
• Aportacions de la pedagogia a l'educació infantil
• Aportacions de la psicologia a l'educació infantil
• El currículum en l'educació infantil
• Estratègies i orientacions metodològiques en l'educació infantil
• Programació i elaboració d'unitats didàctiques
• Planificació d'espais, recursos i temps
• Disseny de l'avaluació del procés d'intervenció
• Gestió de la qualitat en el centre educatiu
Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc d'exclusió social
• Planificació de programes i activitats d'intervenció socioeducativa amb menors
• Detecció, notificació i prevenció en situacions de maltractament
• Intervenció en centres de protecció de menors
• Implementació de programes, activitats i estratègies d'intervenció amb famílies
• Intervenció en serveis socials
• Intervenció amb famílies en entorns formals
• Intervenció amb famílies en situacions de risc social
• Intervenció amb famílies a l'escola infantil
• Avaluació dels programes i centres de protecció
primers auxilis
• Els primers auxilis
• Avaluació de l'estat de les víctimes
• La farmaciola
• Reanimació cardiopulmonar bàsica
• Desfibril·lació externa semiautomàtica
• Posicions de descans i procediments d'immobilització i trasllat
• Asfíxia
• Cossos estranys
• Intoxicacions
• Hemorràgies
• Traumatismes
• Pèrdues de consciència
• Convulsions
• Lesions causades pel fred, la calor o l'electricitat
educació emocional
• Educació emocional i benestar
• La psicologia positiva
• Bases didàctiques de l'educació emocional un enfocament pràctic
• Por, ansietat i estrès
• Regulació de la ira per prevenir la violència
• Tristesa
• Inspirar la felicitat
• Música, emoció i motivació: una experiència interdisciplinar
• L'educació emocional en la família
 
Veure més

Perspectives laborals

Un cop superada la formació, podràs desenvolupar-te com a professional de l'educació en centres educatius d'infantil formals i no formals; ludoteques i llars d'infants, associacions d'atenció social a la infància; centre d'atenció a menors en risc d'exclusió social.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Educació infantil especialista en intel·ligència emocional

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs d'Educació infantil especialista en intel·ligència emocional