Implika Barcelona

Curs d'Educació infantil especialista en intel·ligència emocional

Implika Barcelona

Descripció

Amb el Curs d'Educació Infantil podràs preparar-te per exercir la teva carrera professional en el món de la l'educació i l'aprenentatge dels nens en la franja d'edat de zero a sis anys i, a més, especialitzar-te en Intel·ligència emocional aplicada a aquesta àrea educacional.

Si la teva vocació és educar i contribuir al desenvolupament de la infància en aquesta rellevant franja d'edat, en Implika podràs formar-te i especialitzar-te.

Temari del curs

El joc infantil i la seva metodologia
• El joc en la intervenció educativa
• Planificació de projectes d'intervenció lúdic-recreatius
• Planificació d'activitats lúdiques
• Recursos lúdics: La joguina
• Implementació d'activitats lúdiques
• Activitats lúdiques en l'educació no formal
• Joc i integració social
• El joc i la transmissió de valors i rols
• Avaluació de l'activitat lúdica

Desenvolupament sensorial, motor i cognitiu
• El desenvolupament humà
• Desenvolupament sensorial
• Alteracions i intervenció en el desenvolupament sensorial
• Desenvolupament motor
• Alteracions i intervenció en el desenvolupament motor
• Desenvolupament cognitiu
• Alteracions i intervenció en el desenvolupament cognitiu
• Avaluació del desenvolupament sensorial, motor i cognitiu
• Psicomotricitat
• Activitats per potenciar el desenvolupament sensorial, motor i cognitiu
• Intervenció psicomotriu
Autonomia personal i salut infantil
• El creixement i el desenvolupament físic infantil
• L'alimentació infantil
• La higiene
• Activitat i descans
• L'autonomia personal
• Seguretat i prevenció
• Ajudes tècniques per als nens amb discapacitats
• Avaluació de programes d'adquisició d'hàbits i atenció a les necessitats bàsiques
desenvolupament socioafectiu
• Educació socioafectiva
• Desenvolupament afectiu
• Desenvolupament social
• Desenvolupament moral
• Desenvolupament sexual
• Avaluació del desenvolupament socioafectiu
habilitats socials
• Habilitats socials
• Millora de les habilitats socials I: Entrenament en habilitats socials
• Millora de les habilitats socials II: La comunicació
• Millora de les habilitats socials III: Autoestima, escolta activa i empatia
• Millora de les habilitats socials IV: Assertivitat i control i expressió d'emocions
• Psicologia de grups
• Intervenció en grups
• Tècniques de discussió i direcció de reunions. Resolució de conflictes i presa de decisions
Didàctica de l'educació infantil
• Anàlisi del context de la intervenció educativa
• Disseny de la intervenció educativa
• Aportacions de la pedagogia a l'educació infantil
• Aportacions de la psicologia a l'educació infantil
• El currículum en l'educació infantil
• Estratègies i orientacions metodològiques en l'educació infantil
• Programació i elaboració d'unitats didàctiques
• Planificació d'espais, recursos i temps
• Disseny de l'avaluació del procés d'intervenció
• Gestió de la qualitat en el centre educatiu
Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc d'exclusió social
• Planificació de programes i activitats d'intervenció socioeducativa amb menors
• Detecció, notificació i prevenció en situacions de maltractament
• Intervenció en centres de protecció de menors
• Implementació de programes, activitats i estratègies d'intervenció amb famílies
• Intervenció en serveis socials
• Intervenció amb famílies en entorns formals
• Intervenció amb famílies en situacions de risc social
• Intervenció amb famílies a l'escola infantil
• Avaluació dels programes i centres de protecció
primers auxilis
• Els primers auxilis
• Avaluació de l'estat de les víctimes
• La farmaciola
• Reanimació cardiopulmonar bàsica
• Desfibril·lació externa semiautomàtica
• Posicions de descans i procediments d'immobilització i trasllat
• Asfíxia
• Cossos estranys
• Intoxicacions
• Hemorràgies
• Traumatismes
• Pèrdues de consciència
• Convulsions
• Lesions causades pel fred, la calor o l'electricitat
educació emocional
• Educació emocional i benestar
• La psicologia positiva
• Bases didàctiques de l'educació emocional un enfocament pràctic
• Por, ansietat i estrès
• Regulació de la ira per prevenir la violència
• Tristesa
• Inspirar la felicitat
• Música, emoció i motivació: una experiència interdisciplinar
• L'educació emocional en la família
 
Veure més

Perspectives laborals

Un cop superada la formació, podràs desenvolupar-te com a professional de l'educació en centres educatius d'infantil formals i no formals; ludoteques i llars d'infants, associacions d'atenció social a la infància; centre d'atenció a menors en risc d'exclusió social.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Educació infantil especialista en intel·ligència emocional

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs d'Educació infantil especialista en intel·ligència emocional