Implika Barcelona

Curs preparatori per a les proves lliures de FP de Tècnic Superior en Educació Infantil

Implika Barcelona

Curs
Presencial
  • Barcelona

Descripció


Tens una clara vocació docent? Prepara't amb Implika per obtenir el títol FP de Tècnic Superior d'Educació Infantil a través de proves lliures. Podràs exercir una de les professions més demandades en l'època actual i contribuiràs al desenvolupament de petits d'entre 0 i 6 anys en una fase decisiva per a ells.

Aquesta formació et capacitarà per treballar en escoles bressol, ludoteques, centres infantils i programes específics de treball amb menors en situació de risc social, entre d'altres.Temari del curs

1r semestre
• Anatomia Personal i Salut Infantil
• Atenció i cura de l'alimentació dels nens
• Atenció i cura de l'activitat i el descans dels nens
• Atenció i cura de la higiene dels infants
• Programació i avaluació d'hàbits d'autonomia personal
• Intervenció en situacions de salut d'especial dificultat
• Expressió i Comunicació
• Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió verbal
• Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió rítmico-musical
• Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió logicomatemàtica
• Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió gestual
• Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió a través de les TAC
• Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió plàstica
• Primers Auxilis
• Recursos i trasllat de l'accidentat
• Suport vital bàsic (SVB) i DEA
• Atenció sanitària d'urgència

2n semestre
• El joc infantil i la seva metodologia
• El joc i les joguines
• Disseny de projectes d'intervenció d'oci i lleure educatiu
• Implementació d'activitats d'oci i lleure
• Desenvolupament socioafectiu
• Intervenció en l'àmbit afectiu-sexual
• Intervenció en l'àmbit social
• Habilitats socials
• Habilitats de comunicació en nens, famílies i professionals
• Dinamització de grups
• Formació i Orientació Laboral
• Incorporació a la feina
• Prevenció de riscos laborals

3er Semestre
• Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social
• Intervenció socioeducativa amb infants en risc social
• Intervenció socioeducativa amb famílies
• Didàctica de l'educació infantil
• Contextualització de la intervenció educativa en infants de 0 a 6 anys
• Planificació dels espais, el temps i els recursos en educació infantil
• Disseny de projectes i activitats educatives en l'àmbit formal
• Disseny de projectes i activitats educatives en l'àmbit no formal
• Desenvolupament cognitiu i motriu
• Intervenció en el desenvolupament sensoperceptiu
• Intervenció en el desenvolupament motriu
• Intervenció en el desenvolupament cognitiu
• Intervenció primerenca
• Pràctica psicomotriu

4t Semestre
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Projecte d'atenció a la infància
• Formació en centres de treball
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Aprendre a programar i dur a terme activitats d'intervenció educativa. Conèixer els aspectes relacionats amb l'alimentació, nutrició, higiene i malalties en la infància. Conèixer les diferents fases de desenvolupament del nen. Adquirir coneixements en atenció a menors en risc social. Analitzar el procés d'intervenció i els seus resultats, gestionant la documentació associada i transmetent la informació.

Requisits

Per a l'accés a les proves lliures s'exigeix els següents requisits:

Edat: 20 anys (o 19 si ja té el títol de tècnic)

Acadèmics:

o Títol de batxiller

o Tècnic especialista o de tècnic superior o equivalent

o Tenir superat el 2n de Batxillerat experimental

o Tenir superat el COU

o Titulació universitària o equivalent

o Tenir superada la prova d'accés a cicles de grau superior

o Tenir superada la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys

Veure més

Metodologia

Formació teòrica + pràctiques en empresa.

Titulació obtinguda

En acabar la formació de FP de Tècnic Superior en Educació Infantil rebràs el títol propi de Implika que certificarà tots els coneixements i aptituds adquirides i et capacitarà per desenvolupar el teu futur com a professional de Tècnic Superior en Educació Infantil. Després de la superació dels exàmens de les proves lliures i el període de pràctiques (FCT), l'alumne estarà en disposició d'obtenir el títol oficial de FP de Tècnic Superior en Educació Infantil.

Perspectives laborals

Educador / a infantil en primer cicle d'educació infantil a les institucions dependents d'organismes estatals o autonòmics i locals, i en centres de titularitat privada. Educador / a en institucions i / o en programes específics de treball amb menors (0-6 anys) en situació de risc social o en mitjans de suport familiar. Podràs desenvolupar-te professionalment com a educador / a en programes o activitats d'oci i temps lliure amb menors (0-6 anys).

Promocions

Facilitats de pagament disponibles.


Avantatges del curs

Per què Implika ?: Agència de Col·locació autoritzada pel SEPE. Assessorament personalitzat i orientat a l'ocupació. Programes actualitzats i alineats amb la realitat del món laboral. 7 de cada 10 dels nostres alumnes troben feina en els 6 primers mesos. Premi Nacional "El Suplement" 2017 en la categoria de Formació.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs preparatori per a les proves lliures de FP de Tècnic Superior en Educació Infantil

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs preparatori per a les proves lliures de FP de Tècnic Superior en Educació Infantil