Implika Barcelona

Curs preparatori per a les proves lliures de FP de Tècnic Superior en Educació Infantil

Implika Barcelona

Cicle formatiu de grau superior
Presencial

Descripció


Tens una clara vocació docent? Prepara't amb Implika per obtenir el títol FP de Tècnic Superior d'Educació Infantil a través de proves lliures. Podràs exercir una de les professions més demandades en l'època actual i contribuiràs al desenvolupament de petits d'entre 0 i 6 anys en una fase decisiva per a ells.

Aquesta formació et capacitarà per treballar en escoles bressol, ludoteques, centres infantils i programes específics de treball amb menors en situació de risc social, entre d'altres.Temari del curs

1r semestre
• Anatomia Personal i Salut Infantil
• Atenció i cura de l'alimentació dels nens
• Atenció i cura de l'activitat i el descans dels nens
• Atenció i cura de la higiene dels infants
• Programació i avaluació d'hàbits d'autonomia personal
• Intervenció en situacions de salut d'especial dificultat
• Expressió i Comunicació
• Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió verbal
• Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió rítmico-musical
• Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió logicomatemàtica
• Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió gestual
• Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió a través de les TAC
• Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió plàstica
• Primers Auxilis
• Recursos i trasllat de l'accidentat
• Suport vital bàsic (SVB) i DEA
• Atenció sanitària d'urgència

2n semestre
• El joc infantil i la seva metodologia
• El joc i les joguines
• Disseny de projectes d'intervenció d'oci i lleure educatiu
• Implementació d'activitats d'oci i lleure
• Desenvolupament socioafectiu
• Intervenció en l'àmbit afectiu-sexual
• Intervenció en l'àmbit social
• Habilitats socials
• Habilitats de comunicació en nens, famílies i professionals
• Dinamització de grups
• Formació i Orientació Laboral
• Incorporació a la feina
• Prevenció de riscos laborals

3er Semestre
• Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social
• Intervenció socioeducativa amb infants en risc social
• Intervenció socioeducativa amb famílies
• Didàctica de l'educació infantil
• Contextualització de la intervenció educativa en infants de 0 a 6 anys
• Planificació dels espais, el temps i els recursos en educació infantil
• Disseny de projectes i activitats educatives en l'àmbit formal
• Disseny de projectes i activitats educatives en l'àmbit no formal
• Desenvolupament cognitiu i motriu
• Intervenció en el desenvolupament sensoperceptiu
• Intervenció en el desenvolupament motriu
• Intervenció en el desenvolupament cognitiu
• Intervenció primerenca
• Pràctica psicomotriu

4t Semestre
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Projecte d'atenció a la infància
• Formació en centres de treball
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Aprendre a programar i dur a terme activitats d'intervenció educativa. Conèixer els aspectes relacionats amb l'alimentació, nutrició, higiene i malalties en la infància. Conèixer les diferents fases de desenvolupament del nen. Adquirir coneixements en atenció a menors en risc social. Analitzar el procés d'intervenció i els seus resultats, gestionant la documentació associada i transmetent la informació.

Requisits

Per a l'accés a les proves lliures s'exigeix els següents requisits:

Edat: 20 anys (o 19 si ja té el títol de tècnic)

Acadèmics:

o Títol de batxiller

o Tècnic especialista o de tècnic superior o equivalent

o Tenir superat el 2n de Batxillerat experimental

o Tenir superat el COU

o Titulació universitària o equivalent

o Tenir superada la prova d'accés a cicles de grau superior

o Tenir superada la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys

Veure més

Metodologia

Formació teòrica + pràctiques en empresa.

Titulació obtinguda

En acabar la formació de FP de Tècnic Superior en Educació Infantil rebràs el títol propi de Implika que certificarà tots els coneixements i aptituds adquirides i et capacitarà per desenvolupar el teu futur com a professional de Tècnic Superior en Educació Infantil. Després de la superació dels exàmens de les proves lliures i el període de pràctiques (FCT), l'alumne estarà en disposició d'obtenir el títol oficial de FP de Tècnic Superior en Educació Infantil.

Perspectives laborals

Educador / a infantil en primer cicle d'educació infantil a les institucions dependents d'organismes estatals o autonòmics i locals, i en centres de titularitat privada. Educador / a en institucions i / o en programes específics de treball amb menors (0-6 anys) en situació de risc social o en mitjans de suport familiar. Podràs desenvolupar-te professionalment com a educador / a en programes o activitats d'oci i temps lliure amb menors (0-6 anys).

Promocions

Facilitats de pagament disponibles.


Avantatges del curs

Per què Implika ?: Agència de Col·locació autoritzada pel SEPE. Assessorament personalitzat i orientat a l'ocupació. Programes actualitzats i alineats amb la realitat del món laboral. 7 de cada 10 dels nostres alumnes troben feina en els 6 primers mesos. Premi Nacional "El Suplement" 2017 en la categoria de Formació.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs preparatori per a les proves lliures de FP de Tècnic Superior en Educació Infantil

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs preparatori per a les proves lliures de FP de Tècnic Superior en Educació Infantil