Elaboració de productes alimentaris

Cicle formatiu de grau mitjà
Presencial
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

La competència general d'aquest títol consisteix en elaborar i envasar productes alimentaris d'acord amb els plans de producció i qualitat, efectuant el manteniment de primer nivell dels equips i aplicant la legislació vigent d'higiene i seguretat alimentària, de protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals.

Promocions

Elaborador de productes alimentaris:
– Operador de màquines i equips per al tractament i elaboració de productes alimentaris.
– Operador i controlador de línies d'envasat.
– Recepcionista i control del magatzem.
– Acopiador de matèries primes i materials a les línies de producció.
– Dosificador.
– Supervisor de línia.
Elaboració de productes alimentaris
IES Castellarnau
Campus i seus: IES Castellarnau
IES Castellarnau
Carretera Nacional 150, km. 15 terrassa 08206 Sabadell (Barcelona)
Cursos més populars
X