Curs d'Electricitat i Electrònica de l'Automòbil

Curs
Presencial
120 hores
Consulteu el preu

Descripció

El món de la mecànica pot resultar apassionant, però com tots els camps lligats a l'evolució industrial i al desenvolupament, és una especialitat en la qual sempre cal reciclar-se professionalment atès que les tecnologies aplicades al món del motor estan en constant canvi i evolució. Els nostres centres compten amb professionals en el sector per impartir aquesta formació.
Aquest curs es basa en l'estudi de l'arquitectura elèctrica bàsica del vehicle, com poden ser sistemes d'enllumenat, tancament centralitzat, circuit de botzines, etc., la lectura i interpretació d'esquemes elèctrics del vehicle tant en programes multimarca (Autodata) com a programes marquistes (Audi, Volkswagen, etc.). Per conèixer bé una professió, és imprescindible la pràctica, pel que comptem amb aules-tallers i maquinària necessària per complementar la formació teòrica amb classes pràctiques.
Per conèixer bé una professió, és imprescindible la pràctica, pel que comptem amb aules-tallers i maquinària necessària per complementar la formació teòrica amb classes pràctiques

Temari

Circuits elèctrics auxiliars del vehicle (80h):
• Sistema d'enllumenat. Fonaments: Necessitat del sistema d'enllumenat, llums d'incandescència, fotometria i unitats. Els fars, llum halògena, llum de xenó i proyectores.2. Circuit d'enllumenat. Característiques: Disposició dels fars, reglatge en altura dels fars, llums de posició, instal·lació d'enllumenat. Llums de stop, marxa enrere, fars addicionals i enllumenat interior.
• Circuit d'accessoris. Eixugaparabrisa: Eixugaparabrisa, dispositiu de parada automàtica, dispositiu intermitent. Rentaparabrises, neteja-renta vidres i projectors.
• Circuit d'accessori. Indicadors de quadre: Indicadors de control i nivell de combustible.
• Circuits auxiliars i d'ajuda al conductor: L'ordinador de viatge, dispositius electrònics a la conducció. Panys electromagnètics de les portes i sistema elèctric de alçavidres.
• Circuits de fluids, suspensió i direcció (20h):
• Hidràulica i pneumàtica. Conceptes fonamentals: Els fluids.
• Producció de l'aire comprimit: Compressors, tipus de compressors i característiques. Acumulació, distribució de l'aire comprimit i el seu condicionament.
• Instal·lacions hidràuliques: Composició de les instal·lacions hidràuliques, fluids, efectes de la pressió en els circuits. Dipòsit, filtrat, grup generador de pressió, simbologia hidràulica i pneumàtica.
• Elements del circuit hidràulic i pneumàtic: Actuadors, cilindres, característiques dels cilindres, actuadors rotatius (motors). Vàlvules distribuïdores, caract. i tipus de vàlvules.
• Circuits hidràulics i pneumàtics: Estructura i disseny de circuits i moviments seqüencials. Realització d'esquemes i circuits.
• Sistemes de suspensió: La suspensió, elements de la suspensió, amortidors i barres estabilitzadores.
• Sistemes de suspensió. Models especials: Suspensions conjugades, de flexibilitat variable, amortiment controlada. Suspensions pneumàtiques i hidràuliques. Suspensió hi- activa.
• Rodes i pneumàtics: Les rodes, pneumàtics i els seus tipus, les propietats i característiques. Forma, dimensions, pressió d'inflat, cures, equilibrat i reparacions.
• Sistemes de direcció. Geometria de trens: Geometria dels trens de rodatge, angle de sortida, angle de caiguda, angle d'inclinació i radi de viratge.
Sistemes de transmissió i frenada (20h):
• L'embragatge:. Fonaments i constitució: Necessitat de l'embragatge, mecanismes i acciona-ments.
• Embragatges automàtics: Embragatges centrífugs, electromagnètics, automàtics servocomandados. Embragatge pilotat electrònicament i hidràulic.
• El canvi de velocitats: Necessitat tècnica del canvi de velocitats, determinació de les relacions del canvi. Constitució de la caixa de canvis, el seu funcionament i els sincronitzadors.
• Caixa de canvis. Característiques. Verificació i control: Caixa de velocitats de dos eixos, les supermarchas, sistemes de comandaments i característiques.
• Transmissió de moviment a les rodes. Pont del darrere i diferencial: Arbre de transmissió, juntes universals, pont del darrere, diferencial i transmissió directa a les rodes.
• Sistema de propulsió: Propulsió del vehicle, propulsió total, diferencials controlats. Diferencial central per transmissions permanents, transmissió a les quatre rodes.
• Transmissions automàtiques. Constitució i funcio-nament: Convertidor hidràulic de parell, transmissions-cions automàtiques, engranatges epicicloïdals. Funcio-nament dels comandaments mecànics del canvi automàtic, hidràulic i electrònic.
• Sistema de frens. Fonaments: Sistema de frens, dinàmica de frens, repartidor de frenada. Frens de disc i de tambor.
• Els frens: sistemes de comandament i assistència: Sistema de comandament dels frens, bomba de frens, circuit independent. Correctors de frenada, canalitzacions, líquid de frens, servofrens. Frens d'aire comprimit i frens elèctrics.
• Sistema de frens amb antibloqueig: Sistema antibloqueig de rodes. Sistema (ABS-Bosch), (Anti-Skid Bendix), (Teves).
 
Circuits elèctrics auxiliars i localització d'avaries:
• Pràctiques sobre components elèctrics i electrònics: Fusibles, limitadors d'intensitat, resistències i reòstats, resistències dependents, condensadors, relés, díodes, transistors, circuits integrats, aparells elèctrics de mesura.
• Sistemes de transmissió i frenada: el canvi de velocitats: Desmuntatge i muntatge dels elements que formen la caixa de velocitats i els tipus.
• Pont del darrere amb diferencial. Verificació i control: Desmuntatge i muntatge dels elements que formen el pont del darrere amb diferencial.
• Sistema de frens. Fonaments: Desmuntatge i muntatge dels elements que formen els frens de disc. Desmuntatge i muntatge dels elements que formen els frens de tambor. Desmuntatge i muntatge de la bomba de frens. Desmuntatge i muntatge del corrector de frenada. Desmuntatge i muntatge dels elements que formen el fre de mà. Purgat de frens.
Circuits elèctrics auxiliars amb suport informàtic en maqueta i localització d'avaries:
• Sistema d'enllumenat: Pràctiques i les seves avaries; circuits d'enllumenat de posició. Pràctiques i les seves avaries; circuits de llums llargues i curtes. Pràctiques i les seves avaries; circuit de botzines elèctriques i aire comprimit. Pràctiques i les seves avaries; circuits de llums de frenada. Pràctiques i les seves avaries; circuits d'intermitències i emergència. Pràctiques i les seves avaries; circuits d'enllumenat antiboira.
• Circuit d'accessori. Eixugaparabrisa: Desmuntatge, muntatge del motor i els elements que formen un eixugaparabrises. Desmuntatge, muntatge dels elements que formen un rentaparabrises i rajolins neta.
• Circuit d'accessori. Indicadors de quadre: Indicadors de control i nivell de combustible.

 

Destinataris

Aquest curs va dirigit a persones que tenen coneixements de mecànica, vulguin ampliar-los aprofundint i especialitzant-se en els sistemes elèctrics de l'automòbil.

Requisits

No cal cap requisit per accedir al curs ni per a l'obtenció de la titulació final; només cal comptar amb els coneixements bàsics de mecànica que facilitin una bona dinàmica del curs.

Objectius

L'objectiu del curs és transmetre els coneixements teòrics i pràctics necessaris per entendre el funcionament dels sistemes elèctrics dels vehicles automòbils.
 

Pràctiques

A més de les classes pràctiques impartides en els nostres tallers, oferim, a petició dels alumnes, coordinar 100 hores de pràctiques voluntàries en tallers de reparació de vehicles.

Avantatges del curs

Disposem de l'avantatge que les empreses ens coneixen com a centre de formació professional i en ocasions, quan precisen de la contractació de personal qualificat, es posen en contacte amb nosaltres.

Lloc on s'imparteix el curs

C/ Moianès, 50-bis, 1º 1ª 08014 Barcelona C/ Doctor Zamenhoff, 3 bajos 43001 Tarragona
Curs d'Electricitat i Electrònica de l'Automòbil
CASAS FORMACIÓN
Campus i seus: CASAS FORMACIÓN
Casas Formación (Barcelona)
C/ Moianès, 50-bis, 1º 1ª 08014 Barcelona
Casas Formación (Barcelona)
C/ Moianès, 50-bis, 1º 1ª 08014 Barcelona
CASAS FORMACIÓN
C/ Dr.Zamenhoff 3, baixos 43001 Tarragona
CASAS FORMACIÓN
C/ Dr.Zamenhoff 3, baixos 43001 Tarragona
Cursos més populars
X