Els Intel·ligències Múltiples a l'Aula

Associació PrisMa

Descripció

Durada: 40 hores
Preu: 80 euros
Forma de pagament: transferència bancària o targeta
Certificació: certificat per l'associació Prisma
Curs reconegut com a activitat de formació permanent adreçada a professorat d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària i d'ensenyaments de règim especial d'acord amb l'Ordre de 7 de setembre de 1994, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat.

El curs "Els Intel·ligències Múltiples a l'Aula" aporta els coneixements necessaris per la detecció i avaluació dels diferents intel·ligències en l'alumnat, i proporciona recursos i estratègies d'ensenyament aprenentatge per atendre a aquesta diversitat.

La teoria dels Intel·ligències Múltiples (Gardner, 1983) considera la intel·ligència com a un conjunt de capacitats o habilitats cognitives que posseeix tot individu, en major o menor grau. Planteja 8 intel·ligències diferents, no estàtiques i per tant potenciables: la lingüística, la logicomatemàtica, la cinestèsicacorporal, la musical, la visoespacial, la interpersonal, la intrapersonal i la naturalista. Aquesta concepció esdevé rellevant en l'àmbit educatiu, on s'observa una gran diversitat entre els alumnes i on tradicionalment s'han considerat més importants els habilitats lingüístiques i matemàtiques. Aplicar els postulats d'aquesta teoria a l'aula permet respondre de forma més adequada a la realitat escolar a tots els nivells educatius, especialment a l'etapa d'infantil i primària.

Objectius
Conèixer la teoria dels intel·ligències múltiples per poder ser aplicades a l'aula.
Comprendre els relacions entre competències bàsiques i intel·ligències múltiples.
Capacitar al docent o professional per a l'avaluació de la diversitat d'intel·ligències en l'alumnat.
Adquirir recursos i estratègies d'ensenyament i aprenentatge tenint en compte la diversitat d'intel·ligències de l'alumnat.

Metodologia
Metodologia on-line: material pdf, correu, fòrum, xat.
Avaluació continuada mitjançant els activitats d'aprenentatge.
Figura del tutor/a.
Orientació del procés d'aprenentatge.
Atenció personalitzada de consultis.

Formadors
Professionals de Prisma.

Datis (a triar)
De l'1 al 30 de juny de 2010.
De l'1 al 31 de juliol de 2010.
Del 2 al 31 d'agost de 2010.
De l'1 al 30 de setembre de 2010.

Temari

Mòdul 1: Introducció a la Teoria dels Intel·ligències Múltiples.
Mòdul 2: Intel·ligències Múltiples i Competències Bàsiques.
Mòdul 3: Detecció i avaluació de la diversitat d'Intel·ligències en l'alumnat.
Mòdul 4: Recursos i estratègies a l'aula en funció de la diversitat d'Intel·ligències de l'alumnat.

Destinataris

Professionals psicopedagogs, psicòlegs, mestres i altres professionals del desenvolupament infantil.
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Els Intel·ligències Múltiples a l'Aula
També et recomanem aquests cursos
X